eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › MF wzywa firmy do wyjaśniania błędów w składanych JPK_VAT

MF wzywa firmy do wyjaśniania błędów w składanych JPK_VAT

2017-05-04 13:42

MF wzywa firmy do wyjaśniania błędów w składanych JPK_VAT

Resort finansów wzywa do usuwania błędów w JPK_VAT © pictoores - Fotolia.com

Mali, średni i duzi przedsiębiorcy od początku 2017 r. muszą obowiązkowo przekazywać do resortu finansów rejestry VAT w postaci jednolitego pliku kontrolnego. Pliki te powinny odzwierciedlać wartości wykazane w deklaracjach VAT. Wstępne analizy JPK_VAT pokazują pewne nieprawidłowości, które trzeba będzie wyjaśnić.

Przeczytaj także: Dane w ewidencji VAT 2017 r. na potrzeby JPK_VAT

Ministerstwo Finansów wystosowało kolejny komunikat „Weryfikacja składanych plików JPK_VAT” o błędach w przesyłanych do resortu JPK_VAT za miesiąc luty 2017 r., wskazując jednocześnie na konieczność ich wyjaśnienia. W komunikacie tym czytamy, że po przeprowadzonej weryfikacji Jednolitych Plików Kontrolnych JPK_VAT przy wykorzystaniu kompleksowego elektronicznego narzędzia ANALIZATOR_JPK, zidentyfikowano przypadki niezgodności w przesłanych plikach Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej za luty 2017 r. w postaci:
  1. rozbieżności w przekazanych plikach JPK_VAT i deklaracjach złożonych za tożsamy okres,
  2. rozbieżności co do kwot transakcji wykazanych przez kontrahentów w plikach JPK_VAT,
  3. przypadki uwzględniania w plikach JPK_VAT zakupu faktur VAT wystawionych przez podmioty, które nie posiadają statusu czynnego podatnika w podatku od towarów i usług.

Informujemy, że w najbliższym czasie w stosunku do podatników, u których stwierdzono tego rodzaju przypadki zostaną skierowane drogą e-mailową z adresu jpk.analizy@ds.mofnet.gov.pl pisma w ww. zakresie. Pisma będą opatrzone podpisem Ministerstwo Finansów Departament Poboru Podatków, z prośbą o sprawdzenie składanych plików JPK_VAT oraz w przypadku stwierdzenia błędów lub omyłek - skorygowanie złożonej deklaracji VAT lub/i pliku JPK_VAT.

W przypadku otrzymania ww. pisma wszelkie pytania i wątpliwości co do zidentyfikowanych rozbieżności należy kierować bezpośrednio do właściwych dla Państwa urzędów skarbowych.

fot. pictoores - Fotolia.com

Resort finansów wzywa do usuwania błędów w JPK_VAT

Niezgodność z deklaracją VAT, różne kwoty u sprzedawcy i nabywcy czy faktury wystawione przez podmioty nieuprawnione. Takie błędy odnotowuje resort finansów w nadsyłanych plikach JPK_VAT.


Jednocześnie informujemy, że ww. pisma nie będą zawierały żadnych wezwań do zapłaty podatku, a w treści e-maila nie będą umieszczane żadne odnośniki zewnętrzne (linki) ani załączniki w formie plików.


Czym jest Jednolity Plik Kontrolny VAT
JPK_VAT to nic innego jak elektroniczny zapis ewidencji prowadzonych na potrzeby podatku od towarów i usług, które to służą do sporządzenia deklaracji podatkowej. Jednolite pliki kontrolne muszą być przekazywane za okresy miesięczne, bez względu na to, czy podatnik rozlicza się miesięcznie czy kwartalnie. Dane zawarte w JPK_VAT powinny odpowiadać tym, które są wykazane w składanych deklaracjach.

Na chwilę obecną comiesięczne JPK_VAT obowiązani są przekazywać podatnicy zaliczani do małych, średnich bądź dużych przedsiębiorców. Od roku 2018 obowiązkiem tym zostaną objęci także mikroprzedsiębiorcy.

JPK_VAT przesyłany jest tylko i wyłącznie drogą elektroniczną. Musi on zostać zabezpieczony podpisem elektronicznym. Obecnie nie można pliku podpisać danymi uwierzytelniającymi.

Termin przekazania JPK_VAT do Ministerstwa Finansów to 25 dzień miesiąca następującego po tym, którego plik dotyczy. Dane są przesyłane wg określonej odgórnie struktury logicznej. Z początkiem roku w związku z wdrożeniem JPK_VAT znowelizowane zostały także przepisy ustawy o VAT w zakresie elementów obowiązkowych ewidencji prowadzonych na potrzeby rozliczania tego podatku. Obecnie w rejestrze takim obowiązkowo musi znaleźć się także identyfikator podatkowy kontrahenta.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: