eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Wsparcie dla firm w ramach Tarczy Finansowej (PFR) a skutki w podatku dochodowym

Wsparcie dla firm w ramach Tarczy Finansowej (PFR) a skutki w podatku dochodowym

2020-05-19 12:42

Wsparcie dla firm w ramach Tarczy Finansowej (PFR) a skutki w podatku dochodowym

Czy od Tarczy Finansowej trzeba zapłacić podatek? © ewakubiak - Fotolia.com

Starasz się o subwencję finansową w ramach Tarczy Finansowej? Pamiętaj, aby od umorzonej części zapłacić podatek. Przypomina o tym fiskus, choć nie wyklucza, że w przyszłości zostanie wprowadzenie zwolnienie dla takiego przychodu.

Przeczytaj także: Tarcza antykryzysowa: umorzenie subwencji PFR z podatkiem dochodowym

Resort finansów na stronie internetowej www.gov.pl opublikował komunikat określający skutki podatkowe otrzymania subwencji finansowej w ramach Tarczy Finansowej. Mowa tutaj oczywiście o wsparciu finansowym dla mikro, małych i średnich firm, zatrudniających od jednego do 249 pracowników (bez samego przedsiębiorcy), które wskutek pandemii koronawirusa odnotowały spadek obrotów o co najmniej 25% (w stosunku do miesiąca poprzedniego, bądź analogicznego z ubiegłego roku). Im spadek wyższy tym większe wsparcie finansowe.

Wsparcie takie jest udzielane na wniosek składany za pomocą bankowości elektronicznej. Decyzja o przyznanych środkach oraz ich przekazanie beneficjentowi następuje bardzo szybko – nawet w terminie dwóch dni, a niekiedy wręcz 24 godzin. Jest to możliwe dzięki zautomatyzowaniu procesów i pobieraniu niezbędnych danych z ministerialnych ewidencji.
Podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń wpływających na przyznanie subwencji i jej wysokość w ramach Tarczy Finansowej, oferowanej przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR), są rejestry publiczne (Krajowej Administracji Skarbowej, ZUS). Dla podatników podatku od towarów i usług, niezbędna do otrzymania subwencji informacja o obrotach jest pobierana z deklaracji VAT, która zostanie pozytywnie zweryfikowana przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Dlatego zanim podatnik wystąpi z wnioskiem o pomoc z PFR, powinien złożyć deklarację VAT.

Przedsiębiorcy zastanawiali się przy tym, czy uzyskane wsparcie jest obojętne podatkowo? Ustawodawca przy działaniach w ramach tarczy kryzysowej bowiem bardzo różnie podchodzi do tego zagadnienia. I tak dla przykładu mikropożyczka w wysokości 5.000 zł po umorzeniu nie będzie przychodem podatkowym. Na wysokość należnego podatku dochodowego ma jednak wpływ zwolnienie z zapłaty składek ZUS. A jak będzie przy Tarczy Finansowej? – odpowiedź znajduje się w komunikacie resortu finansów, który prezentujemy poniżej.

fot. ewakubiak - Fotolia.com

Czy od Tarczy Finansowej trzeba zapłacić podatek?

Firmy zatrudniające poniżej 250 pracowników mogą starać się o pożyczkę w ramach Tarczy Finansowej, z której znaczna część może zostać umorzona. Resort finansów przypomina, że umorzenie jest równoznaczne z powstaniem przychodu, który trzeba opodatkować. Trwają jednak prace nad zwolnieniem takiego przychodu z podatku.


  • Pomoc z Tarczy Finansowej jest pożyczką dla przedsiębiorcy.
  • Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku w momencie uzyskania finansowania.
  • Ministerstwo Finansów we współpracy z PFR prowadzi prace mające na celu przygotowanie korzystnych rozwiązań dla przedsiębiorców.

Wsparcie finansowe otrzymywane w ramach Tarczy Finansowej określane jest jako subwencja finansowa. Subwencja ta podlega zwrotowi, przy czym w określonych przypadkach może zostać umorzona w części nieprzekraczającej 75%. Dla celów podatku dochodowego pomoc finansowa z PFR traktowana jest jak pożyczka.

Kto może ubiegać się o wsparcie finansowe.


Subwencję finansową (pożyczkę) mogą otrzymać podatnicy będący przedsiębiorcami.

Skutki podatkowe wsparcia finansowego w postaci pożyczki.


  • Otrzymanie pożyczki w ramach Tarczy Finansowej: podatnicy nie zaliczają do przychodów podatkowych kwoty otrzymanej pożyczki. Wypłata środków przez PFR jest dla przedsiębiorcy neutralna podatkowo. Przedsiębiorca może korzystać z całej kwoty finansowania.
  • Zwrot pożyczki otrzymanej w ramach Tarczy Finansowej: podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kwoty zwróconej pożyczki. Tak samo jak wypłata kwoty pożyczki przez PFR, jej zwrot również jest dla przedsiębiorcy neutralny podatkowo.
  • Koszty sfinansowane z udzielonej w ramach Tarczy Finansowej pożyczki kwalifikowane są do kosztów uzyskania przychodów na ogólnych zasadach. Wszystkie wydatki, które zostały pokryte ze środków przekazanych przez PFR, podlegają zaliczeniu do kosztów podatkowych, jeżeli spełniają ogólne przesłanki wynikające z ustaw podatkowych do takiej ich kwalifikacji. Kwalifikacji wydatków jako kosztów uzyskania przychodów nie zmienia także ewentualne umorzenie pożyczki.
  • Umorzenie pożyczki: obecnie do przychodów zalicza się wartość umorzonych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek. Umorzenie kwoty pożyczki stanowi przysporzenie dla przedsiębiorcy, zasady prawa podatkowego wiążą z tym zdarzeniem powstanie zobowiązania podatkowego. Możliwość dokonania w 2021 r. częściowego zwolnienia z podatku dokonanych umorzeń analizowane będzie przez Ministerstwo Finansów we współpracy z PFR.

Podstawa prawna.
  • art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) i ust. 4 pkt 1, art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
  • art. 14 ust. 2 pkt 6 i ust. 3 pkt 1, art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: