eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Odliczenie VAT od paliwa do samochodu z kratką w I kwartale 2014 r.

Odliczenie VAT od paliwa do samochodu z kratką w I kwartale 2014 r.

2014-09-16 12:23

Odliczenie VAT od paliwa do samochodu z kratką w I kwartale 2014 r.

Tankowanie © Avantgarde - Fotolia.com

W okresie styczeń-marzec 2014 r. samochód ciężarowy Ford Fiesta, o dopuszczalnej ładowności 567 kg i 5 miejscach dla pasażerów (które to informacje wynikają z dowodu rejestracyjnego), dawał pełne prawo do odliczania podatku VAT od zakupu paliwa służącego do jego napędu. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 28.08.2014 r. nr IPTPP4/443-416/14-4/OS.

Przeczytaj także: Samochód z kratką 2014 wraca do łask dzięki odliczeniu VAT

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Spółka cywilna zajmuje się produkcją pieczywa. W ewidencji http://www.podatki.egospodarka.pl/101531,Zakup-gruntu-w-ewidencji-srodkow-trwalych,1,69,1.html środków trwałych> spółki znajduje się samochód ciężarowy Ford Fiesta kupiony kilka lat wcześniej jako używany. Zainteresowany przy tym nie posiada jego świadectwa homologacji. Z dowodu rejestracyjnego pojazdu wynika natomiast, że jego dopuszczalna ładowność wynosi 567 kg, zaś liczba miejsc siedzących wynosi 5. Zadano pytanie, czy pojazd ten w pierwszym kwartale 2014 r. uprawniał do pełnego odliczania podatku VAT od zakupu paliwa służącego do jego napędu? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Stosownie do dyspozycji art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na podstawie ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

fot. Avantgarde - Fotolia.com

Tankowanie

W okresie styczeń-marzec 2014 r. samochód ciężarowy Ford Fiesta, o dopuszczalnej ładowności 567 kg i 5 miejscach dla pasażerów, dawał pełne prawo do odliczania podatku VAT od zakupu paliwa służącego do jego napędu.


Od dnia 1 stycznia 2014 r. kwestie dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu samochodu były uregulowane w art. 86a ustawy o podatku od towarów i usług, którego brzmienie do dnia 31 marca 2014 r. było następujące.

Zgodnie z treścią ust. 1 ww. artykułu, w przypadku nabycia:
1. samochodów osobowych,
2. innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony
- kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca – nie więcej jednak niż 6.000 zł.

W myśl ust. 2 powyższego artykułu, przepis ust. 1 pkt 2 nie dotyczy:
1. pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;
2. pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków;
3. pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków;
4. pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;
5. pojazdów specjalnych - jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym wynika, że jest to pojazd specjalny;
6. pojazdów samochodowych innych niż wymienione w pkt 1-5, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:
a. 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg,
b. 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg,
c. 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg;
7. pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą - jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: