eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Zmiany 2021: Spółki jawne i komandytowe podatnikami CIT

Zmiany 2021: Spółki jawne i komandytowe podatnikami CIT

2020-12-23 12:31

Zmiany 2021: Spółki jawne i komandytowe podatnikami CIT

Nie wspólnik a spółka jawna zapłaci CIT © Piotr Adamowicz - Fotolia.com

Do końca 2020 r. spółki jawne i komandytowe nie są podatnikami podatku dochodowego. Ten jest rozliczany przez ich wspólników. W przyszłym roku powyższe istotnie się zmieni. CIT-em obowiązkowo zostaną objęte spółki komandytowe i wybrane spółki jawne.

Przeczytaj także: Podatek CIT od spółek komandytowych i jawnych już w 2021 roku

Spółka komandytowa


Znowelizowane od dnia 01 stycznia 2020 r. przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będą wskazywać, że ustawa ta będzie miała zastosowanie również do mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP spółek komandytowych. Spółki te jednak będą mogły postanowić, że nowe zasady opodatkowania (czyli na poziomie spółki a nie wspólników) będą stosować dopiero od 1 maja 2021 r. Przy skorzystaniu z tej możliwości to właśnie z tą datą uzyskają status podatnika CIT. Regulacje prawne nie wskazują przy tym, czy o takim wyborze należy powiadomić organ podatkowy.
Ważne
Jeżeli ostatni dzień roku obrotowego spółki komandytowej przypada w okresie od dnia 31 grudnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r., spółka ta może nie zamykać ksiąg rachunkowych na ten dzień i kontynuować rok obrotowy do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Spółka jawna


Znowelizowana ustawa o CIT wskazuje nadto, że od przyszłego roku jej przepisy będą stosowane również do spółek jawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP, jeżeli wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz spółka jawna nie złoży:
a) przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych oraz o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych, posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki, lub
b) aktualizacji powyższej informacji, w terminie 14 dni, licząc od dnia zaistnienia zmian w składzie podatników
- do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki jawnej oraz naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla każdego podatnika osiągającego dochody z takiej spółki.

Pierwszą z wymienionych informacji spółka jawna musi złożyć w terminie do 31 stycznia 2021 r. według stanu na dzień (co wynika z przepisów przejściowych):
  1. 1 stycznia 2021 r. - w przypadku spółki jawnej, która rozpoczęła działalność przed dniem 1 stycznia 2021 r.;
  2. rozpoczęcia działalności - w przypadku spółki jawnej, która rozpoczęła działalność w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.

Jeżeli przed przekazaniem pierwszej informacji nastąpi zmiana w składzie podatników, pierwszą aktualizację informacji należy złożyć w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r., chyba że termin do jej złożenia przypada później.

Karą za niezłożenie w obowiązującym terminie powyższych informacji fiskusowi jest uzyskanie przez spółkę jawną statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych odpowiednio z dniem 1 stycznia 2021 r., z dniem rozpoczęcia działalności albo z dniem, w którym nastąpiła zmiana w składzie podatników.

W przypadku uzyskania statusu podatnika CIT przez spółkę jawną pierwszy rok podatkowy tej spółki trwa od dnia, w którym spółka uzyskała ten status, do końca przyjętego przez tę spółkę roku obrotowego.

W przypadku uzyskania przez spółkę jawną statusu podatnika spółka ta jest obowiązana:
  1. zamknąć księgi rachunkowe i sporządzić sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami o rachunkowości na dzień poprzedzający dzień uzyskania tego statusu oraz
  2. wydzielić w kapitale podstawowym zyski wypracowane w okresie, w którym spółka ta nie posiadała statusu podatnika, jeżeli zyski te nie zostały podzielone między wspólników tej spółki.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: