eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Odliczenia od podatku 2008: 1 proc. dla OPP

Odliczenia od podatku 2008: 1 proc. dla OPP

2009-02-06 12:33

Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w rozliczeniach rocznych za 2008 r. podatnicy mogą podzielić się 1 proc. swojego podatku należnego z wybraną organizacją pożytku publicznego. Samego przekazania pieniędzy dokona naczelnik urzędu skarbowego.

Przeczytaj także: 1 proc. podatku za 2008 r. dla OPP

Wskazania organizacji pożytku publicznego, na rzecz której ma zostać przekazany jeden procent naszego podatku należnego, dokonujemy tak samo jak rok wcześniej, w zeznaniu rocznym. Na wniosek tam wyrażony urząd skarbowy przeleje na konto wskazanej przez nas OPP kwotę nie wyższą niż 1 proc. podatku należnego, przy czym koszty przelewu zostaną potrącone z przekazywanej kwoty.

W zeznaniu należy podać numer KRS nazwę organizacji oraz kwotę, którą chcemy przekazać. Należy przy tym zwrócić szczególną uwagę, aby nie popełnić błędu w numerze KRS czy nazwie. Pomyłki w tym zakresie organ podatkowy może bowiem potraktować na równi z niezłożeniem wniosku. Może jednak także wezwać podatnika do usunięcia błędów.

W zeznaniu można zamieścić także dodatkowe informacje, dotyczące preferencji podatnika co do rozdysponowania przekazywanych środków poprzez wskazanie np. konkretnego celu. Służy do tego rubryka „Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem”. Dodatkowo w zeznaniu podatnik może się także zgodzić na udostępnienie swoich danych organizacji pożytku publicznego, dzięki czemu ta będzie wiedziała, od kogo otrzymała pieniądze.

Aby organ podatkowy przekazał pieniądze na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego, należy spełnić kilka warunków. Przede wszystkim zeznanie należy złożyć w obowiązującym terminie. Zeznanie złożone po jego upływie nie dają prawa do przekazania części swojego podatku na rzecz OPP. Warto w tym miejscu dodać, że w sytuacji, gdy podatnik złoży korektę zeznania rocznego w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia z zeznania podatkowego, to również może przekazać 1 proc. podatku na rzecz wybranej OPP.

Drugim warunkiem koniecznym do spełnienia, jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Należy zatem należność wynikającą z zeznania rocznego uregulować do końca czerwca 2009 r., a w przypadku ryczałtu do 2 kwietnia 2009 r. Oczywiście w sytuacji, gdy z zeznania wynika nadpłata, podatnik nie musi w tej sprawie nic robić.

Trzecim warunkiem jest podanie właściwej organizacji. Otóż swoim podatkiem można podzielić się jedynie z taką organizacją, która znalazła się na wykazie stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada 2008 r. (M.P. nr 96, poz. 827).

Powyższy wykaz nie zawiera organizacji prowadzących działalności gospodarczej, polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Uwaga!
W jednym zeznaniu można podzielić się swoim podatkiem tylko z jedną organizacją pożytku publicznego.

Swoim podatkiem z OPP może się podzielić podatnik:
  • podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczający się na formularzu PIT-37, PIT-36
  • opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, który rozlicza się na formularzu PIT-28
  • objęty liniową, 19 - procentową stawką podatku, który rozlicza się na formularzu PIT-36L
  • uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych, który rozlicza się na formularzu PIT-38


Do pobrania


Rozliczenia roczne PIT 2008

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: