eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Ulga termomodernizacyjna: data poniesienia wydatku

Ulga termomodernizacyjna: data poniesienia wydatku

2021-03-16 13:33

Ulga termomodernizacyjna: data poniesienia wydatku

Zaliczki sprzed 2019 r. w ulgdze termomodernizacyjnej © pixabay.com

Wymiana stolarki budowlanej, źródła ciepła, instalacja fotowoltaiczna, ocieplenie domu - to tylko przykłady wydatków, które obecnie Kowalski może uwzględnić w zeznaniu podatkowym i dzięki temu zapłacić mniejszy podatek fiskusowi. Nie każdy jednak z nowej ulgi budowlanej skorzysta.

Przeczytaj także: Ulga termomodernizacyjna w PIT za 2020 r.

Ulga termomodernizacyjna, bo to o niej mowa, pozwala odliczyć od dochodu/przychodu maksymalnie 53.000 zł wydatków na przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Ulga ta jednak przeznaczona jest wyłącznie dla wybranych.

Odliczenie obejmuje bowiem wyłącznie tych podatników, którzy przeprowadzą wybrane inwestycje termomodernizacyjne na posiadanych nieruchomościach mieszkalnych, a mówiąc dokładniej budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, których są co najmniej współwłaścicielami. Uwagę na powyższe zwrócił fiskus m.in. w interpretacji indywidualnej z dnia 13.03.2020 r. nr 0115-KDIT2.4011.31.2020.1.ŁS, którą opisaliśmy tutaj: Ulga termomodernizacyjna tylko na budynki jednorodzinne.

Limit 53.000 zł odnosi się tutaj do wszystkich przeprowadzanych inwestycji przez danego podatnika, bez względu na liczbę posiadanych budynków mieszkalnych. Ważny jest też termin zakończenia danego przedsięwzięcia inwestycyjnego – to musi się skończyć w ciągu 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.
Jeżeli 3-letni termin nie zostanie dotrzymany, podatnik musi zwrócić ulgę poprzez doliczenie kwot poprzednio odliczonych do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął termin na zakończenie przedsięwzięcia.

Przykład
Podatnik rozpoczął przedsięwzięcie termomodernizacyjne polegające na dociepleniu budynku w styczniu 2019 r. (wtedy poniesiono pierwszy wydatek). Jeżeli przedsięwzięcie nie zakończy się do końca 2022 r., podatnik będzie obowiązany do zwrotu ulgi.

Ulga jest rozliczana na bieżąco – nie należy z odliczeniem czekać do zakończenia inwestycji, gdy ta nie mieści się w jednym roku. Dopiero kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

fot. pixabay.com

Zaliczki sprzed 2019 r. w ulgdze termomodernizacyjnej

Właściciele i współwłaściciele budynków jednorodzinnych mogą w zeznaniach podatkowych odliczać wydatki ponoszone na wybrane przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Fiskus podkreśla, że jako datę poniesienia wydatku należy przyjmować tutaj datę sprzedaży wykazaną na fakturze, a gdy tej nie ma - datę wystawienia faktury.


W ramach ulgi termomodernizacyjnej podatnik ma prawo odliczyć od przychodu/dochodu wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Wysokość tych wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku. Wydatki takie podlegają odliczeniu w kwocie brutto, a więc razem z podatkiem VAT, chyba że ten podlega odliczeniu.

Ulga obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. Mimo to są w niej ujęte już inwestycje rozpoczęte wcześniej, ale z tym zastrzeżeniem, że jedynie w zakresie wydatków poniesionych od roku 2019. Również tutaj obowiązuje 3-letni okres zakończenia przedsięwzięcia liczony od roku jego rozpoczęcia.

Jeżeli zatem dla przykładu podatnik rozpoczął inwestycję polegającą na ociepleniu własnego domu w 2018 r., która to zakończyła się w roku 2019, to wydatki poniesione od 1 stycznia 2019 r. może uwzględnić w uldze termomodernizacyjnej, zaś trzyletni termin liczony jest od końca roku 2018.
Fiskus w wydanej broszurze informacyjnej w zakresie ulgi termomodernizacyjnej wyjaśnił, że za datę poniesienia wydatku uważa się dzień sprzedaży(datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi) określony na fakturze VAT, ponieważ na podstawie faktury ustala się wysokość poniesionych wydatków na termomodernizację budynku. W przypadku, gdy na fakturze VAT brak jest informacji o dniu sprzedaży przyjmuje się, że dzień ten przypada na dzień, w którym wystawiono fakturę.

Co przy tym niezwykle ważne – powyższe stosuje się także w przypadku wcześniejszego wpłacenia zaliczek.
Przykład
Podatnik wpłacił zaliczkę na piec gazowy w 2018 roku. Sprzedaż pieca nastąpiła w 2019 r. i w tym roku została wystawiona faktura.
Podatnik może odliczyć w całości wydatki poniesione na zakup pieca (łącznie z kwotą zaliczki zapłaconą w 2018 r.), o ile spełni pozostałe warunki.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: