eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Karty paliwowe = brak prawa do odliczenia podatku VAT?

Karty paliwowe = brak prawa do odliczenia podatku VAT?

2015-03-13 12:32

Karty paliwowe = brak prawa do odliczenia podatku VAT?

Tankowanie © Syda Productions - Fotolia.com

Wykorzystanie kart paliwowych do rozliczenia wydatków eksploatacyjnych związanych z samochodami firmowymi jest rozwiązaniem wygodnym, a w związku z tym bardzo często stosowanym w praktyce, szczególne przez duże korporacje. Przy użyciu kart paliwowych rozliczane są wydatki na paliwo, ale także inne wydatki eksploatacyjne dotyczące samochodu, takie jak myjnia. Pojawiające się wątpliwości w zakresie rozliczenia związanych z tym wydatków na gruncie podatku VAT, stawiają jednak pod znakiem zapytania bezpieczeństwo korzystania z takiego rozwiązania.

Przeczytaj także: Odliczenie VAT z faktury za samochód kupiony prywatnie?

W świetle aktualnych stanowisk organów podatkowych i sądów administracyjnych, zakupy paliwa przy użyciu karty paliwowej mogą być uznane za:
  1. usługi finansowe, jakie wydawca karty świadczy na rzecz podmiotu korzystającego z karty, lub
  2. transakcje łańcuchowe, polegające na tym, że wydawca karty nabywa towar od podmiotu trzeciego (stacja benzynowa), a następnie dokonuje jego dostawy na rzecz podmiotu korzystającego z karty, przy czym towar wydawany jest przez podmiot trzeci bezpośrednio korzystającemu z karty.

Wszystko zależy od okoliczności faktycznych oraz roli jaką odgrywa każdy z podmiotów uczestniczących w transakcji: wystawca karty, stacja benzynowa oraz posiadacz samochodu.

Usługa finansowa


Podejście, zgodnie z którym transakcje zawierane przy użyciu karty paliwowej stanowią usługę finansowania zakupu paliwa świadczoną przez emitenta karty zostało zaprezentowane m. in. w wyroku NSA z dnia 14 sierpnia 2012 r. o sygn. I FSK 1177/11. W wyroku tym NSA powołał się na rozstrzygnięcie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) jakie zapadło w dniu 6 lutego 2003 r. w sprawie C-185/01 (Auto Lease Holland BV v Bundesamt für Finanzen). W sprawie rozstrzyganej przez ETS przedsiębiorstwo leasingowe, obok leasingu pojazdów oferowało leasingobiorcom zawarcie z nią porozumienia w zakresie zarządzania paliwem. Leasingobiorca miał prawo, w imieniu i na rachunek leasingodawcy tankować paliwo i sporadycznie dokonywać zakupu produktów naftowych. W tym celu otrzymywał on "ALH-Pass" jak również kartę kredytową przeznaczoną do tankowania. Zdaniem ETS porozumienie w zakresie zarządzania paliwem nie stanowiło umowy o dostawę paliwa lecz raczej umowę o finansowanie jego zakupu. Leasingodawca nie nabywał paliwa w celu dokonania jego odprzedaży leasingobiorcom. To leasingobiorca nabywał paliwo, korzystając z pełnej swobody wyboru jego ilości oraz jakości, jak również momentu zakupu. ETS uznał zatem, że leasingodawca działał jako kredytodawca leasingobiorcy.

fot. Syda Productions - Fotolia.com

Tankowanie

U podatnika, który dokonuje zakupu paliwa, posługując się w tym celu kartą paliwową, mogą powstać problemy z odliczeniem podatku naliczonego.


NSA wskazał jednocześnie, że dostawy paliwa na rzecz posiadacza karty dokonywały bezpośrednio stacje benzynowe (nie wystawca karty): „w rozpatrywanej sprawie nie doszło do dostawy pomiędzy D. a skarżącą, tym samym transakcji dostawy na rzecz skarżącej dokonywały stacje będące partnerami serwisowymi D.”

Zgodnie z powyższym podejściem, podmiot posługujący się kartami paliwowymi nabywa zwolnioną z VAT usługę finansową, świadczoną przez wydawcę karty, w odniesieniu do której nie ma prawa do odliczenia VAT. Jednocześnie stacje benzynowe powinny wystawiać podmiotowi posługującemu się kartą faktury VAT.

Dostawa towarów w ramach transakcji łańcuchowej


W art. 7 ust. 8 Ustawy VAT uregulowany został specyficzny rodzaj dostawy towarów, nazywany transakcjami łańcuchowymi. W przypadku, gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach. W doktrynie oraz orzecznictwie wyrażono pogląd, iż powyższa regulacja może mieć zastosowanie do dostaw na rzecz podmiotów posługujących się kartami paliwowymi.

W 2014 r. w kwestii podatkowej kwalifikacji rozliczeń przy użyciu karty paliwowej wypowiedział się ponownie Naczelny Sąd Administracyjny.
W wyroku z dnia z dnia 15 października 2014 r. o sygn. I FSK 1478/13 NSA stwierdził, że: „Nie można jednak uznać, że tezy wynikające z orzeczenia w sprawie Auto Lease mają zastosowanie do każdej sprawy, w której w stanie faktycznym transakcje zakupu paliwa zawierane są przy użyciu kart paliwowych. Klasyfikacja określonych transakcji jako czynności dostawy, czy też usługi powinna być uzależniona od każdorazowej dogłębnej analizy stanu faktycznego.” Zdaniem NSA w celu odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób powinna zostać rozliczona transakcja zakupu towaru przy użyciu karty: „konieczna jest analiza postanowień umów łączących strony transakcji”.
NSA udzielił przy tym pewnych wskazówek, jakie okoliczności należy brać pod uwagę: „w szczególności istotne jest to jaki wpływ na transakcję będzie miał podmiot udostępniający karty. Jeżeli z treści umów wynika, że podmiot ten będzie miał wpływ na istotne elementy transakcji, to wówczas należy uznać, iż rozporządza on daną rzeczą jak właściciel, czyli jest czynną stroną transakcji, w ramach której kolejna w szeregu dostawa, tj. dostawa na rzecz nabywcy, będzie dokonana (uznana za dokonaną) przez niego.”

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: