eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Samochód ciężarowy: dwa rzędy siedzeń to 50% VAT do odliczenia

Samochód ciężarowy: dwa rzędy siedzeń to 50% VAT do odliczenia

2014-09-23 13:45

Samochód ciężarowy: dwa rzędy siedzeń to 50% VAT do odliczenia

Dwa rzędy siedzeń to 50% VAT do odliczenia © matthias21 - Fotolia.com

Samochód ciężarowy Nissan Navara, mający 2 rzędy siedzeń i 5 miejsc dla pasażerów, o dopuszczalnej ładowności 785 kg, nie daje automatycznie prawa do pełnego odliczenia VAT, a 50% tego podatku. W takiej części VAT naliczony można także odliczyć od zakupu paliwa służącego do napędu tego pojazdu - uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 29.08.2014 r. nr IPTPP4/443-362/14-5/OS.

Przeczytaj także: 100% odliczenia VAT gdy samochód ciężarowy z przeglądem VAT-1

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

W prowadzonej działalności gospodarczej wnioskodawca wykorzystuje m.in. samochód ciężarowy Nissan Navara nabyty w roku 2007. Jego dopuszczalna masa całkowita to 2 805 kg, zaś dopuszczalna ładowność to 785 kg. Samochód ma 2 rzędy siedzeń (5 miejsc siedzących) oddzielone od części ładunkowej trwałą przegrodą. Posiada także wyciąg ze świadectwa homologacji klasyfikującej go do kategorii N1. Samochód ten służy nie tylko potrzebom firmy, ale także celom prywatnym wnioskodawcy. W związku z tym zadał on pytanie, czy z faktur za paliwo do napędu tego samochodu może on obecnie odliczać podatek VAT? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

fot. matthias21 - Fotolia.com

Dwa rzędy siedzeń to 50% VAT do odliczenia

Samochód ciężarowy Nissan Navara, mający 2 rzędy siedzeń i 5 miejsc dla pasażerów, o dopuszczalnej ładowności 785 kg, nie daje automatycznie prawa do pełnego odliczenia VAT, a 50% tego podatku.


Na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Od dnia 1 kwietnia 2014 r. kwestie dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi zostały uregulowane w art. 86a ustawy, w brzmieniu nadanym na podstawie art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 312), zwanej dalej ustawą nowelizującą.

Zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy, w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku:
1. wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika;
2. należnego z tytułu:
a. świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 podatnikiem jest ich usługobiorca,
b. dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 podatnikiem jest ich nabywca,
c. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
3. należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a;
4. wynikającej z otrzymanego dokumentu celnego, deklaracji importowej w przypadku, o którym mowa w art. 33b, oraz z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34.

W myśl art. 86a ust. 2 ustawy do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w ust. 1, zalicza się wydatki dotyczące:
1. nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;
2. używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;
3. nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Stosownie do art. 86a ust. 3 pkt 1 ustawy przepis ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku gdy pojazdy samochodowe są:
a. wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub
b. konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: