eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Od lipca 2018 r. księgi, faktury i wyciągi bankowe do fiskusa elektronicznie

Od lipca 2018 r. księgi, faktury i wyciągi bankowe do fiskusa elektronicznie

2018-06-15 12:16

Od lipca 2018 r. księgi, faktury i wyciągi bankowe do fiskusa elektronicznie

Kiedy Jednolity Plik Kontrolny na wezwanie fiskusa? © Andrey Popov - Fotolia.com

Z początkiem lipca 2018 r. fiskus będzie mógł się domagać od podatnika nie papierowych a elektronicznych ksiąg czy dowodów księgowych. Tylko niektórzy nie będą musieli spełniać tego obowiązku. Jakie konkretnie informacje będą przekazywane elektronicznie - wyjaśniamy poniżej.

Przeczytaj także: JPK na żądanie organu podatkowego. Co warto wiedzieć?

Art. 193a Ordynacji podatkowej mówi, że w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej JPK, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą.
Obecnie obowiązek przekazywania dokumentacji firmy w powyższy sposób ciąży na dużych przedsiębiorców, a od lipca 2018 r. obejmie także średnie, małe i mikrofirmy.

O jakie konkretnie struktury tutaj chodzi? Resort finansów w wydanych w tym celu broszurach wyjaśnia, że są to:
 • księgi rachunkowe – JPK_KR,
 • wyciąg bankowy – JPK_WB,
 • magazyn – JPK_MAG,
 • faktury VAT – JPK_FA,
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR,
 • ewidencja przychodów – JPK_EWP.

Struktury te nie będą jednak przekazywane automatycznie i cyklicznie fiskusowi tak jak JPK_VAT, a dopiero po ich zażądaniu przez organ podatkowy w toku postępowania podatkowego, czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej.

Na przekazanie struktur JPK podatnik będzie miał nie mniej niż 3 dni, a w uzasadnionych przypadkach będzie też mógł zwrócić się do organu podatkowego o wydłużenie terminu wyznaczonego w wezwaniu. Dzięki temu będzie można uniknąć konsekwencji w razie niedostarczenia żądanych plików w wyznaczonym terminie.

fot. Andrey Popov - Fotolia.com

Kiedy Jednolity Plik Kontrolny na wezwanie fiskusa?

Jednolite pliki kontrolne od lipca obejmą też wyciągi bankowe, księgę podatkową, ewidencję przychodów, księgi rachunkowe, magazyn czy faktury VAT. Będą one jednakże udostępniane w tej formie dopiero na wezwanie fiskusa. Przekażą je tylko ci, którzy wymienione dokumenty prowadzą w formie elektronicznej.


Osoba, która w nieuzasadniony sposób odmawia udostępnienia JPK na wezwanie organu, może zostać ukarana karą porządkową w wysokości do 2800 zł.

Strukturę JPK będzie można przekazać np. na pendrive, karcie pamięci, płycie CD/DVD czy innym nośniku danych a także za pomocą określonych środków komunikacji elektronicznej. Struktur nie będzie jednak można przesłać za pomocą poczty elektronicznej (z uwagi na wymogi bezpieczeństwa - brak szyfrowania, brak automatycznej walidacji danych, brak autoryzacji).
Kto nie będzie musiał przekazywać struktur JPK od lipca 2018 r.?
Fiskus będzie mógł zażądać określonych informacji w formie elektronicznej jedynie od podatników prowadzących księgi podatkowe oraz wytwarzających dowody księgowe w formie elektronicznej. Jeżeli zatem którekolwiek z wyżej wymienionych będą prowadzone ręcznie (np. wystawianie faktur, prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów), fiskus nie będzie się mógł domagać ich przekazania w formie elektronicznej.

Struktura JPK dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów


Struktura JPK_PKPIR odpowiada podatkowej księdze przychodów i rozchodów prowadzonej przez osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, której prowadzenie ma zapewniać ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy.
Struktura ta składa się z następujących sekcji danych:
 • Naglowek, w której zawarte są dane dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego (cel złożenia; okres, którego dotyczy);
 • Podmiot1, w której zawarte są dane identyfikujące podmiot przekazujący JPK (NIP; nazwa podmiotu);
 • PKPIRInfo, w której zawarte są dane dotyczące ustalenia dochodu w roku podatkowym (np. wartości spisu z natury na początek i koniec roku podatkowego, razem koszty uzyskania, dochód osiągnięty w roku podatkowym);
 • PKPIRSpis – opcjonalnie, dla spisu z natury sporządzonego w ciągu roku podatkowego;
 • PKPIRWiersz – Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów podmiotu;
 • PKPIRCtrl - Podsumowanie księgi, czyli sumy kontrolne dla tej księgi (liczba wierszy (zapisów) w księdze oraz łączna wartość przychodów – kolumna 9).

Sekcja PKPIRWiersz zawiera tutaj szczegóły zapisów dokonywanych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (a więc dane z poszczególnych kolumn księgi).

Resort finansów podkreślił, że w obecnie obowiązującej wersji struktury JPK_PKPIR wprowadzono następujące zmiany:
 1. Pola „Data spisu z natury sporządzonego w ciągu roku podatkowego” (P_5A) oraz „Wartość spisu z natury sporządzonego w ciągu roku podatkowego” (P_5B) obecnie tworzą osobny element „Spisy z natury sporządzone w ciągu roku podatkowego” (PKPIRSpis). W poprzedniej wersji JPK_PKPIR ww. pola wchodziły w skład elementu „Dane dotyczące ustalenia dochodu w roku podatkowym” (PKPIRInfo).
 2. Pola „Wojewodztwo”, „Powiat”, „Gmina”, „NrDomu”, „KodPocztowy”, „Poczta”, wchodzące w skład adresu podmiotu, obecnie są polami opcjonalnymi. W poprzedniej wersji JPK_PKPIR ww. pola były obowiązkowe.
 3. W aktualnej wersji JPK_PKPIR element „PKPIRWiersz” został uzupełniony o pola „K_16A” i „K_16B”, odnoszące się odpowiednio do opisu i wartości kosztów działalności badawczo-rozwojowej, o których mowa w art. 26e ustawy o podatku dochodowym. Dzięki temu „PKPIRWiersz” stanowi odzwierciedlenie załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Struktura JPK dla ewidencji przychodów


Struktura JPK_EWP odpowiada ewidencji przychodów prowadzonej przez podatników rozliczających podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. JPK_EWP składa się z następujących sekcji danych:
 • Naglowek, w którym zawarte są dane dotyczące pliku JPK (cel złożenia; okres, którego dotyczy);
 • Podmiot1, w którym zawarte są dane identyfikujące podmiot przekazujący JPK (NIP; nazwa podmiotu).
 • EWPWiersz - Ewidencja przychodów podmiot;
 • EWPCtrl - Podsumowanie ewidencji, czyli sumy kontrolne dla tej ewidencji przychodów.

Podobnie jak w przypadku struktury księgi podatkowej, EWPWiersz zawiera szczegółowe dane o poszczególnych wpisach w ewidencji dotyczących uzyskanego przychodu.

Ewidencja przychodów w strukturze logicznej JPK powinna odzwierciedlać źródłowe (oryginalne) zapisy z ewidencji przychodów prowadzonej przez podatnika za pomocą programów komputerowych, zgodnie z przepisami wyżej wymienionego Rozporządzenia.
Warto wiedzieć
Ordynacja podatkowa ani inne ustawy nie wprowadzają obowiązku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów jak też ewidencji przychodów w formie elektronicznej. Obowiązek taki występuje jedynie w stosunku do rejestrów VAT. W pozostałych przypadkach sposób prowadzenia ksiąg/ewidencji zależy od decyzji podatnika.

W księdze podatkowej oraz ewidencji przychodów w dalszym ciągu będzie można dokonywać zapisów zbiorczych w zakresie, w jakim dopuszczają je przepisy prawa.

Organ podatkowy będzie mógł żądać udostępnienia danych w formie elektronicznej księgi podatkowej oraz ewidencji przychodów za okresy miesięczne, kwartalne bądź inne, w zależności od zakresu prowadzonego postępowania/czynności/kontroli.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: