eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Jak rozliczyć dochody małoletniego dziecka?

Jak rozliczyć dochody małoletniego dziecka?

2017-03-10 12:06

Jak rozliczyć dochody małoletniego dziecka?

Dochody dzieci w zeznaniach podatkowych © whitelook - Fotolia.com

Nawet małoletnie dzieci mogą zarabiać, zaś ich dochody z reguły są opodatkowane podatkiem dochodowym na takich samych zasadach, jak osób dorosłych. Sposób rozliczenia może jednak się tutaj znacznie różnić.

Przeczytaj także: Opodatkowanie dochodów małoletnich dzieci

Generalna zasada wynikająca z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi, że podatnicy, którzy wychowują małoletnie dzieci (lub dziecko), zarówno własne, jak i przysposobione, powinni dochody tych dzieci (podlegające opodatkowaniu na terytorium Polski, w tym także dochody zagraniczne) doliczyć do własnych wykazanych w zeznaniu rocznym i razem z nimi rozliczyć, o ile przysługuje im prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci.
Powyższe nie dotyczy:
  • dochodów dzieci z ich pracy
  • wszelkiego rodzaju stypendiów
  • dochodów z przedmiotów oddanych dziecku do swobodnego użytku.

Ustawa podatkowa nie definiuje pojęcia „praca”. Stąd najwłaściwszym jest tutaj odwołanie się do wykładni językowej tego pojęcia. I tak wg słownika języka polskiego praca to świadoma, celowa działalność człowieka zmierzająca do wytworzenia określonych dóbr materialnych lub kulturalnych, będąca podstawą i warunkiem istnienia i rozwoju społeczeństwa.
Są to zatem wszelkie czynności, których celem jest wytworzenie dobra materialnego lub kulturalnego i to niezależnie od tego, czy są wykonywane w ramach obowiązków wynikających ze stosunku pracy, stosunku służbowego, czy też w ramach działalności wykonywanej osobiście np. umowy zlecenia czy umowy o dzieło.

W efekcie za dochody dzieci z ich pracy należy uznać dochody uzyskane za świadczoną przez nie pracę na podstawie chociażby umowy o pracę, umów cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło), praktyk uczniowskich itp.

Rozliczenie dochodów dziecka doliczanych do dochodów rodziców


W sytuacji, gdy małoletnie dziecko uzyskuje dochody, które powinny być doliczone do dochodów rodziców w ich zeznaniu podatkowym, ci ostatni wykazują je w pierwszej kolejności na załączniku PIT/M, a następnie przenoszą do zeznania podstawowego (które w takim przypadku oznaczone jest symbolem PIT-36). Rodzice z reguły dzielą dochody dziecka pomiędzy siebie po połowie, i każde z nich powinno wypełnić osobny PIT/M niezależnie od wybranego sposobu rozliczenia (wspólnie bądź odrębnie).

fot. whitelook - Fotolia.com

Dochody dzieci w zeznaniach podatkowych

Część dochodów małoletnich dzieci rodzice doliczają do swoich w rocznym PIT. Inne natomiast rozliczają na formularzu wypełnionym na dane dziecka.


PIT/M wypełnia się na imię i nazwisko rodzica. Każdy z rodziców wypełnia po jednym takim załączniku bez względu na liczbę dzieci, których dochody musi doliczyć do swoich. Na formularzu tym podaje się:
  • przychód
  • koszty uzyskania przychodu
  • dochód (bądź stratę)
  • należne zaliczki na podatek od uzyskanych przez małoletnie dochodów, które są rozliczane w PIT rodziców.

Do zeznania podstawowego (PIT-36) należy przenieść tutaj dochód wykazany w PIT/M oraz sumę zaliczek na podatek.
Waro wiedzieć
Do dochodów rodziców doliczane są jedynie te dochody, które dziecko uzyskało przed osiągnięciem pełnoletniości.

Jeżeli dziecko uzyskuje zarówno dochody, które nie podlegają doliczeniu do dochodów rodziców (np. z pracy własnej) jak i dochody podlegające doliczeniu do dochodów rodziców, należy je rozliczyć osobno:
  • dochody, które nie podlegają doliczeniu do dochodów rodziców wykazywane są na PIT sporządzanym na imię i nazwisko dziecka, niemniej formularz ten powinien być podpisany przez rodzica
  • dochody, które podlegają doliczeniu do dochodów rodziców ci powinni wykazać w swoim zeznaniu PIT-36 wraz z załączonym PIT/M.

Dochód z najmu uzyskany przez małoletnie dziecko jest doliczany do dochodu rodziców, jeżeli rodzicom przysługuje prawo do pobierania pożytków z tego tytułu.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: