eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Wspólne rozliczenie PIT małżonków 2018

Wspólne rozliczenie PIT małżonków 2018

2019-01-04 13:39

Wspólne rozliczenie PIT małżonków 2018

Wspólne zeznanie podatkowe za 2018 rok © ellaa44 - Fotolia.com

Preferencja w postaci wspólnego rozliczenia rocznego małżonków przysługuje tylko wybranym podatnikom. Ustawodawca wymaga tutaj bowiem spełnienia pewnych warunków. Warto dodać, że te od 2019 r. są delikatnie mniej rygorystyczne.

Przeczytaj także: Zeznanie podatkowe: Preferencyjne opodatkowanie bez granic czasowych dopiero od tego roku!

Wspólnego PITa mogą złożyć małżonkowie, którzy podlegają w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, między którymi przez cały rok istniała wspólność majątkowa oraz pozostający przez cały rok w związku małżeńskim. Prawa do takiego rozliczenia nie mają zatem chociażby osoby pozostające w konkubinacie czy małżonkowie ale z ustanowioną rozdzielnością majątkową.
Opodatkowanie takie stosuje się na wniosek zainteresowanych (w tym wyrażony tylko przez jednego z nich). Wniosek ten ogranicza się do zaznaczenia odpowiedniego pola na rocznym PIT składanym w urzędzie skarbowym.
Uwaga zmiana
W stanie prawnym obowiązującym do końca 2018 r. wspólne rozliczenie było możliwe pod warunkiem, że stosowny wniosek w tym zakresie został złożony w terminie przewidzianym dla rozliczenia PIT-a. Jeżeli podatnicy się spóźnili, wspólne zeznanie podatkowe nie mogło zostać złożone.

W stanie prawnym od 2019 r. warunek ten został zniesiony. Dzięki temu złożenie wspólnego zeznania przykładowo dopiero w maju czy czerwcu (a nie do końca kwietnia) nie będzie przeszkodą w takim rozliczeniu. To samo tyczy się korekt rozliczenia podatkowego z towarzyszącą mu zmianą sposobu rozliczenia (z indywidualnego na wspólnego z małżonkiem).

Ważne dochody


Opisane wyżej nie są jedynymi warunkami, jakie należy spełnić, aby można było rozliczyć się razem z małżonkiem. Przede wszystkim należy pamiętać, że taka forma rozliczenia możliwa jest wyłącznie w stosunku do dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych wg skali podatkowej. Uzyskiwanie części innych dochodów nie wyłącza wprawdzie wspólnego rozliczenia (np. z małych umów zleceń, przychodów kapitałowych, sprzedaży prywatnych nieruchomości czy przychodów z najmu opodatkowanych ryczałtem), niemniej tych we wspólnym PIT się nie wykazuje, a dany małżonek rozlicza się z nich indywidualnie.

fot. ellaa44 - Fotolia.com

Wspólne zeznanie podatkowe za 2018 rok

Wzorem lat wcześniejszych także za 2018 r. małżonkowie mogą rozliczać się wspólnie. Preferencja ta wymaga jednakże spełnienia określonych warunków, jak uzyskiwanie dochodów opodatkowanych skalą podatkową, brak przychodów opodatkowanych kartą, podatkiem liniowym czy ryczałtem ewidencjonowanym oraz złożenie stosownego wniosku fiskusowi.


Po drugie, należy pamiętać o wyłączeniach z możliwości wspólnego rozliczenia. I tak preferencja ta nie przysługuje, gdy do chociażby jednego z małżonków mają zastosowanie przepisy o podatku liniowym, ryczałcie ewidencjonowanym (z wyjątkiem prywatnego najmu opodatkowanego ryczałtem), karcie podatkowej czy podatku tonażowym lub ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

Wspólnemu rozliczeniu małżonków nie przeszkadza natomiast brak dochodów u jednego z nich, bądź ich osiągnięcie w wysokości niepowodującej obowiązku uiszczenia podatku czy podleganie pod ubezpieczenie w KRUS a nie ZUS.

Wspólny PIT także po śmierci


Ustawodawca zezwala na wspólne rozliczenie nawet wówczas, gdy jeden z małżonków na dzień złożenia PIT-a już nie żyje. Wniosek o łączne opodatkowanie dochodów małżonków, między którymi istniała w roku podatkowym wspólność majątkowa, może być bowiem złożony także przez podatnika, który:
  1. zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego;
  2. pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego.

Oczywiście w takim przypadku również muszą być spełnione warunki opisane wyżej (rzecz jasna wspólność małżeńska trwa tutaj jedynie do chwili śmierci jednego z małżonków).

Nierezydenci także mogą wspólnie


Opisane wyżej zasady wspólnego rozliczenia podatkowego mają zastosowanie również do:
  1. małżonków, którzy mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Polska państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym do EOG albo w Konfederacji Szwajcarskiej,
  2. małżonków, z których jeden podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce a drugi ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Polska państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym do EOG albo w Konfederacji Szwajcarskiej

W tych przypadkach jednakże muszą zostać spełnione dodatkowe warunki , tzn. osiągane przychody podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej muszą wynosić co najmniej 75% całkowitego przychodu osiągniętego przez obojga małżonków w danym roku podatkowym. Nadto muszą oni udokumentować miejsce zamieszkania dla celów podatkowych certyfikatem rezydencji.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: