eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Jak skorygować sprzedaż na paragon fiskalny - fakturę uproszczoną?

Jak skorygować sprzedaż na paragon fiskalny - fakturę uproszczoną?

2021-10-04 13:59

Jak skorygować sprzedaż na paragon fiskalny - fakturę uproszczoną?

Faktura korygująca do faktury uproszczonej © pixabay.com

Gdy na paragonie fiskalnym zostanie umieszczony NIP nabywcy, zaś wartość transakcji nie przekracza 450 zł - dokument taki stanowi fakturę uproszczoną, do której nie wystawia się już pełnej faktury VAT. Co jednak w sytuacji, gdy sprzedaż udokumentowaną w ten sposób trzeba będzie skorygować?

Przeczytaj także: Czy można korygować sprzedaż paragonową?

Załóżmy, że Pan Piotr wystawił paragon fiskalny na kwotę brutto 400 zł dokumentujący sprzedaż towaru. Na paragonie tym znalazł się NIP nabywcy, w związku z czym stał się on automatycznie fakturą uproszczoną, którą nabywca ujmie w swoich ewidencjach księgowych. Po tygodniu część towaru klient zwrócił. W jaki sposób udokumentować ten zwrot? Czy wystawić tutaj fakturę korygującą, a jeśli tak to czy podać na niej pełne dane nabywcy czy też jedynie NIP – tak jak na fakturze uproszczonej?

Faktura uproszczona


W przypadku transakcji o stosunkowo niskiej wartości (tj. których wartość nie przekracza 450 zł bądź 100 euro), faktura dokumentująca sprzedaż wystawiona dla podatnika może nie zawierać niektórych informacji (m.in. imienia i nazwiska lub nazwy nabywcy, jego adresu, niektórych danych kwotowych, ale pod warunkiem, że zawiera ona dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku). Na fakturze takiej musi obowiązkowo znaleźć się za to m.in. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku (czyli NIP).
Jest to tzw. faktura uproszczona, za którą może zostać uznany również paragon fiskalny, który zawiera NIP nabywcy.

fot. pixabay.com

Faktura korygująca do faktury uproszczonej

W jaki sposób skorygować fakturę uproszczoną w postaci paragonu fiskalnego z NIP nabywcy? Właściwym w tym przypadku jest wystawienie faktury korygującej. Ta w zakresie danych nabywcy musi zawierać co najmniej te same informacje co faktura uproszczona, a więc przynajmniej jego NIP. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby były to pełne dane kupującego.


Sprzedaż udokumentowana takim paragonem, który jest fakturą uproszczoną, gdy nie przekracza, której wartość nie przekracza powyższego limitu 450 zł (100 euro), nie jest już potwierdzana inną „pełną” fakturą. Nabywca, który chce otrzymać tutaj fakturę standardową, powinien o tym powiadomić sprzedawcę jeszcze przed wystawieniem paragonu z NIP nabywcy – ten bowiem tej sprzedaży nie powinien ujmować na kasie fiskalnej, tylko wystawić odrębnie pełną fakturę (por. objaśnienia podatkowe MF z dnia 16 października 2020 r., pt. „Paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone”).

Korekta faktury uproszczonej


Ponieważ faktura uproszczona, w tym w postaci paragonu fiskalnego z NIP nabywcy, stanowi fakturę w myśl przepisów ustawy o VAT, korygowanie jej treści powinno nastąpić poprzez wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej. Przepisy w tym zakresie wskazują zaś (art. 106j ust. 2 pkt 3 ustawy o VAT), że faktura korygująca powinna zawierać dane zawarte w fakturze, której ta korekta dotyczy, a więc dane określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6 ustawy o VAT (m.in. datę wystawienia, określenie stron transakcji) oraz nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą. Skoro zaś faktura uproszczona może zawierać jedynie NIP nabywcy, to także faktura korygująca wystawiana do takiej faktury może zawierać wyłącznie NIP nabywcy, bądź – co potwierdzają też organy podatkowe, pełne dane nabywcy.
Jak wyjaśnił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z 1 października 2020 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.493.2020.1.PRM: „(…) Nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że przepisy ustawy o VAT nie dają podstaw do rozszerzenia danych zawartych w fakturze korygującej wystawionej do tzw. faktury uproszczonej o dane nabywcy towarów lub usług. W art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy wskazano, że w podanym w tym przepisie przypadku faktura może nie zawierać danych dotyczących nabywcy. Z kolei w art. 106j ust. 2 pkt 3 ustawodawca wskazał elementy jakie powinna zawierać faktura korygująca wystawiona do faktury pierwotnej, a zatem wskazał minimum danych, które są niezbędne do zamieszczenia w fakturze korygującej, przy czym nie odniósł się w szczególności do faktury uproszczonej. Logicznym jest, że skoro faktura uproszczona może nie zawierać danych nabywcy to takich danych może również nie zawierać wystawiona do niej faktura korygująca. Nie oznacza to jednak, że jak twierdzi Wnioskodawca, zamieszczenie na fakturze korygującej wystawionej do faktury uproszczonej danych nabywcy wypaczałoby praktyczny sens instytucji Faktury Uproszczonej czy też umieszczenie danych nabywcy na fakturze korygującej w takim przypadku byłoby postępowaniem sprzecznym z art. 106j ust. 2 pkt 3 ustawy o VAT. Z takim stwierdzeniem nie można się zgodzić. Z przepisów ustawy należy wysnuć wniosek, że w przypadku wystawiania faktury korygującej do faktury uproszczonej, faktura korygująca może nie zawierać danych nabywcy, jednakże nic nie stoi na przeszkodzie aby takie dane były w tej fakturze zawarte.

Reasumując, w odpowiedzi na pytanie Wnioskodawcy stwierdzić należy, że Faktura Korygująca wystawiana przez Spółkę do Paragonu 450 może zachować charakter faktury uproszczonej. Spółka może nie podawać danych nabywcy towarów lub usług innych niż jego numer NIP.(…)”

oprac. : Krzysztof Skrzypek / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: