eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Oddajesz honorowo krew? Pamiętaj o odliczeniu w PIT za 2018 r.

Oddajesz honorowo krew? Pamiętaj o odliczeniu w PIT za 2018 r.

2019-02-25 13:49

Oddajesz honorowo krew? Pamiętaj o odliczeniu w PIT za 2018 r.

Honorowo oddana krew w PIT za 2018 r. © Sebastian - Fotolia.com

Osoby oddające bezinteresownie krew, mogą odliczyć jej wartość w rocznym zeznaniu podatkowym. Niestety mimo że krew jest bezcenna, dla fiskusa nie jest zbyt dużo warta. Dlatego oszczędności na podatku nie są tutaj kolosalne. Należy też gromadzić dokumenty potwierdzające honorowe oddanie krwi.

Przeczytaj także: Zeznania roczne PIT 2018: Ulgi i odliczenia podatkowe w pigułce

Limity ilościowe


Ustawodawca stara się dbać o nasze zdrowie i w związku z tym wprowadził limity krwi, jakie dana osoba może oddać w skali roku. I tak dorosła osoba jednorazowo może oddać do 450 ml krwi, zaś wymagana przerwa pomiędzy pobraniami nie może być krótsza niż 8 tygodni. Nadto przepisy zabraniają oddać krew częściej niż 6 razy w ciągu roku przez mężczyzn i 4 razy w ciągu roku przez kobiety.

Jak zatem łatwo policzyć, kobieta może w ciągu jednego roku oddać maksymalnie 1,8 litra krwi, zaś mężczyzna 2,7 litra krwi.

Oprócz krwi oddać można przy tym także osocze. Tutaj limit jest jeden dla kobiet i mężczyzn, a wynosi on 25 litrów na rok. Nadto osocze można oddawać dużo częściej, bo co 2 tygodniowe, nie więcej niż 650 ml za jednym razem. Oddawanie krwi nie koliduje przy tym z oddawaniem osocza. Dzięki temu osoba, która oddała krew, nie musi czekać 8 miesięcy, aby oddać także osocze.

Ile jest warta krew?


Z powyższych informacji łatwo wyliczyć, jakie są maksymalne ilości oddanych krwi oraz osocza w skali roku. Dla mężczyzn jest to 27,7 litra krwi i osocza, a w przypadku kobiet 26,8 litra krwi oraz osocza. Ile powyższe są warte dla fiskusa?

fot. Sebastian - Fotolia.com

Honorowo oddana krew w PIT za 2018 r.

Osoby, które bezinteresownie (tj. bezpłatnie) oddają swoją krew, mogą jej wartość odliczyć w rocznym PIT od swojego dochodu, zmniejszając dzięki temu należny fiskusowi podatek. Niestety wartość takiego odliczenia nie jest zbyt duża. Dodatkowo każdy, kto z ulgi chce skorzystać, musi wykazywać przyzwoite zarobki.


W PIT nie odlicza się samej krwi czy osocza, a przysługującego za nie ekwiwalentu. Powyższe trzeba zatem przeliczyć na pieniądze. Dla celów podatkowych krew oraz osocze są warte tyle samo, czyli 130 zł za każdy litr.
Maksymalne odliczenie z tytułu ulgi na krew w rocznym PIT dla mężczyzny z tego tytułu wyniesie zatem 3 601 zł, zaś dla kobiet 3 484 zł (gdzie wartość samego osocza to 3 250 zł, reszta to krew).

Jeżeli zdecydujemy się jedynie na oddawanie krwi, to mężczyzna odliczy w swoim PIT jedynie 351 zł, a kobieta zaledwie 254 zł (o ile oddadzą maksymalne dopuszczalne limity krwi). Nie są to zatem porażające wartości. Nadto należy też pamiętać, że ulga na krew jest odliczeniem od dochodu. Oznacza to, że nie obniża ona podatku w skali 1:1. O podane wyżej wartości zmniejsza się podstawa opodatkowania, od której następnie jest liczony podatek.

Ile zatem faktycznie możemy zaoszczędzić na podatku dzięki uldze na krew? W naszym portfelu pozostanie wartość oddanej krwi i osocza pomnożona przez stosowaną stawkę podatku, a ta może być bardzo różna (od 2% do aż 32%).
Faktyczna oszczędność na podatku z tytułu ulgi na krew uzależniona jest od ilości oddanej krwi i osocza oraz stawki podatku, wg której rozlicza się podatnik. Dla przykładu maksymalne obniżenie podatku przy różnych stawkach podatkowych kształtuje się następująco:
  • 1 152,32 zł w przypadku mężczyzn i 1 040 zł w przypadku kobiet, gdy stawka podatku wynosi 32%
  • 648,18 zł w przypadku mężczyzn i 627,12 zł w przypadku kobiet, gdy stawka podatku wynosi 18%
  • 108,03 zł w przypadku mężczyzn i 104,52 zł w przypadku kobiet, gdy stawka podatku wynosi 3% (stawkę tę stosują ryczałtowcy w np. do handlu).

Aby odliczyć trzeba przyzwoicie zarabiać


Ustawodawca popiera działania prospołeczne i bezinteresowną pomoc dla innych, ale pod warunkiem, że ta nie uszczupli zanadto jego wpływów podatkowych. Dlatego wprowadza liczne ograniczenia, które odnoszą się także do ulgi na krew. Nie zawsze da się tutaj w pełni skorzystać z odliczenia. Dlaczego?

Mianowicie maksymalną wartość przekazanych darowizn (a taką jest przekazanie honorowo tj. nieodpłatnie, krwi) nie może przekroczyć limitu w wysokości 6% dochodu wykazanego w rocznym PIT (przychodu w przypadku ryczałtowców). Wskazany limit obejmuje przy tym aż trzy różne grupy darowizn, którymi oprócz krwi są także: darowizny przekazane na cele kultu religijnego oraz darowizny przekazane uprawnionym instytucjom na cele pożytku publicznego (czego nie należy mylić z przekazaniem 1% podatku należnego na rzecz wybranej OPP).
Łączna wartość trzech opisanych wyżej różnych darowizn nie może przekroczyć progu 6% dochodu/przychodu podatnika wykazanego w zeznaniu.
Jak zatem nietrudno policzyć, aby mężczyzna mógł w pełni rozliczyć ulgę na krew w kwocie 3 601 zł, musi uzyskać dochód na poziomie 60 017 zł, zaś kobieta aby odliczyć od dochodu 3 484 zł, musi posiadać ów dochód na poziomie 58 067 zł. Na polskie realia zarobkowe kwoty te nie należą do niskich.

Trzeba być honorowym dawcą krwi


Ustawodawca, dla skorzystania z odliczenia wymaga przy tym, aby osoba korzystająca z niego posiadała tytuł honorowego dawcy krwi. Kto to taki? Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi tytuł taki przysługuje każdej osobie, która oddała bezpłatnie krew i została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi.

Warto też dodać, iż wspomniana ustawa posługuje się także tytułem Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi oraz Honorowego dawcy Krwi – Zasłużonego dla Zdrowia Narodu, które są zarezerwowane dla osób oddających bezpłatnie pewne określone ilości krwi. Oczywiście tacy darczyńcy również mają prawo do skorzystania z ulgi na krew.

Jakie dokumenty?


Odliczeniu podlega jedynie krew przekazana wybranym organizacjom, co musi być odpowiednio udokumentowane. I tak krew bądź osocze winny być przekazane jednostce organizacyjnej, która realizuje zadania w zakresie pobierania krwi. Wymaganym dokumentem potwierdzającym darowiznę jest natomiast zaświadczenie takiej jednostki o ilości oddanej bezpłatnie przez krwiodawcę krwi bądź jej osocza. Nie jest przy tym wymagane posiadanie oświadczenia o przyjęciu takiej darowizny przez odpowiednią stację krwiodawstwa. Ta nie musi także wskazywać wartości ekwiwalentu za krew (ale na ogół to robi).

Odliczeniu od dochodu podlegają jedynie krew i osocze darowane, czyli przekazane nieodpłatnie. Jeżeli za krew otrzymaliśmy pieniądze, jej wartość nie może być ujęta w rocznym PIT. Odliczyć można natomiast oddaną krew ze wskazaniem osoby, dla której została oddana. Zapłatą za krew nie są też otrzymane soki czy czekolady.
Bezwzględnie nie podlegają odliczeniu darowizny poniesione na rzecz:
  1. osób fizycznych;
  2. osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 % oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Darowizna krwi musi zostać dokonana na rzecz publicznej służby krwi przez honorowego dawcę krwi.

Gdzie wykazać?


Ulgę na krew wykazuje się na formularzu PIT/O w części dotyczącej darowizn, gdzie obok wartości darowizn podawane są także dane dotyczące obdarowanego. Jej wartość następnie przenosi się do zeznania podstawowego: PIT-28, PIT-36 lub PIT-37. Odliczenie nie obejmuje przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym czy kartą podatkową, chyba że oprócz przychodów w ten sposób opodatkowanych uzyskują także inne, podlegające wykazaniu na zeznaniach wymienionych wyżej.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: