eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Stosowanie kodu GTU_13 do usług transportowych w nowym JPK

Stosowanie kodu GTU_13 do usług transportowych w nowym JPK

2021-05-03 16:55

Stosowanie kodu GTU_13 do usług transportowych w nowym JPK

Refakturowanie usług transportowych: kod GTU w nowym JPK_VAT © pixabay.com

Od 1 października 2020 r. podatnicy zobowiązani są przesyłać do urzędu skarbowego plik JPK składający się z części ewidencyjnej i deklaracyjnej. W części ewidencyjnej niektóre transakcje należy oznaczać tzw. kodami GTU. Jedno z takich oznaczeń przewidziano m.in. dla usług transportowych.

Przeczytaj także: Sprzedaż VAT marża czyli towary używane w JPK_VAT z deklaracją

W świetle §10 ust. 3 pkt 2 lit. c rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (dalej zwane rozporządzeniem), ewidencja zawiera oznaczenie "13" dotyczące świadczenia usług: transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1 - oznaczenie "13".

Jakie usługi transportowe wchodzą w zakres GTU_13?


Należy zwrócić uwagę, że oznaczenie to stosujemy wyłącznie do usług transportowych oznaczonych symbolem PKWiU 2015: 49.4.

Pod tym symbolem PKWiU kryje się transport drogowy towarów. Tym samym, oznaczenie GTU_13 zastosuje podatnik wykonujący usługi transportowe, wyłącznie w przypadku wykonywania transportu drogowego towarów.

Należy zaznaczyć, że nie zastosujemy tego oznaczenia jeżeli wykonujemy usługi:
  • transportu kolejowego (PKWiU 49.2);
  • transportu pasażerskiego (PKWiU 49.31);
  • spedycji (PKWiU 52.29.12.0);
  • usług pocztowych i kurierskich (PKWiU 53).

Wynika to z tego, że usługi o ww. symbolach PKWiU nie zostały wymienione w §10 ust. 3 pkt 2 lit. c rozporządzenia.

fot. pixabay.com

Refakturowanie usług transportowych: kod GTU w nowym JPK_VAT

Usługi transportowe obecnie musza być w JPK_VAT z deklaracją dodatkowo oznaczane symbolem GTU_13. Powyższe dotyczy wyłącznie transportu drogowego towarów rozumianego jako odrębna usługa. Oznaczenia tego nie stosuje się do faktur, które dokumentują sprzedaż towaru, gdzie w skład tego świadczenia wchodzi również ich transport do klienta. Symbol ten należy natomiast stosować do refakturowania usług transportowych.


Co z kosztem transportu przy dostawie towaru?


Kod GTU_13 zastosujemy jeśli faktycznie świadczona jest na rzecz klienta usługa transportu drogowego towarów. Jeżeli natomiast dochodzi do sprzedaży towaru i w cenie dostawy sprzedający organizuje również jego transport na rzecz klienta, to takiej dostawy nie należy oznaczać kodem GTU_13. W takim przypadku bowiem transport stanowi koszt dodatkowy świadczenia głównego – dostawy towarów.
W świetle natomiast art. 29a ust. 6 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej ustawa o VAT), podstawa opodatkowania obejmuje koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

W takim przypadku nie mamy więc do czynienia z niezależną usługą wykonaną na rzecz klienta, lecz z kosztem dodatkowym, który doliczamy do ceny za dostawę towaru.

Co w przypadku refakturowania usługi transportowej?


W świetle art. 8 ust. 2a ustawy o VAT, w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Jest to przepis dotyczący refakturowania.
W takim przypadku przyjmujemy fikcję prawną, że podatnik sam nabył usługę, a później ją odsprzedał.

W §10 ust. 3 pkt 2 lit. c rozporządzenia nie przewidziano żadnego wyłączenia dla refakturowania. Jeżeli zatem podatnik refakturuje usługę transportu drogowego towarów o symbolu PKWiU 49.4, to zobowiązany jest oznaczyć taką sprzedaż kodem GTU_13.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: