eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Obrót kryptowalutą: rozliczenie podatku

Obrót kryptowalutą: rozliczenie podatku

2020-03-09 13:55

Obrót kryptowalutą: rozliczenie podatku

Handlujesz wirtualną walutą? Złóż PIT-38 ©  Wit - Fotolia.com

Rok 2019 przyniósł zmiany co do sposobu rozliczania dochodów z obrotu walutą wirtualną. W jaki sposób zatem obecnie rozlicza się dochód ze sprzedaży kryptowalut?

Przeczytaj także: Bitcoinowa koparka nie jest kosztem podatkowym?

Obrót kryptowalutą od 2019 r. jest zaliczany do przychodów z kapitałów pieniężnych?

Jeszcze do końca 2018 r. ustawa o PIT nie zawierała przepisów odnoszących się bezpośrednio do problematyki opodatkowania obrotu kryptowalutą. Zgodnie z ówczesnymi wyjaśnieniami resortu finansów przychody z tego tytułu były zaliczane do 2 źródeł przychodów:
  • praw majątkowych albo
  • pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wszystko zmieniło się z początkiem 2019 r. kiedy to przychody z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej zostały zakwalifikowana do przychodów z kapitałów pieniężnych.
Przez odpłatne zbycie waluty wirtualnej rozumie się:
  • wymianę waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub
  • regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną.

Co przy tym niezwykle ważne, do tego źródła przychodów należy zaliczać przychody z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej nawet wówczas, gdy przychody te są uzyskiwane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wyjątek stanowi jedynie działalność, o której owa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115 ze zm.). Wówczas przychody takie są zaliczane do działalności gospodarczej.

fot. Wit - Fotolia.com

Handlujesz wirtualną walutą? Złóż PIT-38

Handel wirtualną walutą jest opodatkowany. Od 2019 r. ustawodawca wprost określił, do jakiego źródła przychodów może być zaliczony, jak ustalić przychód oraz koszty jego uzyskania. Co do zasady dochody z tego tytułu zaliczane są do kapitałów pieniężnych, a stawka podatku to 19%.


Art. 2 ust. 1 pkt 12 stawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu mówi o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie:
a) wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi,
b) wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi,
c) pośrednictwa w wymianie, o której mowa w lit. a lub b,
d) prowadzenia rachunków, o których mowa w ust. 2 pkt 17 lit. e (a więc prowadzonych w formie elektronicznej zbiorów danych identyfikacyjnych zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji ich wymiany).

Zatem w 2019 r. zdecydowana większość osób trudniących się handlem kryptowalutą zaliczy uzyskane z tego tytułu dochody do przychodów z kapitałów pieniężnych (z wyłączeniem wyjątku opisanego wyżej).

Jak ustalić dochód, wyliczyć podatek?


Opodatkowany PIT-em jest dochód uzyskany na handlu kryptowalutą. Ustawodawca pozwala zatem na uwzględnienie tutaj kosztów uzyskania przychodu, ale nie wszystkich. Mianowicie za koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia wirtualnej waluty uznaje się udokumentowane wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej oraz koszty związane ze zbyciem waluty wirtualnej, w tym udokumentowane wydatki poniesione na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Koszty takie są potrącane w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Nadwyżka takich kosztów nad przychodami uzyskanymi w roku podatkowym powiększa koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia waluty wirtualnej poniesione w następnym roku podatkowym.
Ważne
W podatku dochodowym nadwyżka kosztów uzyskania przychodów ponad sumę tych przychodów uzyskanych w danym roku (w ramach jednego źródła przychodów) stanowi stratę ze źródła przychodów. W przypadku obrotu walutą wirtualną jest inaczej. Tutaj nadwyżka kosztów może zostać uwzględniona w roku następnym. Wykluczono przy tym możliwość rozliczenia tej nadwyżki na zasadzie strat podatkowych

Gdy przychód uzyskany w danym roku jest wyższy od opisanych wyżej kosztów, powstaje dochód, który podlega opodatkowaniu 19% stawką podatku. Rozliczenia dokonuje się na formularzu PIT-38 (część E-G formularza).

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: