eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Opodatkowanie dochodów małoletnich dzieci

Opodatkowanie dochodów małoletnich dzieci

2017-02-09 13:20

Opodatkowanie dochodów małoletnich dzieci

Kiedy rodzic rozlicza dochody dziecka? © wawritto - Fotolia.com

Nieletni mogą uzyskiwać dochody. Część z nich jest zwolniona od podatku, inne opodatkowane. Te opodatkowane trzeba rozliczyć w rocznym PIT. W zależności jednakże od rodzaju uzyskanych dochodów, podatek są obowiązani wykazać rodzice bądź małoletni.

Przeczytaj także: Jak rozliczyć dochody małoletniego dziecka?

Co do zasady rodzice (czy też opiekunowie prawni) są obowiązani doliczyć dochody małoletnich dzieci do swoich w rocznym PIT i razem je opodatkować. Chodzi tutaj zarówno o dochody krajowe jak i zagraniczne, o ile rodzicom takim przysługuje prawo do pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci.
Zasada ta nie obejmuje jednakże:
  • dochodów z pracy dzieci (zarówno na tzw. etacie jak i umowach cywilnoprawnych)
  • stypendiów
  • dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku.

Z takich dochodów dziecko należy rozliczyć odrębnie.

Sposób rozliczania dochodów dzieci doliczanych do dochodów rodziców


Gdy małoletnie dziecko uzyskuje dochody, które powinny być doliczone do dochodów rodziców w ich zeznaniu podatkowym, rodzice wykazują je w zeznaniu rocznym (dla dochodów opodatkowanych skalą podatkową właściwym jest tutaj formularz PIT-36) oraz w załączniku PIT/M. Każdy z rodziców składa tutaj odrębny załącznik PIT/M niezależnie od wybranego sposobu rozliczenia (wspólne rozliczenie małżonków czy też odrębne).

PIT/M wypełnia się na imię i nazwisko rodzica. Załącznik jest zawsze jeden bez względu na liczbę dzieci, których dochody są doliczane do dochodów rodzica. W załączniku tym podaje się:
  • przychód,
  • koszty uzyskania tego przychodu,
  • dochód (lub stratę),
  • należne zaliczki na podatek od uzyskanych przez małoletnie dziecko przychodów.

Po wypełnieniu tego formularza, dane z niego (czyli dochód oraz sumę zaliczek na podatek) rodzice przenoszą do odpowiednich pozycji zeznania PIT-36. Jeżeli rodzice składają odrębne zeznania podatkowe, dochody małoletnich dzieci powinny być co do zasady doliczane po połowie każdemu z nich.

fot. wawritto - Fotolia.com

Kiedy rodzic rozlicza dochody dziecka?

Gdy dochody uzyskało dziecko małoletnie, te rozliczane są w odrębnym zeznaniu podatkowym bądź doliczane do dochodów rodziców.


Dochody rozliczane na imię i nazwisko dziecka


Jak zostało to już wyżej podkreślone, do dochodów rodziców nie dolicza się dochodów dzieci uzyskanych z ich pracy, stypendiów oraz przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku.

Warto w tym miejscu podkreślić, że pojęcie pracy należy tutaj rozumieć bardzo szeroko (zgodnie z jego wykładnią językową). Według słownika języka polskiego praca to świadoma, celowa działalność człowieka zmierzająca do wytworzenia określonych dóbr materialnych lub kulturalnych, będąca podstawą i warunkiem istnienia i rozwoju społeczeństwa. Pracą są zatem wszelkie czynności, których celem jest wytworzenie dobra materialnego lub kulturalnego i to niezależnie od tego, czy są wykonywane w ramach obowiązków wynikających ze stosunku pracy, stosunku służbowego, czy też w ramach działalności wykonywanej osobiście np. umowy zlecenia czy umowy o dzieło.
Dla przykładu dochodami z pracy będą tutaj świadczenia otrzymane przez dziecko z tytułu zawartej umowy o pracę, umów cywilnoprawnych (o dzieło czy zlecenie) jak też otrzymywane w związku z odbytą praktyką uczniowską itp.

Opisane wyżej dochody rozlicza się w PIT składanym na imię i nazwisko dziecka (z reguły jest to PIT-37). Zeznanie takie muszą jednak podpisać jego rodzice.
Warto wiedzieć
Jeżeli małoletnie dziecko uzyskuje zarówno dochody, które podlegają doliczeniu do dochodów rodziców, jak i takie, które takiemu doliczeniu nie podlegają, ich rozliczenie następuje w dwóch PIT-ach. Pierwsze z opisanych doliczane są do dochodów rodziców (na PIT/M stanowiącym załącznik do PIT-36), drugie zaś w zeznaniu sporządzonym na imię i nazwisko dziecka, które podpisują rodzice.

Dochody z najmu uzyskane przez dziecko są doliczane do dochodów rodziców, gdy tym przysługuje prawo do pobierania pożytków z tego tytułu.

Do dochodów rodziców dolicza się tylko te dochody, które dziecko uzyskało przed osiągnięciem pełnoletniości. Jeżeli dziecko w danym roku ukończy 18 lat - dochody uzyskane przed tą datą są doliczane do dochodów rodziców, zaś po tej dacie - rozliczane samodzielnie przez dziecko.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: