eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Podział majątku a podatek od sprzedaży nieruchomości

Podział majątku a podatek od sprzedaży nieruchomości

2007-07-20 12:24

Decydujące znaczenie w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych sprzedaży nieruchomości ma moment jej nabycia. Zatem pięcioletni okres należy liczyć od momentu nabycia nieruchomości a nie od daty podziału majątku. Stanowisko takie zajął Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku w postanowieniu z dnia 21.06.2007 r. nr RO-XV/415/PDOF-280/203/US/07.

Przeczytaj także: Podatek od sprzedaży mieszkania a spłata kredytu

Jakie wątpliwości wyjaśnił urząd skarbowy?

Podatnik w skierowanym do organu podatkowego zapytaniu wyjaśnił, że wraz z żoną w 1990 r. zakupił dom mieszkalny, który stanowił ich majątek wspólny. Po rozwodzie i podziale majątku wspólnego w lutym 2006 r. sąd przyznał mu prawo do tej nieruchomości, a małżonka otrzymała w zamian równowartość majątku w postaci innej nieruchomości. W maju 2007 r. podatnik sprzedał nieruchomość. W związku z powyższym podatnik wystąpił z zapytaniem, czy sprzedaż tej nieruchomości będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych? W przedmiotowej sprawie urząd skarbowy zajął następujące stanowisko:

„(…)W świetle art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), źródłem przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości – jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Z powyższego wynika, iż w przypadku sprzedaży nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ma moment jej nabycia. W rozumieniu cyt. wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy, nie stanowi nabycia rzeczy, przyznanie jej na wyłączną własność jednemu z małżonków w wyniku podziału majątku wspólnego, jeśli podział taki był ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty lub dopłaty.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w 1990 r. zakupił Pan wraz z żoną, dom mieszkalny, wchodzący w skład wspólności ustawowej. Po rozwodzie i podziale majątku Sąd przyznał Panu prawo do tej nieruchomości, a była małżonka w ramach podziału ekwiwalentnego otrzymała w zamian inną nieruchomość.

Biorąc więc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny, należy uznać, iż nieruchomość nabył Pan w 1990 r. Natomiast podział majątku wspólnego nie stanowi, w rozpatrywanym przypadku, nabycia rzeczy w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ) powołanej wyżej ustawy. Zatem od końca roku, w którym nabył Pan nieruchomość minęło ponad 5 lat, z tego też względu dochód ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. (…)”


Pełną treść postanowienia/decyzji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: