eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Obliczanie ryczałtu ewidencjonowanego narastająco?

Obliczanie ryczałtu ewidencjonowanego narastająco?

2012-12-12 13:01

Obliczanie ryczałtu ewidencjonowanego narastająco?

Obliczanie ryczałtu ewidencjonowanego narastająco? © Petr Kurgan - Fotolia.com

Wybrana forma opodatkowania powoduje, że różne są zasady ustalania zaliczki bądź podatku za poszczególne okresy rozliczeniowe (miesiące bądź kwartały). W przypadku opodatkowania dochodu, ten liczy się narastająco od początku roku. Inaczej jednak jest przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych, który dotyczy tylko danego okresu rozliczeniowego.

Przeczytaj także: Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Kiedy się opłaca?

Zgodnie z ustawą o ryczałcie ewidencjonowanym, podatnicy korzystający z tej formy opodatkowania są obowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień - w terminie złożenia zeznania. Część z nich może przy tym wybrać wpłacanie ryczałtu za okresy kwartalne do 20 dnia miesiąca następującego po danym kwartale, zaś za IV kwartał w terminie złożenia zeznania.

Ustawa wymaga przy tym, aby ryczałtowiec co do zasady prowadził ewidencję przychodów. Szczegóły w tym zakresie reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Jego §12 wskazuje m.in., że po zakończeniu miesiąca, nie później niż do 20 dnia miesiąca następnego, podatnik winien podsumować zapisy, obliczyć i wpisać do ewidencji kwotę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a także kwoty przysługujących obniżek oraz ulg od tego ryczałtu.

Jeżeli podatnik dokonuje od przychodów odliczeń, jest obowiązany wykazać te odliczenia w odrębnych pozycjach ewidencji i zmniejszyć o te kwoty wartość przychodu stanowiącego podstawę opodatkowania. Jeżeli natomiast wystąpią okoliczności powodujące obowiązek dokonania doliczeń, podatnik jest obowiązany wykazać w ewidencji doliczone kwoty wydatków i zwiększyć o te kwoty odpowiednio wartość przychodu podlegającego opodatkowaniu lub należny ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

fot. Petr Kurgan - Fotolia.com

Obliczanie ryczałtu ewidencjonowanego narastająco?

O ile przy obliczaniu ryczałtu brany pod uwagę jest przychód z danego okresu rozliczeniowego, tak już odliczenia (zarówno od tego przychodu jak i od obliczonego podatku np. składki ZUS i na ubezpieczenie zdrowotne) mogą dotyczyć także okresów wcześniejszych.


W przypadku ryczałtu ewidencjonowanego podstawą opodatkowania jest przychód. Przychód ten może zostać pomniejszony o stratę określoną w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o wydatki określone w art. 26 ust. 1 tej ustawy (m.in. składki na ubezpieczenie społeczne), jeżeli nie zostały one odliczone od dochodu, tudzież zaliczone do kosztów uzyskania przychodu na podstawie tej ustawy (art. 11 ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym).

Obliczony ryczałt z kolei w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej przez podatnika, o której mowa w art. 27b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, jeżeli nie została odliczona od podatku dochodowego (art. 13 ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym).

Przytoczone przepisy mówią zatem, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oblicza się od uzyskanego przychodu za dany okres rozliczeniowy, którym jest miesiąc lub kwartał. Nie oblicza się go narastająco od początku roku, a za konkretny okres. Co za tym idzie, podstawą opodatkowania jest tutaj przychód uzyskany w danym okresie rozliczeniowym, pomniejszony o przysługujące odliczenia.

Warto jednak pamiętać, że o ile przy obliczaniu ryczałtu brany pod uwagę jest przychód z danego okresu rozliczeniowego, tak już odliczenia (zarówno od tego przychodu jak i od obliczonego podatku np. składki ZUS i na ubezpieczenie zdrowotne) mogą dotyczyć także okresów wcześniejszych (lecz dotyczących tego roku), jeżeli w tych wcześniejszych okresach nie zostały uwzględnione.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: