eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Odliczenie VAT od przyczepy do samochodu osobowego

Odliczenie VAT od przyczepy do samochodu osobowego

2019-02-26 13:10

Odliczenie VAT od przyczepy do samochodu osobowego

Na potrzeby VAT zdaniem fiskusa przyczepę należy traktować jak samochód osobowy © gabort - Fotolia.com

Samochody osobowe dają co do zasady prawo do odliczenia jedynie połowy VAT-u nie tylko od ich zakupu, ale także eksploatacji, chyba że podatnik udowodni, iż samochód służy jedynie firmie. Czy takie ograniczenie może zostać rozciągnięte także na inne zakupy? Zdaniem fiskusa tak.

Przeczytaj także: Skutki w VAT braku dodatkowego badania technicznego samochodu ciężarowego

Załóżmy, że firma posiada samochód osobowy, od zakupu którego odliczono połowę VAT, jako że służy on z założenia użytkowi mieszanemu. W takiej też części odliczany jest też podatek od wydatków eksploatacyjnych na ten pojazd. W samochodzie zamontowany jest hak. W tym roku postanowiono dokupić przyczepę samochodową, która również ma służyć firmie. Czy od tego zakupu podatek można odliczyć w całości czy również tylko w części?

Art. 86 ust. 1 ustawy o VAT mówi, iż podatnik może odliczyć VAT od dokonanych zakupów jedynie w takim zakresie, w jakim nabyte towary i usługi służą wykonywaniu czynności opodatkowanych. Podstawowym dokumentem, na podstawie którego dokonuje się tutaj odliczenia, jest faktura dokumentująca konkretny zakup.

Ustawa o VAT zawiera jednakże dodatkowe ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego. Jedno z nich odnosi się właśnie do samochodów osobowych.
Co do zasady od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia jedynie 50% kwoty tego podatku wynikającej z faktury (art. 86a ust. 1 ustawy o VAT).

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy samochód taki służy wyłącznie działalności gospodarczej. Wówczas to VAT można odliczyć w całości, niemniej ustawodawca wymaga w tym celu spełnienia dodatkowych warunków.
Pojazd samochodowy
Art. 2 pkt 34 ustawy o VAT wskazuje, że pojazdem samochodowym jest pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.
Zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, za pojazd samochodowy uznaje się pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h (określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego).

Jeżeli zatem firma posiada samochód, którego dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony, a który nie spełnia dodatkowych wymogów narzuconych ustawą (konstrukcyjnych), co do zasady, jako pojazd samochodowy w myśl ustawy prawo o ruchu drogowym, daje on prawo do odliczenia tylko połowy kwoty VAT-u.

fot. gabort - Fotolia.com

Na potrzeby VAT zdaniem fiskusa przyczepę należy traktować jak samochód osobowy

Pojazdy samochodowe, a więc silnikowe, których DMC nie przekracza 3,5 tony, dają co do zasady prawo do odliczenia połowy VAT-u. I tylko do nich powinno takie ograniczenie być stosowane. Fiskus uważa jednak, że gdy do takiego samochodu dokupimy np. przyczepę, to z uwagi na to, że sam samochód daje prawo odliczenia 50% VAT jako służący czynnościom mieszanym, tak samo powinien być odliczony podatek od przyczepy.


A jak jest z opisaną wyżej przyczepą samochodową?
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 17 lutego 2015 r., nr IBPP2/443-1101/14/IK uznał, jeżeli od wydatków na samochód, łącznie z którym wykorzystywana jest przyczepa samochodowa, podatnik odlicza 50% VAT, to takie samo odliczenie powinien zastosować do wydatków na przyczepę samochodową:

„(...) Wobec powyższego uzasadnienia, że samochody osobowe są wykorzystywane nie tylko do prowadzenia działalności gospodarczej, ale również służą do celów prywatnych a w konsekwencji wysokość przysługującego odliczenia podatku VAT od zakupu części do przyczep oraz od rat leasingowych jest uzależniona od sposobu wykorzystywania samochodów osobowych, do których przyczepy zostały nabyte i są przy ich pomocy użytkowane należy stwierdzić, że Wnioskodawcy przysługuje ograniczone do 50% prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z przyczepami tj. części oraz rat leasingowych na podstawie art. 86a ust. 1 ustawy o VAT. Ograniczenie to wynika z wykorzystywania samochodów osobowych do celów mieszanych co wskazuje, że samochody te, a w konsekwencji również przyczepy nie są wykorzystywane wyłącznie do celów działalności gospodarczej w myśl art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT. (...)”

Z zaprezentowanym stanowiskiem można jednak polemizować. Pamiętajmy bowiem, że ustawa o VAT przy ograniczaniu prawa do odliczenia tego podatku odnosi się wprost do pojazdów samochodowych, o których mowa w ustawie prawo o ruchu drogowym (których to definicja została wyżej przytoczona). Art. 2 pkt 50 tej ustawy mówi natomiast, że przyczepą jest pojazd bez silnika, przystosowany do łączenia go z innym pojazdem. Nie jest to zatem pojazd samochodowy (silnikowy), a co za tym idzie, automatyczne stosowanie wspomnianego ograniczenia w odliczaniu VAT nie powinno tutaj mieć zastosowania. Wszak ustawodawca wprost wskazał, do jakiego rodzaju pojazdów należy je stosować. Bez znaczenia powinno tutaj pozostać to, jaki pojazd będzie ciągnął tę przyczepę, tj. taki, który daje prawo do odliczenia jedynie połowy VAT czy pełnej kwoty tego podatku.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (1)

  • Wstyd dyrektorzy IS

    Marek Szulc / 2019-02-27 09:22:29

    W głowie się nie mieści jakie pokrętne i sprzeczne z prawem uzasadnienia decyzji potrafią spłodzić umysły co niektórych dyrektorów izb skarbowych. Kogo tam zatrudniają? odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: