eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Kiedy przychód ze sprzedaży: w dacie faktury, wydania towaru?

Kiedy przychód ze sprzedaży: w dacie faktury, wydania towaru?

2016-05-14 06:29

Kiedy przychód ze sprzedaży: w dacie faktury, wydania towaru?

Kiedy przychód ze sprzedaży? © nenetus - Fotolia.com

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi, że przychód powstaje co do zasady w chwili wydania rzeczy nabywcy. Niestety pojęcie to w prawie podatkowym nie jest sprecyzowane, stąd niekiedy trzeba tutaj sięgnąć do innych dziedzin prawa. Jednym z takich przykładów jest sprzedaż towaru, który do klienta dociera za pośrednictwem przewoźnika.

Przeczytaj także: Czy data wystawienia faktury decyduje o przychodzie w PIT i CIT?

Załóżmy dla przykładu, że klient (firma) zamówił towar 5 maja 2016 r. Wysyłka od sprzedawcy nastąpiła 6 maja 2016 r. zaś towar trafił do klienta 10 maja 2016 r. Faktura dokumentująca tę sprzedaż została natomiast wystawiona 9 maja 2016 r. Zapłata za fakturę nastąpiła z kolei 12 maja 2016 r. W którym momencie należy określić datę powstania przychodu u sprzedawcy?

Ogólne zasady powstania przychodu podatkowego wynikają z art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (analogiczne regulacje znalazły się w art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Stanowi on, że za datę powstania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:
  • wystawienia faktury albo
  • uregulowania należności.

Datą powstania przychodu będzie wystąpienie jednego z wymienionych wyżej zdarzeń. Przychód wywoła to, które wystąpi jako pierwsze.

Warto w tym miejscu dodać, że w ramach umowy sprzedaży, jej strony mogą (i często też to robią) określić szczegółowe warunki, w tym także tyczące się przewozu czy odbioru sprzedawanego towaru oraz płatności. W takim przypadku nie ma większych problemów z określeniem, kiedy przychód powstanie.

Jak natomiast postąpić, gdy uzgodnień takich nie poczyniono? W takim przypadku należy przyjąć w tym zakresie regulacje wynikające z prawa cywilnego.
Art. 454 §1 zdanie pierwsze Kodeksu cywilnego mówi, że jeżeli miejsce spełnienia świadczenia nie jest oznaczone ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione w miejscu, gdzie w chwili powstania zobowiązania dłużnik miał zamieszkanie lub siedzibę.

fot. nenetus - Fotolia.com

Kiedy przychód ze sprzedaży?

Datą powstania przychodu będzie data wystawienia faktury albo uregulowania należności. Przychód wywoła to, które wystąpi jako pierwsze.


Art. 544 §1 Kodeksu cywilnego wskazuje z kolei, że jeżeli rzecz sprzedana ma być przesłana przez sprzedawcę do miejsca, które nie jest miejscem spełnienia świadczenia, poczytuje się w razie wątpliwości, że wydanie zostało dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia sprzedawca powierzył ją przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju.

§2 tej regulacji dodaje przy tym, że kupujący obowiązany jest zapłacić cenę dopiero po nadejściu rzeczy na miejsce przeznaczenia i po umożliwieniu mu zbadania rzeczy.

Przepisy prawa cywilnego wskazują zatem, że momentem wydania towaru jest przekazanie go firmie transportowej, która następnie dostarcza go do klienta.

W naszym przypadku zatem wydanie towaru nastąpiło dnia 6 maja 2016 r., fakturę wystawiono 9 maja 2016 r. zaś zapłat nastąpiła 12 maja 2016 r. Pierwszym z wymienionych w art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zdarzeń jest tutaj zatem wydanie towaru i to w tej dacie (czyli 6 maja 2016 r.) powstanie przychód w podatku dochodowym.

Na zakończenie warto przytoczyć jeszcze brzmienie art. 548 §1 Kodeksu cywilnego mówiącego, że z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z tą rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (chyba że strony umowy zastrzegły tutaj inny moment).

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: