eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Polski Ład ukróci wprowadzanie/wyprowadzanie majątku prywatnego do firmy

Polski Ład ukróci wprowadzanie/wyprowadzanie majątku prywatnego do firmy

2021-08-26 13:29

Polski Ład ukróci wprowadzanie/wyprowadzanie majątku prywatnego do firmy

Samochód wprowadzony do firmy będziesz musiał wycenić rynkowo © morganka - Fotolia.com

Obecnie przedsiębiorcy mogą wprowadzać do prowadzonej działalności gospodarczej składniki majątku prywatnego i wyceniać je po korzystniejszej, historycznej wartości. Ustawodawca takie praktyki chce ukrócić.

Przeczytaj także: Trudniejszy wykup prywatny samochodu leasingowanego w firmie od 2022 r.

Jak jest obecnie?


Przedsiębiorcy będący podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych mają prawo wprowadzać do prowadzonej działalności gospodarczej prywatne składniki majątku, w tym także nabyte nawet kilka lat wcześniej. Jak wyceniane są takie środki trwałe? Otóż zgodnie z obecną linią interpretacyjną i orzeczniczą, jeżeli tylko przedsiębiorca posiada dowód zakupu (identyfikujący strony transakcji jak też moment jej zawarcia, przedmiot oraz wartość), wartość początkową takiego składnika majątku określa na podstawie tego właśnie dowodu zakupu.

Dla przykładu załóżmy że przedsiębiorca postanowił wprowadzić do firmy, kupiony 4 lata wcześniej na umowę kupna sprzedaży, samochód osobowy. Wartość z tej umowy samochodu to 80.000 zł Obecna wartość rynkowa samochodu to natomiast ok. 45.000 zł. Jeżeli jednak tylko przedsiębiorca będzie posiadał w swojej dokumentacji umowę kupna, ujmie w środkach trwałych swojej firmy ten samochód z wartością początkową w wysokości właśnie 80.000 zł.
Zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT za wartość początkową środków trwałych, w razie odpłatnego zbycia, uważa się cenę ich nabycia. Za cenę nabycia uważa się natomiast (art. 22g ust. 3 ustawy o PIT)kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Dopiero gdy nie można ustalić ceny nabycia środków trwałych lub ich części nabytych przez podatników przed dniem założenia ewidencji, wartość początkową tych środków przyjmuje się w wysokości wynikającej z wyceny dokonanej przez podatnika, z uwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu oraz stanu i stopnia ich zużycia (art. 22g ust. 8 ustawy o PIT).

fot. morganka - Fotolia.com

Samochód wprowadzony do firmy będziesz musiał wycenić rynkowo

Polski Ład zmieni zasady amortyzacji prywatnych składników majątku wprowadzonych do firmy. Ich wartość początkowa będzie ustalana na podstawie dowodu zakupu, ale w wysokości nie wyższej niż bieżąca wartość rynkowa. Ustawodawca ukróci też zbywanie poza firmą majątku wcześniej leasingowanego.


Jak będzie?


W ramach zmian zaproponowanych przez Polski Ład ustawodawca nie chce pozbawić podatników prawa do wprowadzania do firmy prywatnego majątku. Zmienić ma się jednak sposób określania jego wartości początkowej. Wprawdzie nadal będzie to cena nabycia rozumiana jako cena nabycia opisana wyżej, ale jeżeli jego wartość rynkowa będzie niższa od tej ceny, to za wartość początkową trzeba będzie przyjąć jego wartość rynkową. Zatem po wejściu w życie proponowanych zmian taki składnik majątku byłby amortyzowany od jego realnej wartości, uwzględniającej faktyczne zużycie sprzed uznania go za środek trwały. Taka też wartość będzie brana pod uwagę podczas jego późniejszego ewentualnego zbycia (gdy nie w pełni zostanie jeszcze zamortyzowany).

Zmianie mają też ulec regulacje w zakresie sprzedaży składników majątku wykorzystywanych uprzednio w firmie na podstawie zawartych umów leasingu operacyjnego. Ustawodawca chce pozbawić przedsiębiorców prawa do ich sprzedaży z majątku prywatnego (bez podatku) – gdy zbycie takie miałoby miejsce w ciągu 6 lat od wykupu z leasingu. Szerzej na ten temat pisaliśmy w artykule Polski Ład: samochodu wykupionego z leasingu nie sprzedasz bez podatku PIT. Należy w tym miejscu podkreślić, że projekt w tym zakresie nie zawiera przepisów przejściowych. Zatem nowe uregulowania miałyby zastosowanie przy każdej sprzedaży przedmiotu wykupionego z leasingu dokonanej od 1 stycznia 2022 r. bez względu na datę zawarcia samej umowy leasingu operacyjnego.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: