eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Nowy JPK_VAT z deklaracją: korekta oznaczeń GTU

Nowy JPK_VAT z deklaracją: korekta oznaczeń GTU

2020-09-15 13:41

Nowy JPK_VAT z deklaracją: korekta oznaczeń GTU

Kody GTU w JPK_VAT © wsf-f - Fotolia.com

Już niebawem, bo poczynając od rozliczeń za październik 2020 r., podatnicy VAT będą składać fiskusowi nowy JPK_VAT, który to będzie się składał z części deklaracyjnej oraz ewidencyjnej. Nowy JPK z jednej strony zastąpi dotychczasowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K, z drugiej zaś urośnie o nowe informacje ewidencyjne, m.in. kody GTU, które w przypadku błędów i pomyłek trzeba będzie korygować.

Przeczytaj także: Sprzedaż VAT marża w nowym JPK_VAT z deklaracją

Do oznaczenia transakcji odpowiednim symbolem GTU zobowiązany będzie sprzedawca. To na nim będzie spoczywać obowiązek wskazania odpowiedniego symbolu GTU w jednolitych plikach kontrolnych. Odpowiedni symbol (bądź symbole) będzie musiał pokazać się przy konkretnej fakturze.

Symbole GTU w JPK_VAT


Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, które zacznie obowiązywać z dniem 1 października 2020 r., określa szczegółowy zakres danych wymaganych dla nowego JPK_VAT.

Ustawodawca uznał, że oprócz dotychczas przekazywanych informacji o numerach faktur, ich datach, stronach transakcji czy wartościach (w podziela na wartości netto, VAT i brutto w rozbiciu na stawki), jednolite pliki kontrolne przekazywane fiskusowi elektronicznie powinny zawierać m.in. oznaczenia dla wybranych towarów i usług, tj. kody GTU od 1 do 13 – w zakresie podatku należnego (czyli od wykazywanej sprzedaży).

Zgodnie z par. 10 ust. 3 przytoczonego rozporządzenia, ewidencja powinna zawierać następujące oznaczenia dotyczące:
 1. dostawy:

  a) napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym - oznaczenie "GTU_01",

  b) towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT (tj. paliw do silników spalinowych różnego typu i przeznaczenia) - oznaczenie "GTU_02",

  c) oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją - oznaczenie "GTU_03",

  d) wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym - oznaczenie "GTU_04",

  e) odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT - oznaczenie "GTU_05",

  f) urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT - oznaczenie "GTU_06",

  g) pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10 - oznaczenie "GTU_07",

  h) metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy o VAT oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VAT - oznaczenie "GTU_08",

  i) leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.) - oznaczenie "GTU_09",

  j) budynków, budowli i gruntów - oznaczenie "GTU_10";
 2. świadczenia usług:

  a) w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532) - oznaczenie "GTU_11", i 1905.

  b) o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych - oznaczenie "GTU_12",

  c) transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1 - oznaczenie "GTU_13".

Korekta błędnych JPK_VAT z uwagi na GTU


Błędy w zakresie prawidłowego oznaczania GTU w nowym JPK_VAT z deklaracją są nieuniknione. Jeżeli wystąpią, należy je skorygować. W jaki sposób? To z rozporządzenia nie wynika, a co za tym idzie, powstają tutaj istotne wątpliwości.

Resort finansów wskazuje tutaj na dwa alternatywne sposoby prezentowania w pliku takich korekt:
 • całkowite zastępowanie błędnego wpisu prawidłowym. Ten sposób jest preferowany, kiedy korekta następuje przed złożeniem pierwotnego pliku, który zawiera błąd,
 • pozostawianie błędnego zapisu i dodawanie dwóch kolejnych, tj.: pierwszego stornującego o identycznych danych (w tym błędnych oznaczeniach GTU) i odwrotnym znaku przy danych kwotowych w polach „K” oraz drugiego, który zawiera prawidłowe zapisy, w tym oznaczenia GTU.

W ten sposób można korygować błąd w zaksięgowaniu faktury niezależnie od tego, w ilu oznaczeniach GTU popełniono błąd.
Resort podkreśla też, że w przypadku zmiany, która nie wpływa na część deklaracyjną, wystarczy korekta samej części ewidencyjnej.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: