eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Ulga na dzieci uzyskujące dochody w Polsce i zagranicą

Ulga na dzieci uzyskujące dochody w Polsce i zagranicą

2009-05-13 04:55

Dochód dziecka uzyskany w Szwajcarii w Polsce jest wolny od podatku i służy jedynie do ustalenia stopy procentowej, która będzie stosowana do dochodów opodatkowanych w Polsce. Jeżeli dziecko oprócz tych dochodów nie uzyskało w Polsce dochodów powodujących obowiązek zapłaty podatku, to matce dziecka przysługuje prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 15.04.2009 r. nr IPPB4/415-98/09-2/SP.

Przeczytaj także: Podatek liniowy: nawet zawieszona firma wyłącza preferencyjne opodatkowanie

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

W zapytaniu podatniczka wskazała, że jej syn jest studentem, który nie ukończył 25 lat. W 2007 r. pracował on w Szwajcarii, gdzie zarobił pewną kwotę, a także w Polsce przez dwa tygodnie – zarobił tutaj 500 zł. Podobnie sytuacja wyglądała w roku 2008, z tym że w Polsce zarobił on 137 zł. Ze swoich dochodów rozliczył się on z urzędem skarbowym. W związku z powyższym podatniczka zadała pytanie, czy może odliczyć ulgę prorodzinną za lata 2007 i 2008? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) od podatku dochodowego, obliczonego zgodnie z art. 27 cytowanej ustawy, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć rocznie kwotę, obliczoną zgodnie z ust. 2, jeżeli w roku podatkowym wychowywał własne lub przysposobione dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 ustawy.

Do osób, o których mowa w wyżej powołanym art. 6 ust. 4 ustawy w brzmieniu obowiązującym w 2007 roku zalicza się:

1. dzieci małoletnie;
2. dzieci, bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny;
3. dzieci do ukończenia 25 lat uczących się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach – Prawo o szkolnictwie wyższym, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości nie powodującej obowiązku zapłaty podatku.

Na podstawie art. 27f ust. 1 w związku z powołanym art. 6 ust. 4 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym w 2007 r., odliczenie przysługuje na dziecko do ukończenia 25 roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach – Prawo o szkolnictwie wyższym, jeżeli w roku podatkowym dziecko to nie uzyskało dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku (tj. w 2007 r. są to dochody w wysokości 3.015 zł).

Należy zauważyć, iż warunek wynikający z treści art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odnosi się wyłącznie do szkół prowadzonych na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, co oznacza, iż dotyczy wyłącznie przepisów polskich ustaw.

Przepisy ustawy o szkolnictwie wyższym, do których odwołują się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazują, że uczelnia to szkoła prowadząca studia wyższe, utworzona w sposób określony w ustawie. Natomiast studia wyższe to studia prowadzone przez uczelnię posiadającą uprawnienia do ich prowadzenia, kończące się uzyskaniem odpowiedniego tytułu zawodowego.

 

1 2 3

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: