eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Zeznanie podatkowe: Preferencyjne opodatkowanie bez granic czasowych dopiero od tego roku!

Zeznanie podatkowe: Preferencyjne opodatkowanie bez granic czasowych dopiero od tego roku!

2019-04-11 13:17

Zeznanie podatkowe: Preferencyjne opodatkowanie bez granic czasowych dopiero od tego roku!

Rozliczenie z małżonkiem bądź dzieckiem w PIT za 2018 r. © Patrycja - Fotolia.com

Z początkiem 2019 r. weszły zmiany w podatku dochodowym, które zniosły limit czasowy złożenia wniosku o preferencyjne opodatkowanie dochodów w rocznym PIT. Resort finansów przypomina jednak, że zmiana ta ma zastosowanie dopiero od zeznań podatkowych składanych za rok 2018.

Przeczytaj także: Wspólne rozliczenie PIT po śmierci małżonka

Przypomnijmy, w starym stanie prawnym, aby rozliczyć się wspólnie z małżonkiem bądź jako osoba samotnie wychowująca dziecko, należało wyrazić taką chęć w składnym PIT (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu PIT-37 lub PIT-36) w terminie przewidzianym do jego złożenia. W tym czasie można też było zmienić zdanie i dokonać skutecznej korekty (co do sposobu rozliczenia podatku). Jeżeli zatem PIT został złożony po terminie, nie można było w nim wybrać opodatkowania wspólnego z małżonkiem czy też jako osoba samotnie wychowująca dzieci. To samo tyczyło się korekt zeznań PIT przekazanych fiskusowi po upływie terminu do złożenia rozliczenia rocznego.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. regulacje prawne w tym zakresie uległy zmianie. Otóż w art. 6 ustawy o PIT uchylony został ust. 10, który zobowiązywał do złożenia rozliczenia podatkowego, w którym wyrażono wniosek o zastosowanie wybranego sposobu opodatkowania nie później niż w terminie przewidzianym na złożenie zeznania podatkowego, tj. do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.
W obecnym stanie prawnym złożenie PIT-a (bądź jego korekty) nawet po terminie będzie uprawniało do skorzystania z preferencyjnego opodatkowania dochodów.

Jest to niewątpliwie zmiana korzystna dla podatników. Należy jednak pamiętać, że weszła ona w życie dopiero z początkiem 2019 r. i po raz pierwszy jest stosowana do rozliczeń podatkowych za rok 2018.

fot. Patrycja - Fotolia.com

Rozliczenie z małżonkiem bądź dzieckiem w PIT za 2018 r.

Obecnie nie ma już większego znaczenia moment, w którym podatnicy złożą wniosek (z rocznym PIT) w sprawie preferencyjnego opodatkowania swoich dochodów. Należy jednak pamiętać, że taki stan prawny obowiązuje dopiero od rozliczeń za rok 2018.


Przykład
Małżonkowie, rozliczając się za 2018 r., złożyli wniosek o wspólne opodatkowanie dochodów w zeznaniu PIT-37 w dniu 10 maja 2019 r., czyli po upływie ustawowego terminu (ostatni dzień na terminowe złożenie zeznania upłynął w dniu 30 kwietnia 2019 r.).
Z uwagi na nowelizację znoszącą od dnia 1 stycznia 2019 r. ograniczenie czasowe na złożenie wniosku o wyborze preferencyjnego sposobu opodatkowania, nie stracili oni uprawnienia do wspólnego opodatkowania dochodów mimo upływu terminu na złożenie zeznania.

Przykład
Za 2017 r. podatniczka będąca matką samotnie wychowującą dzieci rozliczyła się indywidualnie, korzystając jedynie z ulgi na dzieci. Obecnie, chciałaby zmienić sposób rozliczenia za ten rok na osobę samotnie wychowującą dzieci, poprzez złożenie korekty zeznania podatkowego w roku 2019 r. (a więc po zmianie przepisów). Niestety z uwagi na to, że nowelizacja swym zakresem obejmuje jako najwcześniejsze PIT-y za rok 2018, korekta sposobu rozliczenia PIT lat wcześniejszych nie będzie możliwa.


Inne warunki bez zmian


Należy też pamiętać, że nowelizacja jedynie zniosła limit czasowy, w którym możliwe jest skorzystanie z preferencyjnego rozliczenia. Pozostałe jego warunki nie uległy natomiast zmianie.

Z preferencyjnego sposobu opodatkowania dochodów nie można w związku z tym korzystać w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków, osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka mają zastosowanie:
  • regulacje dotyczące opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej jednolitą 19% stawką podatku,
  • przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, z wyjątkiem osiągania przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • przepisy ustawy o podatku tonażowym2) lub ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

Małżonkowie nadto mogą rozliczyć się wspólnie jedynie wówczas, gdy małżeństwo trwało przez cały rok podatkowy i przez cały rok występowała pomiędzy nimi wspólność majątkowa małżeńska.

Prawo do rozliczenia się jako osoba samotna przysługuje natomiast wyłącznie rodzicowi lub opiekunowi prawnemu będącemu panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten
rodzic lub opiekun prawny w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci:
  • małoletnie,
  • bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 (według skali podatkowej oraz z ewentualnym uwzględnieniem metod opodatkowania dochodów uzyskanych zagranicą) lub art. 30b (według jednolitej 19% stawki podatku od niektórych dochodów z kapitałów pieniężnych).

Warunek samotnego wychowywania dzieci nie musi tutaj być spełniany przez cały rok.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: