eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Odliczenia od podatku 2010: 1 proc. dla OPP

Odliczenia od podatku 2010: 1 proc. dla OPP

2011-02-08 13:32

Wykazany w zeznaniu rocznym podatek należny obliczony od dochodów (przychodów) uzyskanych w roku 2010 w pewnej części może być przekazany na cele charytatywne. Dokonuje się tego w bardzo prosty sposób: poprzez wskazanie w rocznym PIT numeru KRS wybranej Organizacji Pożytku Publicznego i wnioskowanej kwoty, która nie może przekroczyć 1 proc. podatku należnego. Odliczenia tego nie należy utożsamiać z darowiznami na rzecz OPP przekazywanymi w ramach odliczeń od dochodu.

Przeczytaj także: Odliczenia od podatku 2009: 1 proc. dla OPP

Odliczenie to zostało określone w art. 45c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który w swoim znowelizowanym kształcie wszedł w życie z dniem 01 stycznia 2011 r., ale ma zastosowanie już do rozliczeń za rok 2010. Identyczne rozwiązania zostały przewidziane dla ryczałtowców (patrz art. 21b ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym).

Zgodnie z przytoczonymi wyżej przepisami naczelnik urzędu skarbowego, właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego, na wniosek podatnika wyrażony w zeznaniu rocznym przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, wybranej przez podatnika z określonego wykazu, kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego wynikającego z
  1. zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złożenia, albo
  2. korekty takiego zeznania, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca (w roku ubiegłym były to dwa miesiące) od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego
- po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Wniosek podatnika, o którym mowa wyżej, to nic innego jak wskazanie przez niego w zeznaniu podatkowym (bądź jego korekcie) organizacji pożytku publicznego, poprzez podanie jej numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz kwoty do przekazania na rzecz tej organizacji, w wysokości nieprzekraczającej 1 % podatku należnego. Poszczególne zeznania podatkowe zawierają wydzielone w tym celu pola.

Należy szczególną uwagę przywiązać do wskazanych terminów, w których należy złożyć PIT-a, aby omawiane odliczenie było skuteczne. Przypomnijmy, że ryczałtowcy składają PIT-28 za 2010 r. do 01 lutego 2011 r. zaś podatnicy opodatkowani na zasadach przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dochodów uzyskanych w roku 2010 muszą się rozliczyć do 02 maja 2011 r. Późniejsze złożenie zeznania będzie skutkować nieprzekazaniem przez urząd skarbowy wnioskowanej kwoty na rzecz wybranej OPP. Dla korekt zeznań terminy te wynoszą odpowiednio 28 luty 2011 r. i 31 maj 2011 r.

Co także jest szczególnie ważne, warunkiem przekazania 1% podatku na rzecz OPP jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę jego obliczenia nie później, niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania. Tym samym wynikająca z zeznania rocznego „kwota podlegająca wpłacie” musi zostać w pierwszej kolejności uregulowana, aby organ podatkowy przekazał część tego podatku wybranej organizacji pożytku publicznego. Tutaj ma miejsce kolejna zmiana w stosunku do roku 2009. Otóż za zapłacony podatek, o którym mowa wyżej, uważa się również zaległość podatkową, której wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską Spółkę Akcyjną za polecenie przesyłki listowej (zapisu tego nie było w roku poprzednim). Jeżeli zatem wysokość zaległości podatkowej z tyt. podatku dochodowego za rok 2010 nie przekracza wartości 6,60 zł, organ podatkowy przekaże wnioskowaną przez podatnika w zeznaniu rocznym kwotę na rzecz wybranej OPP.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: