eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Zapłata gotówką za zakup od rolnika na fakturę VAT RR

Zapłata gotówką za zakup od rolnika na fakturę VAT RR

2013-05-15 13:37

Zapłata gotówką za zakup od rolnika na fakturę VAT RR

Zapłata gotówką za zakup od rolnika na fakturę VAT RR © DLeonis - Fotolia.com

Nabywcy produktów rolnych od rolników ryczałtowych, będący czynnymi podatnikami VAT, wystawiają z tego tytułu faktury VAT RR i płacą rolnikowi kwotę należności powiększoną o 7% zryczałtowany zwrot podatku. Ten staje się u nich podatkiem naliczonym, o ile zapłata za powyższe co do zasady nastąpi na rachunek bankowy rolnika. Inaczej jest przy płatności gotówką.

Przeczytaj także: Faktura VAT RR a zaliczka na produkty rolne

Rozpatrzmy następującą sytuację: Firma kupuje płody rolne od rolników ryczałtowych. Ci jednak często albo nie posiadają rachunku bankowego, albo pomimo jego posiadania żądają otrzymania zapłaty gotówką w dniu sprzedaży, na co nabywca przystaje. Czy w takich przypadkach także należy wystawiać faktury VAT RR? Co ze zryczałtowanym zwrotem podatku?

Art. 115 ustawy o VAT mówi, że jeżeli dokonującym dostawy produktów rolnych jest rolnik ryczałtowy, zaś nabywcą czynny podatnik VAT, temu pierwszemu przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych VAT-em. Kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku wypłaca tutaj rolnikowi nabywca.

Nabywca jest także zobowiązany do wystawienia na powyższą transakcję faktury, oznaczonej jako „Faktura VAT RR”. Szczegóły w tym zakresie zawiera art. 116 ustawy o VAT. Faktura taka pewnymi elementami odbiega od zwykłych faktur. Musi m.in. zawierać NIP lub PESEL rolnika, numer jego dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, a także datę wydania tego dokumentu i nazwę organu który tego dokonał (oczywiście w przypadku, gdy rolnikiem jest osoba fizyczna).

fot. DLeonis - Fotolia.com

Zapłata gotówką za zakup od rolnika na fakturę VAT RR

Nabywcy produktów rolnych od rolników ryczałtowych, będący czynnymi podatnikami VAT, wystawiają z tego tytułu faktury VAT RR i płacą rolnikowi kwotę należności powiększoną o 7% zryczałtowany zwrot podatku. Ten staje się u nich podatkiem naliczonym, o ile zapłata za powyższe co do zasady nastąpi na rachunek bankowy rolnika. Inaczej jest przy płatności gotówką.


Konieczne jest także zawarcie na takiej fakturze oświadczenia rolnika o następującym brzmieniu: "Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług."

Faktura VAT RR zawiera przy tym także kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa była wyżej. Tę oblicza się jako iloczyn stawki zryczałtowanego zwrotu (która obecnie wynosi 7%) i kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku.

Kwota wypłaconego zryczałtowanego zwrotu podatku może przy tym zwiększyć u nabywcy kwotę podatku naliczonego, który podlega odliczeniu. Aby jednak było to możliwe, konieczne jest spełnienie dodatkowych warunków. Przede wszystkim należy pamiętać, że odliczenie takiego podatku będzie możliwe, o ile zobowiązanie wynikające z faktury VAT RR zostanie przez nabywcę uregulowane (zapłacone). Ustawa wymaga przy tym, aby zapłata została tutaj dokonana na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego (z pewnymi wyjątkami, które nie są istotne w naszym przypadku) nie później, niż w terminie 14 dni, licząc od dnia zakupu (chyba że strony zawarły umowę przedłużającą termin płatności).

Obowiązek uregulowania zapłaty na konto bankowe w praktyce sprawie często duże problemy. Rolnik może bowiem w ogóle takiego rachunku nie posiadać, tudzież obawiając się, że przelewu nigdy nie otrzyma, żąda zapłaty gotówkom w chwili dostawy.

Taka gotówkowa zapłata powoduje automatycznie, że wykazany na fakturze i wypłacony rolnikowi zryczałtowany zwrot podatku nie zwiększy u nabywcy podatku naliczonego podlegającego odliczeniu. Tym samym działanie takie u nabywcy jest niepożądane. Niemniej zgodnie z przepisami w takim przypadku także należy wystawić na dokonany zakup fakturę VAT RR zawierającą kwotę zryczałtowanego podatku, który pomimo jego zapłaty, nie będzie mógł być odliczony jako podatek naliczony.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: