eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Rezygnacja z zaliczek uproszczonych w podatku dochodowym

Rezygnacja z zaliczek uproszczonych w podatku dochodowym

2020-08-03 13:33

Rezygnacja z zaliczek uproszczonych w podatku dochodowym

COVID-19 a zaliczki na podatek dochodowy © margostock - Fotolia.com

Zasadą jest, że sposób opodatkowania podatkiem dochodowym prowadzonej działalności wybiera się na początku roku i wyboru tego nie można dobrowolnie zmienić już w trakcie jego trwania. Zasada ta tyczyła się także korzystania z zaliczek uproszczonych. Z uwagi na pandemię koronawirusa jednak dla tej zasady przewidziano odstępstwo.
Instytucja tzw. zaliczek uproszczonych została uregulowana w art. 26 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz odpowiednio art. 44 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dzięki temu rozwiązaniu podatnicy mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie, w wysokości 1/12 podatku należnego (w przypadku podatników CIT) wykazanego w zeznaniu rocznym, złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy, a jeżeli tu podatek nie wystąpił – w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata.
W przypadku podatników PIT zaliczki uproszczone są delikatnie zmodyfikowane. Podatek ustala się bowiem na podstawie dochodu z lat ubiegłych (takich samych jak w przypadku CIT), z tym że obliczoną zaliczkę pomniejsza się o płaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne, podlegające odliczeniu. Możliwość stosowania zaliczek uproszczonych została ograniczona jedynie do przedsiębiorców opodatkowanych liniowo bądź skalą podatkową. Nie można z tej formy korzystać w przypadku przedsiębiorstw w spadku.

fot. margostock - Fotolia.com

COVID-19 a zaliczki na podatek dochodowy

W 2020 r., z uwagi na poniesienie negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, przedsiębiorca może zrezygnować w trakcie roku z opłacania uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy. O rezygnacji tej informuje w składanym zeznaniu rocznym.


Uproszczenie polega tutaj zatem na tym, że zaliczki na podatek są ustalana na podstawie danych historycznych, z ubiegłych lat i płaci się je w stałej wysokości. Właściwe zobowiązanie podatkowe ustala się tutaj dopiero w rocznym PIT/CIT.
Decydując się na zaliczki uproszczone przedsiębiorca musi jednak pamiętać, że te musiały być opłacane za okresy miesięczne oraz w ciągu roku tak wybranego sposobu regulowania zaliczek nie można zmienić.

Rezygancja w czasie COVID-19


Art. 4 oraz art. 6 ustawy zmieniającej, do ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U 2020 poz. 374) znowelizowały przepisy ustaw o podatku dochodowym odnoszące się właśnie do zaliczek uproszczonych.

Dzięki tym zmianom podatnicy będący małymi podatnikami mogą zrezygnować z tej metody obliczania zaliczek na podatek za miesiące marzec – grudzień 2020 r., pod warunkiem poniesienia negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
O rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek podatnicy informują w zeznaniu podatkowym składanym za 2020 r.

W przypadku rezygnacji z zaliczek uproszczonych, zaliczki należne do końca roku oblicza się na zasadach ogólnych (tj. według skali podatkowej lub podatkiem liniowym w przypadku podatników PIT oraz wg odpowiedniej stawki w przypadku podatników CIT), począwszy od miesiąca, za który podatnik ostatni raz zastosował uproszczoną formę wpłacania zaliczek. Przy obliczaniu tych zaliczek uwzględnia się zaliczki płacone w uproszczonej formie.
W objaśnieniach resortu finansów dotyczących referencji podatkowych w związku z COVID-19 czytamy:

„(…) Przykład 43
Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzi działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu klubu fitness. W 2020 r. podatnik korzysta z uproszczonej formy wpłacania zaliczek. Wysokość miesięcznych zaliczek wynosi 2.000 zł. Od połowy marca 2020 r. podatnik z uwagi na obostrzenia, ma zamknięty klub. Z uwagi na brak przychodów i generowaną w związku z tym stratę podatkową, podatnik postanawia od 1 czerwca 2020 r. zrezygnować z wpłacania zaliczek w uproszczonej formie.

Przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy za czerwiec 2020 r. podatnik pierwszy raz oblicza zaliczkę na zasadach ogólnych biorąc pod uwagę dochody osiągnięte od początku roku oraz wpłacone dotychczas uproszczone zaliczki.

W celu obliczenia zaliczki należnej za konkretny miesiąc, czy to na podstawie art. 44 ust. 3, czy też na podstawie art. 44 ust. 3f ustawy PIT lub art. 25 ust. 1 ustawy CIT należy obliczyć podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku. Przepisy art. 52r ustawy PIT lub art. 38j ustawy CIT nie wyłączają stosowania tej zasady. Po rezygnacji z uproszczonych zaliczek, bierze się więc pod uwagę przychody i koszty uzyskania przychodów osiągnięte od początku roku. Wskazują na to również przepisy art. 52r ust. 2 ustawy PIT i art. 38j ust. 2 ustawy CIT, które pozwalają uwzględnić zaliczki uproszczone przy obliczaniu zaliczek należnych obliczanych na ogólnych zasadach.

Przepisy o rezygnacji z uproszczonych zaliczek stosuje się odpowiednio do podatników CIT, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i obejmuje część 2020 r. (art. 38j ust. 4 ustawy o CIT).

oprac. : Krzysztof Skrzypek / eGospodarka.pl


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: