eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Ryczałt: przejście na zasady ogólne a zaliczki uproszczone

Ryczałt: przejście na zasady ogólne a zaliczki uproszczone

2010-04-13 12:16

Przedsiębiorcy prowadzący pewien czas działalność gospodarczą i rozliczający się z tego tytułu na zasadach ogólnych wg skali podatkowej bądź też płacący podatek liniowy, mogą skorzystać z wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w sposób uproszczony. Prawo to nie przysługuje jednak wszystkim przedsiębiorcom. Wśród nich są ci, którzy przeszli z ryczałtu na zasady ogólne.

Przeczytaj także: Uproszczona forma wpłacania zaliczki na podatek

Rozpatrzmy następującą sytuację: Pan Marcin prowadzi działalność gospodarczą od 2002 r. Do tej pory korzystał z opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Na rok 2010 zmienił powyższe i podatek płaci na zasadach ogólnych (prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów). Zastanawia się, czy mógł jednocześnie wybrać opłacanie zaliczek w sposób uproszczony na ten rok?

Przypomnijmy, art. 44 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, iż podatnicy uzyskujący dochody ze źródła, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 kwoty obliczonej przy zastosowaniu skali podatkowej obowiązującej w danym roku podatkowym, od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), o którym mowa w art. 45 ust. 1 (tj. PIT-36) lub w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 2 (tj. PIT-36L), które zostało złożone:
  1. w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy albo
  2. w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata - jeżeli w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód w wysokości nieprzekraczającej kwoty niepowodującej obowiązku zapłaty podatku wynikającej z pierwszego przedziału skali podatkowej.
    Jeżeli również w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód z tego źródła w wysokości nienieprzekraczającej kwoty niepowodującej obowiązku zapłaty podatku wynikającej z pierwszego przedziału skali podatkowej, nie mogą wpłacać zaliczek w formie uproszczonej.

Aby skorzystać z powyższej metody wpłacania zaliczek, należy o tym powiadomić pisemnie właściwego naczelnika urzędu skarbowego do dnia 20 lutego roku podatkowego, w którym z tej preferencji chce się skorzystać (art. 44 ust. 6c ustawy).

Przytoczone przepisy jasno wskazują, iż z opisanej wyżej preferencji nie mogą skorzystać ci podatnicy, którzy w latach poprzednich byli opodatkowani np. ryczałtem ewidencjonowanym. Przychody z tego tytułu rozliczali oni bowiem w zeznaniu PIT-28. Aby móc opłacać zaliczki w formie uproszczonej, konieczne jest natomiast wykazanie dochodu z działalności gospodarczej w określonych latach (w naszym przypadku są to lata 2008 i 2007) na formularzu PIT-36 lub PIT-36L. Wyżej cytowany art. 44 ust. 6b ustawy wyraźnie mówi, że jeżeli w żadnym z tych zeznań we wskazanych latach nie został wykazany dochód z tego źródła przychodów, bądź dochód ten nie przekroczył kwoty niepowodującej obowiązku zapłaty podatku wynikającego z pierwszego przedziału skali podatkowej, nie jest możliwe wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej.

Pan Marcin po raz pierwszy z tej preferencji będzie mógł zatem skorzystać dopiero w stosunku do dochodów uzyskiwanych w roku 2012 i to pod warunkiem, że w roku 2010 osiągnie dochód zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 ust. 6b ustawy.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: