eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Czy separacja przeszkadza we wspólnym rozliczeniu podatku?

Czy separacja przeszkadza we wspólnym rozliczeniu podatku?

2020-03-06 13:02

Czy separacja przeszkadza we wspólnym rozliczeniu podatku?

Jesteś w separacji? Zapomnij o wspólnym PIT © Viorel Sima - Fotolia.com

W sytuacji, gdy między małżonkami nastąpi zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać od sądu orzeczenia separacji. Separacja to rodzaj pośredniego rozwiązania, które nie niesie za sobą aż tak poważnych skutków jak rozwód. Niemniej i tutaj określone skutki występują, w tym podatkowe.

Przeczytaj także: Wspólne rozliczenie PIT małżonków 2018

Kwestia separacji uregulowana jest w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Mówiąc w pewnym uproszczeniu, separacja to czas na odpoczynek małżonków od siebie, przemyślenie zaistniałej sytuacji oraz przekonanie się, jak będzie wyglądało życie parterów po rozwodzie. Skutki dla małżonków są tutaj zbliżone do tych, jakie występują przy rozwodzie. Nie mogą oni jednak m.in. wstąpić w nowe związki małżeńskie.
W podatku dochodowym małżonkowie w separacji nie mogą złożyć wspólnego PIT-a, a przez to wybrać łącznego opodatkowania swoich dochodów.

Zgodnie z ustawą o PIT małżonkowie, którzy podlegają w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, mogą złożyć wspólne zeznanie podatkowe, pod warunkiem że:
  • przez cały rok podatkowy pozostawali w związku małżeńskim,
  • przez cały rok podatkowy istniała między nimi wspólność majątkowa,
  • chęć wspólnego rozliczenia wyrażą w składanym zeznaniu podatkowym; wniosek taki może złożyć tylko jeden z małżonków, jeżeli działa on z upoważnienia współmałżonka (co przyjmuje się w domniemaniu),
  • do żadnego z małżonków nie miały zastosowania przepisy art. 30c ustawy (podatek liniowy), ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (z wyjątkiem ryczałtu od prywatnego najmu), ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym lub ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

fot. Viorel Sima - Fotolia.com

Jesteś w separacji? Zapomnij o wspólnym PIT

Separacja, czyli rozstanie bez rozwodu, pozwala małżonkom odpocząć od siebie i przemyśleć istotne sprawy. Wywołuje ona jednakże również określone skutki, w tym podatkowe. Mianowicie małżonkowie w separacji, mimo że nie są po rozwodzie, nie mogą się wspólnie rozliczyć. Separacja skutkuje bowiem ustaniem wspólności majątkowej małżeńskiej.


Separacja to wprawdzie nie rozwód, niemniej w przypadku jej orzeczenia powstaje jedna z wymienionych wyżej przesłanek skutkująca pozbawieniem wspólnego rozliczenia PIT. Mianowicie orzeczenie separacji powoduje powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej.
Warto wiedzieć
Z chwilą zniesienia separacji ponownie powstaje między małżonkami ustawowy ustrój majątkowy. Jednakże na zgodny wniosek małżonków sąd orzeka o utrzymaniu między małżonkami rozdzielności majątkowej.

Jednym z koniecznych warunków do spełnienia dla wspólnego rozliczenia PIT jest natomiast istnienie między małżonkami wspólności majątkowe przez cały rok (wyjątek dotyczy wyłącznie sytuacji, w której jeden z małżonków umrze).
Ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej w trakcie roku podatkowego z uwagi na orzeczenie przez sąd separacji, wyklucza prawo do łącznego opodatkowania dochodów przez małżonków.

W rezultacie, jeżeli małżonkowie są w orzeczonej przez sąd separacji, nie spełniają warunków do łącznego rozliczenia dochodów we wspólnym PIT. Sytuacja wygląda inaczej, gdy małżonkowie wprawdzie postanawiają się rozstać, ale nie regulują tego prawnie poprzez separację (czy rozwód). Wówczas nadal mogą złożyć wspólnego PIT-a.
Warto wiedzieć
Wspólne rozliczenie małżonków polega na opodatkowaniu sumy ich dochodów po uprzednim odliczeniu kwot ulg liczonych od dochodów czy zwolnień (odrębnie przez każdego z nich). Podatek jest tutaj określany na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków.

Powyższe ma zastosowanie także wówczas, gdy w roku podatkowym jeden z małżonków:
  • nie uzyskał przychodów ze źródeł, z których dochód jest opodatkowany skalą podatkową lub
  • osiągnął dochody w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku (czyli mieszczące się w kwocie wolnej.

Po wprowadzeniu „ruchomej” kwoty wolnej od podatku, uzależnionej od dochodu podatnika, wspólne rozliczenie podatku nie zawsze jest opłacalne. Gdy oboje małżonkowie pracują, z czego jeden z nich dodatkowo uzyskuje dochody zagraniczne, wspólny PIT również może wykazać wyższy podatek, niż zeznania odrębne.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: