eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Czy w ewidencji VAT wykazywać wszystkie pozycje faktur sprzedaży?

Czy w ewidencji VAT wykazywać wszystkie pozycje faktur sprzedaży?

2017-05-11 13:39

Czy w ewidencji VAT wykazywać wszystkie pozycje faktur sprzedaży?

Jakie informacje w rejestrze VAT? © hin255 - Fotolia.com

Z początkiem 2017 r. zmienił się zakres informacji, które muszą zawierać ewidencje prowadzone na potrzeby podatku VAT. Powyższe jest pokłosiem wprowadzenia obowiązku wysyłania do fiskusa rejestrów VAT w formie jednolitego pliku kontrolnego. Ewidencje takie muszą być bardziej szczegółowe. Czy powinny zawierać każdą pozycję z wystawianych czy otrzymywanych faktur sprzedaży/zakupu?

Przeczytaj także: MF wzywa firmy do wyjaśniania błędów w składanych JPK_VAT

Dane, jakie powinny znaleźć się w rejestrach prowadzonych na potrzeby podatku VAT, określa art. 109 ust. 3 i następne ustawy o VAT.
Czynni podatnicy VAT są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej. Ewidencja powinna zawierać w szczególności dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, korekt podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego, korekt podatku naliczonego, kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu, a także inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Dodatkowo podatnicy świadczący usługi, których miejscem świadczenia nie jest terytorium Polski, są obowiązani w prowadzonej ewidencji podać nazwę usługi i wartość usługi bez podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze.

Co się zmieniło we wskazanych przepisach w stosunku do stanu sprzed 2017 r.? Otóż prowadzone ewidencje muszą tutaj zawierać dane niezbędne nie tylko do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, ale także informacji podsumowującej (o czym wcześniej się nie mówiło). Musi też zawierać nowe elementy, służące identyfikacji poszczególnych transakcji (chociażby numer identyfikacyjny kontrahenta).

fot. hin255 - Fotolia.com

Jakie informacje w rejestrze VAT?

W określonych przypadkach w rejestrze VAT musi się znaleźć nazwa świadczonej usługi. Najczęściej jednakże wystarczy tutaj wskazanie numeru faktury dokumentującej transakcję, danych kontrahenta, daty transakcji oraz wartości podsumowań z faktury.


Jak nietrudno zauważyć, przytoczony wyżej art. 109 ust. 3 ustawy o VAT wskazuje, że w ewidencji muszą znaleźć się dane pozwalające na prawidłowe sporządzenie rozliczeń w zakresie VAT, którymi w szczególności są dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego. W związku z tym zaczęły powstawać wątpliwości, na ile szczegółowa musi być taka ewidencja? Czy musi wręcz odzwierciedlać poszczególne pozycje z wystawionych czy otrzymanych faktur VAT, czy też wystarczy tutaj jedynie ujmowanie sum poszczególnych wartości?

Odpowiedzi na to pytanie starał się udzielić m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 8 grudnia 2016 r., nr 0461-ITPP1.4512.761.2016.1.MN.
W interpretacji tej czytamy, że „(...) przepis art. 109 ust. 3 ustawy obowiązujący od 1 stycznia 2017 r. obliguje podatników do uwzględnia w prowadzonej ewidencji także innych danych służących identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numeru, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

(...) nowa treść przepisu art. 109 ust. 3 ustawy nakłada na podatników VAT oprócz danych dotyczących rozliczenia podatku należnego i naliczonego także obowiązek uwzględnienia danych służących identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numeru, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. Tak więc w przypadku transakcji, których stroną będzie kontrahent prowadzący działalność gospodarczą w kraju lub za granicą z dniem 1 stycznia 2017 r. konieczne będzie przedstawienie w prowadzonej ewidencji dla potrzeb podatku VAT poszczególnych transakcji zawartych z podmiotami gospodarczymi i wpisanie numerów identyfikacji podatkowej, którymi się one posługują jako podmioty gospodarcze.

(...) w prowadzonej ewidencji po wejściu w życie od 1 stycznia 2017 r. nowej treści przepisu art. 109 ust. 3 ustawy nie ma potrzeby prezentowania każdej pozycji faktury (sprzedaży i zakupu). Wystarczającym bowiem będzie dla identyfikacji poszczególnych transakcji zawarcie w ewidencji sprzedaży i zakupu danych stron transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej oraz numerów faktur i ich dat sprzedaży, które umożliwiają pełną identyfikację transakcji.(...)”

Przepisy ustawy o VAT nie nakładają na podatników obowiązku ujmowania w ewidencji VAT każdej pozycji z faktur sprzedaży czy zakupu.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: