eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Podatek od dofinansowania kosztów działalności gospodarczej

Podatek od dofinansowania kosztów działalności gospodarczej

2020-09-22 13:29

Podatek od dofinansowania kosztów działalności gospodarczej

Wsparcie z tarczy antykryzysowej z podatkiem dochodowym? © thodonal - Fotolia.com

Przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników, którym spadły obroty gospodarcze w następstwie COVID-19, mogą ubiegać się dofinansowanie części kosztów działalności gospodarczej. Tym jednak trzeba podzielić się z fiskusem.

Przeczytaj także: Termin złożenia CIT-8 za 2019 rok przedłużony

Dofinansowanie od starosty kosztów prowadzenia działalności gospodarczej stanowi przychód tej działalności, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zgodnie z art. 15zzc ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. specustawa), starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników, dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Koszty te są finansowane ze środków Funduszu Pracy (art. 31q ust. 1 specustawy.

Wartość takiej pomocy jest różna. Dofinansowanie w przypadku spadku obrotów o:
  1. co najmniej 30% - może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
  2. co najmniej 50% - może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
  3. co najmniej 80% - może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie

Kwota dofinansowania wacha się zatem od 1 300 zł do 2 340 zł. Maksymalny okres dofinansowania wynosi tutaj 3 miesiące. W ramach tego rozwiązania zatem przedsiębiorca może liczyć na maksymalną pomoc do 7 020 zł.

Niestety w przepisach regulujących omawiane dofinansowanie zabrakło informacji, czy jest ono wolne od podatku. Przypomnijmy, że takie zwolnienie znalazło się m.in. w przypadku bezzwrotnej mikropożyczki, o czym pisaliśmy m.in. w artykule Tarcza antykryzysowa: Mikropożyczka w PIT/CIT/VAT czy świadczenia postojowego wypłacanego prze ZUS, o czym pisaliśmy m.in. w artykule Tarcza antykryzysowa: świadczenie postojowe w PIT i PKPiR.

Co to oznacza? Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są także dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków.

Wyjątkiem od tej reguły są:
  • świadczenia związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonywane są odpisy amortyzacyjne,
  • świadczenia otrzymane od agencji wykonawczych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa.

Jak zatem nietrudno zauważyć, dofinansowanie od starosty części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mieści się w dyspozycji przytoczonych regulacji, a co za tym idzie, spełnia przesłanki do uznania go za przychód z tej działalności. Jednocześnie, zarówno przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i specustawy nie przewidują przepisów szczególnych, które świadczenie to wyłączałyby bądź zwalniały z opodatkowania. Reasumując wsparcie przedsiębiorców w formie dofinansowania otrzymanego od starosty na pokrycie kosztów działalności gospodarczej co do zasady będzie stanowić przychód z prowadzonej działalności gospodarczej, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Z drugiej strony wydatki sfinansowane takim dofinansowaniem mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, o ile spełniają warunki wymienione w art. 22 ustawy o PIT. Ostatecznie zatem dofinansowanie takie będzie neutralne podatkowo. Z jednej bowiem strony kwota otrzymanego dofinansowania stanowić będzie przychód podatkowy, z drugiej zaś wydatki nią pokryte zostaną zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Warto wiedzieć
Do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się zwróconych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodu (art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy o PIT). Jeżeli zatem koszty prowadzenia działalności, w części, w jakiej zostały sfinansowane z omawianego dofinansowania, nie zostały zaliczone do kosztów podatkowych, to dofinansowanie to w tej części nie stanowi również przychodu podatkowego.

Należy jednak pamiętać, że zdaniem organów podatkowych pojęcie „niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów” dotyczy wyłącznie tych wydatków, których ustawa podatkowa do takich kosztów nie pozwala zaliczyć, a nie takich, których podatnik zaliczyć nie chce, mimo iż spełniają definicję kosztu podatkowego (por. interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 08.11.2017 r. nr 0114-KDIP2-3.4010.212.2017.2.MS.

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

PARTNER DZIAŁU PODATKI:

rozlicz swój PIT i pomóż dzieciom zapomnieć o chorobie

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: