eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Różnice kursowe przy handlu bitcoinami

Różnice kursowe przy handlu bitcoinami

2018-04-30 12:39

Różnice kursowe przy handlu bitcoinami

Kryptowaluty nie są prawnym środkiem płatniczym © Travis - Fotolia.com

Bitcoin czy inne kryptowaluty, to waluty wirtualne, a nie oficjalny środek płatniczy. Kwestia ta jest bardzo istotna z punktu widzenia różnic kursowych. Z uwagi bowiem na to, że nie jest to prawny środek płatniczy, różnic kursowych się w ich przypadku nie ustala.

Przeczytaj także: Różnice kursowe a zapłata faktury walutowej w złotówkach

Handel kryptowalutą jest coraz powszechniejszy. Coraz więcej osób zakłada też firmy właśnie w celu zakupu i sprzedaży wirtualnych pieniędzy. Ta gałąź gospodarki - jako że jest stosunkowo nowa, wywołuje sporo wątpliwości co do prawidłowości rozliczania takich transakcji. Pojawia się m.in. pytanie o rozliczanie różnic kursowych od handlu kryptowalutami.

Każdy przedsiębiorca, który w ramach prowadzonej działalności zawiera transakcje realizowane w walutach obcych, jest obowiązany ustalać różnice kursowe. Szczegóły w tym zakresie określa art. 24c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Różnice kursowe (dodatnie bądź ujemne) powstają gdy:
  1. wartość przychodu należnego (określonego w walucie obcej) po przeliczeniu na złote wg średniego kursu NBP jest niższa/wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej wg faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia,
  2. wartość kosztu poniesionego, a wyrażonego w walucie obcej, po przeliczeniu na złote wg średniego kursu NPB jest wyższa/niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej wg faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia,
  3. wartość otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa/wyższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty czy innej formy ich wpływu, wg faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Nadto ustawodawca nakazuje ustalać różnice kursowe także w przypadku udzielonych/otrzymanych kredytów/pożyczek, gdy te są wyrażone w walutach obcych.

Należy też pamiętać, że jeżeli do przeliczeń, o których mowa wyżej nie jest możliwe zastosowanie faktycznego kursu danej waluty, należy stosować średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego taką operację.

Organy podatkowe podkreślają przy tym, że różnice kursowe powstają jedynie wówczas, gdy samo zdarzenie gospodarcze, jak i jego późniejsza bądź wcześniejsza realizacja miały miejsce w walutach obcych. Mówiąc innymi słowy różnic kursowych nie ustala się, gdy sam przychód/koszt był ustalony w walucie obcej, ale ich regulowanie już miało miejsce w złotówkach (bądź odwrotnie).

fot. Travis - Fotolia.com

Kryptowaluty nie są prawnym środkiem płatniczym

Bitcoin czy inne kryptowaluty, to waluty wirtualne, a nie oficjalny środek płatniczy. Kwestia ta jest bardzo istotna z punktu widzenia różnic kursowych. Z uwagi bowiem na to, że nie jest to prawny środek płatniczy, różnic kursowych się w ich przypadku nie ustala.


Bitcoin to nie obca waluta?


Organy podatkowe podkreślają, że kryptowaluty są jedynie jednostkami wirtualnymi, których nie można na gruncie krajowego prawa traktować na równi z walutami obcymi.
Sprawę rozliczania różnic kursowych od kryptowalut wyjaśniał m.in. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 5 stycznia 2018 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.452.2017.1.AC. W interpretacji tej czytamy:

„(...) wirtualne waluty, zwane Kryptowalutami, pełnią funkcję elektronicznej waluty, a system płatności umożliwia wysyłanie i odbieranie jednostek tejże waluty. Zarówno sama jednostka waluty, jak i cały system, występują pod różnymi nazwami, takimi jak, np.: Bitcoin, Tethered Dollar, Ether, Nem, Decred, Bitshares, Factom, Golem Network Token, Melonport, OmiseGO, iExec, TokenCard. Niemniej jednak Kryptowaluty, nie posiadają uregulowania w przepisach prawa. Waluty te nie mają żadnego centralnego organu, ani jakiejkolwiek instytucji sprawującej nad nimi nadzór. Na gruncie polskiego prawa Kryptowalut nie można traktować na równi z prawnym środkiem płatniczym, bowiem nie funkcjonują one jako instrument rynku pieniężnego w rozumieniu odrębnych przepisów. Kryptowaluty nie są pieniądzem elektronicznym, nie mieszczą się w zakresie ww. ustawy o usługach płatniczych oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (...)

W świetle obowiązujących przepisów prawa ww. kryptowaluty nie są walutami uznawanymi jako prawny środek płatniczy. Nie są również stosowane w rozliczeniach międzynarodowych w sensie prawnym, ponieważ nie posługują się nimi żadne instytucje publiczne. W konsekwencji, w zakresie zagadnień dotyczących obrotu Kryptowalutami nie można automatycznie stosować rozwiązań, jakie mają zastosowanie do tzw. waluty tradycyjnej.(...)”

Powyższe oznacza, że w przypadku kryptowalut nie ustala się podatkowych różnic kursowych.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: