eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Likwidacja i ponowne otwarcie firmy a kasa fiskalna

Likwidacja i ponowne otwarcie firmy a kasa fiskalna

2020-07-30 12:39

Likwidacja i ponowne otwarcie firmy a kasa fiskalna

Ponowne otwarcie firmy wymaga zakupu kasy fiskalnej? © Gina Sanders - Fotolia.com

Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej czy rolników ryczałtowych, co do zasady mają obowiązek ewidencjonować tę sprzedaż na kasie fiskalnej. A co w przypadku, gdy przedsiębiorca posiadający kasę zamknie firmę, dokona odczytu pamięci tego urządzenia, a po pewnym czasie na nowo otworzy biznes. Czy od razu musi mieć kasę fiskalną?

Przeczytaj także: Dokumentowanie najmu - kiedy kasa fiskalna nie jest konieczna?

Kasę fiskalną musi mieć ten, kto był zobowiązany do jej stosowania już wcześniej.

Dla kogo obowiązkowa kasa fiskalna?


Ustawa o VAT nakłada na podatników dokonujących sprzedaży dla osób prywatnych obowiązek jej ewidencjonowania na kasie rejestrującej. Stosowne rozporządzenie jednakże wprowadza w tym obowiązku pewne zwolnienia.

Obecnie (poczynając od 1 stycznia 2019 r. ) obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2519), które przewiduje zarówno zwolnienia ze stosowania kas fiskalnych jak i wyłączenia z nich, czyli sytuacje, w których bezwzględnie ze zwolnień korzystać nie można.

Par. 3 ust. 1 tego rozporządzenia mówi, że zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r. m.in.:
  1. podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł;
  2. podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2018 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

fot. Gina Sanders - Fotolia.com

Ponowne otwarcie firmy wymaga zakupu kasy fiskalnej?

Likwidując i otwierając firmę na nowo pamiętaj o kasie fiskalnej. Tę musisz mieć od razu, gdy Twoimi klientami są zwykli Kowalscy, zaś kasę musiałeś stosować już przy poprzednim biznesie. Jeżeli zaś wówczas korzystałeś ze zwolnień z ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej, to zwolnienia te przysługują Ci także obecnie i to nawet wówczas, gdy wcześniej kasę stosowałeś dobrowolnie.


Rozporządzenie to zawiera też informacje o zwolnieniach przedmiotowych, których nie będziemy tutaj omawiać. Nadto par. 4 rozporządzenia wskazuje czynności, które bezwzględnie wymagają ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej i to już od pierwszej czynności. Są to m.in. usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy, fryzjerskie, kosmetyczne, prawne, mechaników samochodowych, wulkanizacyjne, prawnicze, czy sprzedaż niektórych towarów np. sprzętu radiowego, fotograficznego, telewizyjnego itp.

Co do zasady zatem nowa firma nie musi od razu posiadać kasy fiskalnej nawet, jeżeli część jej sprzedaży jest dokonywana na rzecz osób prywatnych, tylko korzystać ze zwolnień przewidzianych rozporządzeniem. Jest tutaj jednak pewien haczyk – mianowicie firma wcześniej nie mogła utracić prawa do zwolnienia. Należy też pamiętać, że w przypadku działalności prowadzonej na własne imię i nazwisko powyższe odnosi się wprost do podatnika. Mówiąc innymi słowy, jeżeli w ramach wcześniejszej działalności gospodarczej podatnik był już zobowiązany do stosowania kasy fiskalnej, to zamykając tę działalność i otwierając nową (na własne imię i nazwisko) kasę fiskalną musi posiadać już przy pierwszej sprzedaży dla osób prywatnych. Oczywiście jeżeli jego klientami są jedynie inni przedsiębiorcy czy instytucje, urządzenia kupować nie musi. Tak samo jest w przypadku wykonywania czynności zwolnionych przedmiotowo z obowiązku ewidencjonowania na kasie.

Jeżeli natomiast z różnych względów w poprzedniej działalności podatnik kasę fiskalną stosował dobrowolnie, to po ponownym otwarciu firmy może korzystać ze zwolnień.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 28.05.2020 r. nr 0111-KDIB3-2.4012.136.2020.2.MN wskazał, że „(…) z uwagi na fakt, iż usługi weterynaryjne nie zostały wymienione wśród usług wyłączonych z zastosowania zwolnienia, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, to Wnioskodawca może skorzystać na podstawie przepisu § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej wykonując usługę weterynaryjną, na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych do dnia 31 grudnia 2021 r., przy spełnieniu warunków dot. zwolnienia.(…)”

W opisanym stanie faktycznie wnioskodawca wyjaśnił, że do października 2019 r. prowadził działalność gospodarczą, w której dobrowolnie stosował kasę fiskalną. W październiku firmę zamknął, a ponownie otworzył ją w lutym 2020 r. Jego wątpliwości dotyczyły tego, czy ma obowiązek stosowania urządzenia fiskalnego po ponownym otwarciu firmy.

Ulga na zakup kasy fiskalnej


Niestety przepisy w zakresie kas fiskalnych wskazują, iż ulga na zakup tych urządzeń przysługuje danemu podatnikowi tylko raz (obecnie wyjątkiem jest tylko obowiązkowa wymiana kas fiskalnych na urządzenia on-line wybranych branż). Jeżeli zatem przedsiębiorca w ramach prowadzonej wcześniej firmy urządzenie to już stosował, to po jej zamknięciu i ponownym otwarciu nie będzie uprawniony do otrzymania zwrotu części kwoty wydatkowanej na zakup kasy. Należy też pamiętać, iż obecnie ulgą jest objęty wyłącznie zakup kas fiskalnych on-line.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: