eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Sprzedaż dla firmy ujęta na kasie fiskalnej i z fakturą VAT

Sprzedaż dla firmy ujęta na kasie fiskalnej i z fakturą VAT

2017-03-13 13:49

Sprzedaż dla firmy ujęta na kasie fiskalnej i z fakturą VAT

Faktura do paragonu z kasy fiskalnej w rejestrze VAT © Patrick Daxenbichler - Fotolia.com

Podatnicy stosujący kasy fiskalne obowiązkowo muszą na nich ewidencjonować sprzedaż dla tzw. osób prywatnych. Po takim zabiegu kupujący może poprosić o wystawienie faktury, w której to jako nabywca zostanie wskazany przedsiębiorca a nie osoba nieprowadząca działalności gospodarczej. Czy faktury takie trzeba wykazywać osobno w rejestrze sprzedaży?

Przeczytaj także: Zakupy bez odliczenia VAT w deklaracji i ewidencji JPK_VAT

Przypomnijmy - obowiązek stosowania kas rejestrujących do sprzedaży dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, wynika z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. Jeżeli nabywcą jest przedsiębiorca, co do zasady powinien otrzymać fakturę, zaś sprzedaż taka przez kasę nie musi być przepuszczana.

Dodajmy też, że znowelizowane z początkiem 2017 r. przepisy (art. 109 ust. 3) ustawy o VAT mówią, że prowadzona na potrzeby tego podatku ewidencja powinna zawierać dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej, a w szczególności dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, korekt podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego, korekt podatku naliczonego, kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu, jak też inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.
Zestawiając powyższe informacje zatem sprzedaż na rzecz osób prywatnych winna być ewidencjonowana na kasie fiskalnej, zaś sprzedaż „dla firm” powinna być dokumentowana fakturami, które następnie są rejestrowane w ewidencji VAT, ale już nie na kasie fiskalnej.

fot. Patrick Daxenbichler - Fotolia.com

Faktura do paragonu z kasy fiskalnej w rejestrze VAT

Od tego roku ewidencjonowana w rejestrach VAT sprzedaż dla przedsiębiorców musi zawierać m.in. informacje o ich numerach podatkowych. Każda faktura musi tutaj być ujęta osobno.


Nie ma przy tym jednakże przeszkód, aby na kasach fiskalnych była ewidencjonowana także sprzedaż dla podmiotów gospodarczych.

Co, gdy klient poprosi o fakturę do paragonu? W takim przypadku paragon mu się odbiera i wydaje fakturę. Paragon ten jest dołączany następnie do egzemplarza faktury pozostającego u sprzedawcy (co ma na celu uniknięcia podwójnego opodatkowania tej samej sprzedaży).

Niestety od 2017 r. ewidencjonowanie na kasie fiskalnej sprzedaży dla firm wywołuje istotne konsekwencje. Przedsiębiorca zachowujący się w taki sposób musi bowiem dodatkowo ewidencjonować w rejestrze VAT takie faktury.
W interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 listopada 2016 r. nr 1462-IPPP2.4512.748.2016.1.RR czytamy, że „(...) jeżeli Wnioskodawca będzie nadal ewidencjonował za pomocą kasy rejestrującej całą sprzedaż, w tym na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, która obowiązkowo powinna być dokumentowana fakturami VAT, to w związku ze zmianą brzmienia przepisu art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, od 1 stycznia 2017 r. będzie zobowiązany ewidencjonować tą sprzedaż w odrębnym rejestrze. Z dniem 1 stycznia 2017 roku rejestr sprzedaży Wnioskodawcy powinien zawierać (jak dotychczas) miesięczny raport fiskalny dotyczący sprzedaży oraz faktury VAT (ujmowane każda z osobna) dokumentujące określone czynności. Ponadto (odmiennie niż dotychczas) ww. rejestr powinien obejmować obrót wynikający z miesięcznego raportu fiskalnego sprzedaży pomniejszony o sprzedaż paliwa na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, ponieważ każdą z faktur VAT z podpiętym paragonem fiskalnym dokumentującą sprzedaż paliwa na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą Strona powinna z dniem 1 stycznia 2017 r. ująć w rejestrze sprzedaży odrębnie, ażeby prowadzona przez Stronę ewidencja sprzedaży VAT zawierała wszystkie dane służące identyfikacji poszczególnej transakcji (w tym m.in. numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej). Wnioskodawca nie będzie mógł (jak dotychczas) sprzedaży na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ujmować w rejestrze sprzedaży VAT pod pozycją stanowiącą obrót wynikający z miesięcznego raportu fiskalnego sprzedaży dla wszystkich klientów (zarówno osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą), ponieważ każdemu podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą przypisany jest inny numer identyfikatora podatkowego. Zatem w rejestrze sprzedaży fakturę VAT dokumentującą sprzedaż paliwa na rzecz konkretnego kontrahenta prowadzącego działalność gospodarczą Spółka powinna ująć w odrębnej pozycji, zawierającej wszystkie elementy wskazane w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT.(...)”

W podobnym tonie wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 21 grudnia 2016 r., nr 3063-ILPP2-2.4512.169.2016.1.AKr uznając, że „(...) aby uniknąć podwójnego opodatkowania należy pomniejszyć obrót wynikający z ewidencji kasy rejestrującej o obrót ze sprzedaży dokonanej na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą wykazany w odrębnym rejestrze sprzedaży.

Reasumując, w związku ze zmianą od 1 stycznia 2017 r. brzmienia art. 109 ust. 3 ustawy w zw. z art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej, w przypadku wystawienia przez Wnioskodawcę, dla podatnika VAT, faktury do uprzednio wystawionego paragonu fiskalnego, faktura ta powinna zostać ujęta w rejestrze sprzedaży, a obrót z niej wynikający powinien zmniejszać obrót wykazany w raporcie fiskalnym miesięcznym z kasy fiskalnej.(...)”

W związku z tym od początku 2017 r. czynni podatnicy VAT są zobowiązani ujmować w prowadzonej ewidencji wszystkie faktury (z osobna) dokumentujące transakcje zawierane z innymi podmiotami gospodarczymi wraz z podawaniem ich numerów identyfikacji podatkowej. Obowiązki taki obejmuje także faktury wystawiane do paragonów fiskalnych.

Aby uniknąć podwójnego opodatkowania takiej sprzedaży podatnicy powinny zatem odpowiednio pomniejszać sprzedaż zaewidencjonowaną w kasie fiskalnej. Ustawodawca nie narzuca przy tym dokumentu, na podstawie którego pomniejszenia można dokonać - jest on zatem dowolny, o ile odzwierciedli stan rzeczywisty.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (2)

 • Re: Sprzedaż dla firmy ujęta na kasie fiskalnej i z fakturą VAT

  mendy87-87 / 2017-10-24 22:29:15

  Witam.Ostatnio klientka prosiła o wystawienie FV Vat. Pytanie - wystawiam paragon i Fv czy tylko FV? Korzystam z vMagu
  odpowiedz ] [ cytuj ]

  • Krzysztof_S. / 2017-10-25 13:21:10

   Jeżeli klientka "nie prowadzi firmy" to wystawiamy paragon i fakturę (gdzie paragon dopinamy do egzemplarza faktury pozostającego u nas). odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: