eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › WNT w VAT gdy faktura wewnętrzna na przemieszczenie towaru

WNT w VAT gdy faktura wewnętrzna na przemieszczenie towaru

2016-04-26 13:45

WNT w VAT gdy faktura wewnętrzna na przemieszczenie towaru

VAT © shake_pl - Fotolia.com

Mianem przemieszczenia wewnątrzzakładowego (nietransakcyjnego) na terytorium Polski określa się zdarzenie wskazane w art. 11 ust. 1 ustawy o VAT. W świetle przywołanego przepisu za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem (czyli jedną z czynności opodatkowanych VAT) rozumie się również przemieszczenie towarów przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz, należących do tego podatnika, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, jeżeli towary te zostały przez tego podatnika na terytorium tego innego państwa członkowskiego w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo zaimportowane, i towary te mają służyć działalności gospodarczej podatnika.

Przeczytaj także: WNT w podatku VAT: istotne przemieszczenie towaru

Z przemieszeniem wewnątrzzakładowym na terytorium Polski mamy więc do czynienia wówczas gdy podatnik podatku od wartości dodanej przemieszcza swoje towary z terytorium innego kraju członkowskiego do Polski w celu wykorzystywania ich w prowadzonej działalności gospodarczej.

Zdarzenie takie jest traktowane jak wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT). Na marginesie warto zauważyć, że mianem przemieszczenia wewnątrzzakładowego określa się także sytuację odwrotną, tj. przemieszczenie przez polskiego podatnika towarów z terytorium Polski do innego kraju członkowskiego. To działanie jest z kolei zrównane z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów (art. 13 ust. 3 ustawy o VAT). Zagadnienie to nie jest jednakże przedmiotem niniejszego artykułu.

Obowiązek podatkowy


W świetle art. 20 ust. 5 ustawy o VAT, w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia (…).

Przytoczony przepis odnosi się odpowiednio do przemieszczenia wewnątrzzakładowego, które jak wspomniano jest zrównane z WNT. Należy jednakże zaznaczyć, że przy przemieszeniu wewnątrzzakładowym obowiązek podatkowy zawsze będzie następował 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym doszło do przemieszczenia.
Wynika to z tego, że w tym przypadku nie wystawia się faktur (które występują przy „tradycyjnym” WNT). Tak więc powyższa regulacja, w zakresie w jakim wiąże obowiązek podatkowy z wystawieniem faktury, nie ma tu zastosowania.

fot. shake_pl - Fotolia.com

VAT

Podstawą opodatkowania przy przemieszczeniu wewnątrzzakładowym jest cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia - koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów.


W tym miejscu należy odnieść się do istniejącej praktyki dokumentowania przemieszczeń nietransakcyjnych wewnętrznymi dokumentami określanymi jako faktury wewnętrzne. Obowiązujące przepisy nie przewidują konieczności wystawiania takich dokumentów. Sporządzanie ich, choć jak najbardziej dopuszczalne, nie jest regulowane przepisami prawa. W związku z tym należy podkreślić, że faktury wewnętrzne dokumentujące wewnątrzwspólnotowe przemieszczenie wewnątrzzakładowe nie są fakturami w rozumieniu ustawy o VAT. Z tego też względu nie mają znaczenia dla rozpoznania obowiązku podatkowego.

Przykład:
Niemiecka Spółka prowadzi w Polsce działalność gospodarczą poprzez swój oddział. 16.3.2016 r. Spółka przewiozła z Niemiec do Polski maszynę produkcyjną, która ma być wykorzystywana w działalności gospodarczej. W tym samym dniu wystawiono fakturę wewnętrzną dokumentującą przemieszczenie. Obowiązek podatkowy z tytułu WNT powstanie 15.4.2016 r., czyli w miesiącu następującym po miesiącu, w którym doszło do przemieszczenia.


Podstawa opodatkowania


Podstawą opodatkowania przy przemieszczeniu wewnątrzzakładowym jest cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia - koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów (art. 30a ust. 2 w zw. z art. 29a ust. 2 ustawy o VAT). Do tak określonej podstawy opodatkowania zastosowanie znajduje stawka podatku VAT właściwa dla danego rodzaju towaru.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: