eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Tarcza antykryzysowa: Jak uregulować składki ZUS przy częściowym zwolnieniu

Tarcza antykryzysowa: Jak uregulować składki ZUS przy częściowym zwolnieniu

2020-05-31 18:14

Tarcza antykryzysowa: Jak uregulować składki ZUS przy częściowym zwolnieniu

Częściowe zwolnienie z zapłaty składek ZUS © Maciej - Fotolia.com

Kolejne odsłony tarczy antykryzysowej zmieniały zasady zwolnienia z konieczności zapłaty składek ZUS. Na początku prawo to przysługiwało jedynie firmom mikro, zgłaszającym do 9 ubezpieczonych, a w przypadku samozatrudnionych ważny był też uzyskiwany przychód. Z czasem zwolnienie ze składek rozszerzano.

Przeczytaj także: Tarcza antykryzysowa 3.0: nowe rozwiązania w ZUS

Wartość zwolnienia z ZUS oblicza się od składek wykazanych w deklaracji bez pomniejszania o wypłacane świadczenia przez płatnika w imieniu ZUS.

I tak w obecnym kształcie zgodnie z przepisami specustawy w sprawie COVID-19, wysokość zwolnienia ze składek ZUS jest uzależniona od tego, z jak wielkim przedsiębiorcą mamy do czynienia.
 1. Zwolnienie z opłacenia 100% należności za dany miesiąc dotyczy:
  • osób wykonujących pozarolniczą działalność przed 1 kwietnia 2020 r. i opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia,
  • płatników składek, którzy prowadzili działalność:
   • przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych,
   • w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych,
   • w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych.
  • spółdzielni socjalnych zgłoszonych przed dniem 1 kwietnia 2020 r. jako płatnik składek w ZUS (bez względu na liczbę zatrudnianych osób),
  • duchownych.
 2. Zwolnienie z opłacenia 50% należności za dany miesiąc dotyczy płatników składek, którzy prowadzili działalność:
  • przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych,
  • w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych,
  • w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych.

Do liczby ubezpieczonych nie wlicza się pracowników młodocianych.
W przypadku przedsiębiorców opłacających składki jedynie za siebie zwolnienie przysługuje pod warunkiem, że miesięczne przychody nie przekraczają 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020 r. bądź dochodu w wysokości 7.000 zł (przy czym warunek dochodowy można stosować jedynie do składek za kwiecień-maj).

fot. Maciej - Fotolia.com

Częściowe zwolnienie z zapłaty składek ZUS

Płatnicy zgłaszający do ubezpieczeń więcej aniżeli 9 ubezpieczonych, ale mniej niż 50, mogą obecnie korzystać z prawa do zwolnienia z zapłaty połowy wykazanych w deklaracji ZUS DRA składek. Jak jednak obliczyć wartość zwolnienia w sytuacji, gdy oprócz deklarowanych składek należnych Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, płatnik wypłaca (i wykazuje w tej samej deklaracji) również świadczenia z ubezpieczeń społecznych?


Jak łatwo zauważyć, w przypadku pracodawców zgłaszających do 9 ubezpieczonych, występuje pełne zwolnienie ze składek ZUS. Z kolei w przypadku firm z większą liczbą pracowników, zwolnienie obejmuje jedynie połowę wykazanych składek.

Takie większe firmy przy tym bardzo często wypłacają w imieniu ZUS świadczenia z ubezpieczeń społecznych, jak chociażby zasiłek opiekuńczy, chorobowy itp. Wszystkie powyższe, a więc zarówno składki wykazywane jako do zapłaty jak i wypłacone świadczenia z ubezpieczeń, płatnik wykazuje na jednej deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA.

Wypłacone przez płatnika świadczenia podlegają tutaj rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenie społeczne. Mówiąc prościej – od wyliczonych składek należnych do ZUS płatnik odejmuje wypłacone świadczenia w imieniu tej instytucji i wpłaca na swój indywidualny rachunek w ZUS jedynie powstałą różnicę.
I tu rodzi się pytanie – czy umorzeniu podlega tylko połowa tego, co płatnik jest zobowiązany wpłacić do ZUS (a więc po odjęciu wypłaconych świadczeń) czy też połowa wartości wyliczonych składek?

Jako właściwe podejście wydaje się być drugie ze wskazanych. Zwolnienie winno zatem objąć połowę kwoty składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za dany miesiąc, bez pomniejszania o kwotę wypłaconych i podlegających rozliczeniu w ciężar składek świadczeń.

Płatnik, aby ustalić kwotę składek do zapłaty, powinien zatem obliczyć 50% z sumy należnych składek wykazanych w deklaracji ZUS DRA, po czym wartość tę pomniejszyć o kwotę wypłaconych świadczeń z ubezpieczeń.

Przyjęcie rozwiązania pierwszego skutkowałoby traktowaniem w sposób preferencyjny tych płatników, którzy świadczeń w imieniu ZUS nie wypłacają (zarówno z uwagi na zbyt małą liczbę pracowników zgłoszonych do ubezpieczenia czy na to, że w danym okresie takie świadczenia w ogóle nie wystąpiły).

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: