eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Dane w ewidencji VAT 2017 r. na potrzeby JPK_VAT

Dane w ewidencji VAT 2017 r. na potrzeby JPK_VAT

2017-02-20 13:57

Dane w ewidencji VAT 2017 r. na potrzeby JPK_VAT

Nazwa transakcji w rejestrach VAT 2017? © rogerphoto - Fotolia.com

Poczynając od 2017 r. ewidencje prowadzone na potrzeby rozliczenia podatku VAT muszą być bardziej szczegółowe aniżeli wcześniej. Powyższe jest związane z wysyłanymi rejestrami do Ministerstwa Finansów w postaci jednolitego pliku kontrolnego. Jak bardzo szczegółowe informacje muszą w ewidencjach się znaleźć?

Przeczytaj także: JPK wyłapie fikcyjne faktury i nieuprawnione odliczenie VAT

Znowelizowany z dniem 01 stycznia 2017 r. art. 109 ust. 3 ustawy o VAT mówi, że ewidencja VAT powinna zawierać dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej, a w szczególności:
  • dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, korekt podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego, korekt podatku naliczonego, kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu,
  • inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Co wynika z powyższego? Po pierwsze prowadzone ewidencje powinny pozwolić nie tylko na prawidłowe sporządzenie deklaracji VAT, ale także informacji podsumowującej (zarówno w obrocie krajowym jak i zagranicznym).

Po drugie, w prowadzonych ewidencjach powinny znaleźć się dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. To dodatkowe elementy, które nie były wymagane do końca 2016 r.
Dyrekotr Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 20 grudnia 2016 r., nr 3063-ILPP1-2.4512.78.2016.2.AW wskazał, że „(...) w przypadku transakcji, których stroną będzie wyłącznie kontrahent będący podatnikiem podatku od towarów i usług, prowadzący działalność gospodarczą z dniem 1 stycznia 2017 r. konieczne będzie przedstawienie w prowadzonej ewidencji dla potrzeb podatku VAT poszczególnych transakcji zawartych z podmiotami gospodarczymi i wpisanie numerów identyfikacji podatkowej (NIP), którymi się one posługują jako podmioty gospodarcze. Natomiast w sytuacji kiedy stroną transakcji będzie osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej i niebędąca podatnikiem podatku VAT, czyli osoba niewymagająca identyfikacji na potrzeby podatku VAT lub podatku od wartości dodanej, to prowadzona ewidencja nie będzie wymagała podania jej numeru identyfikacyjnego, na podstawie którego osoba ta miałaby być zidentyfikowana.(...)”

fot. rogerphoto - Fotolia.com

Nazwa transakcji w rejestrach VAT 2017?

Fiskus uważa, że nie trzeba w rejestrach VAT podawać wartości z poszczególnych pól faktur (zarówno sprzedaży jak i zakupu). Nie trzeba wręcz identyfikować z nazwy samej transakcji. Wystarczy wskazanie numeru faktury oraz numeru kontrahenta.


Czy w rejestrach VAT musi być przedmiot transakcji?


Znowelizowane przepisy wskazują, że podatnicy winni w prowadzonych ewidencjach ujmować dane, które pozwolą na identyfikację poszczególnych transakcji, w tym numeru, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

O jakie tutaj konkretnie informacje chodzi? - tego ustawa już nie mówi. Nie wskazuje też, jaki ma być poziom szczegółowości tych informacji - jest to zatem katalog otwarty. A czego będą wymagać organy podatkowe? Czy konieczne będzie podawanie treści każdej pozycji faktury albo treści samej transakcji?
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 8 grudnia 2016 r., nr 0461-ITPP1.4512.761.2016.1.MN wyjaśnił, że „(...) w prowadzonej ewidencji po wejściu w życie od 1 stycznia 2017 r. nowej treści przepisu art. 109 ust. 3 ustawy nie ma potrzeby prezentowania każdej pozycji faktury (sprzedaży i zakupu). Wystarczającym bowiem będzie dla identyfikacji poszczególnych transakcji zawarcie w ewidencji sprzedaży i zakupu danych stron transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej oraz numerów faktur i ich dat sprzedaży, które umożliwiają pełną identyfikację transakcji.(...)”

Przytoczona interpretacja wskazuje zatem, że z jednej strony nie ma potrzeby podawania wartości poszczególnych pól na fakturach dokumentujących zakupy jak i sprzedaż, z drugiej zaś przedmiotu zawartych transakcji (z pewnymi wyjątkami tyczącymi się świadczenia usług poza granicami kraju; tutaj jednak dodatkowe obowiązki zostały nałożone w innych przepisach ustawy o VAT i występowały już przed 2017 r.).

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (1)

  • janusz.z / 2017-02-28 09:32:44

    Pierwszy raz wysłałem jpk, więc lekki stres był. Jeszcze pod koniec tamtego roku pobrałem aktualizację do symfonii i zacząłem ćwiczyć, więc myślę, że jestem dobrze przygotowany do tematu. odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: