eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Wybór ryczałtu ewidencjonowanego z najmu poprzez wpłatę podatku

Wybór ryczałtu ewidencjonowanego z najmu poprzez wpłatę podatku

2021-04-27 13:11

Wybór ryczałtu ewidencjonowanego z najmu poprzez wpłatę podatku

Wpłata podatku po czasie nie pozbawia ryczałtu od najmu © taa22 - Fotolia.com

Przychody z tzw. prywatnego najmu mogą być opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym. Stawka podatku jest tutaj o połowę niższa od skali podatkowej. Ponieważ jednak jest to fakultatywna forma opodatkowania, podatnik musi ją wybrać, aby miała ona do niego zastosowanie i to każdego roku.

Przeczytaj także: Podatek (ryczałt) od prywatnego najmu w 2020 r.

Przypomnijmy, obecnie ryczałt od przychodu z najmu prywatnego wynosi 8,5% przychodów z tego tytułu do wartości przychodu nieprzekraczającej kwoty 100.000 zł. Nadwyżka opodatkowana jest już stawką 12,5% (limit ten dotyczy łącznie obojga małżonków). Drugi sposób opodatkowania przychodów z najmu to skala podatkowa. Stawki podatku rosną zatem do 17% a nawet 32%. Ryczałt jest zatem bardzo atrakcyjną formą opodatkowania w przypadku braku kosztów podatkowych.

Jest to jednak forma fakultatywna, o wyborze której trzeba powiadomić fiskusa. Obecnie nie ma jednak już „zgłoszeń papierowych”, które obowiązywały tak długo, aż nie zostały zmienione. Teraz o wyborze ryczałtu fiskusa informuje się poprzez wpłatę podatku.
Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym, w przypadku osiągania przychodów z najmu prywatnego, za równoznaczne z dokonaniem wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy uznaje się pierwszą w roku podatkowym wpłatę na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tego tytułu, a jeżeli pierwszy taki przychód podatnik osiągnął w grudniu roku podatkowego - złożenie zeznania PIT-28.

Dodajmy w tym miejscu że ryczałt za dany okres (miesiąc/kwartał) z tego tytułu należy przelać fiskusowi do 20. dnia miesiąca następującego po tym okresie. Co się zatem stanie, gdy podatnik spóźni się z pierwszą wpłatą ryczałtu? Czy wówczas prawo do tej formy opodatkowania traci?

Właśnie ta kwestia była przedmiotem interpelacji poselskiej nr 21574, na którą udzielono odpowiedzi w piśmie z 1 kwietnia 2021 r., nr DD2.054.5.2021.MWJ. Co stwierdził przedstawiciel fiskusa? – w skrócie wpłata ryczałtu po terminie nie przekreśla prawa do wyboru tej formy opodatkowania na dany rok podatkowy, o ile nastąpi ona w ciągu tego roku a nie po jego zakończeniu.

fot. taa22 - Fotolia.com

Wpłata podatku po czasie nie pozbawia ryczałtu od najmu

Obecnie, aby skorzystać z opodatkowania ryczałtem przychodów z najmu, nie trzeba składać papierowego oświadczenia fiskusowi w tym zakresie. Ryczałt taki wybiera się poprzez wpłatę podatku i to nawet po terminie. Ważne jest jedynie to, aby zmieścić się w ciągu roku.


„(…) skutecznym wyborem opodatkowania przychodów z najmu prywatnego ryczałtem jest również „wpłata dokonana po terminie, jednak jeszcze w czasie trwania roku podatkowego”, którego dotyczy wybierana przez dokonanie tej wpłaty zryczałtowana forma opodatkowania. Jeżeli zatem pierwszy przychód z najmu prywatnego został uzyskany w marcu 2020 r., a pierwszej wpłaty ryczałtu dokonano we wrześniu2020 r., to, pomimo zapłaty ryczałtu po terminie, wybór ryczałtu na 2020 r. został dokonany skutecznie. Wpłaty ryczałtu dokonano bowiem w 2020 r., tj. w roku podatkowym, którego dotyczy wybierana forma opodatkowania.(…)” - czytamy w odpowiedzi.

Sytuacja zmienia się diametralnie, gdy z wpłatą podatnik nie zmieści się w trakcie roku (czyli przykładowo pierwszy ryczałt za czerwiec 2020 r. wpłaci w styczniu bądź lutym 2021 r.). Wówczas to zdaniem udzielającego odpowiedzi wybór opodatkowania ryczałtem nie będzie skuteczny.

Wpłata ryczałtu przez osobę trzecią


Art. 62b Ordynacji podatkowej wskazuje, że zapłata podatku może nastąpić także przez:
  1. małżonka podatnika, jego zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę;
  2. aktualnego właściciela przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, jeżeli podatek zabezpieczony jest hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym;
  3. inny podmiot, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 1.000 zł.

W przypadkach zapłaty dokonywanej przez członków najbliższej rodziny podatnika bez ograniczeń kwotowych i zapłaty przez inny podmiot kwoty podatku nieprzekraczającej 1.000 zł, jeżeli treść dowodu zapłaty nie budzi wątpliwości co do przeznaczenia zapłaty na zobowiązanie podatnika, uznaje się, że wpłata pochodzi ze środków podatnika

Prawo podatkowe dopuszcza zatem uregulowanie należnego podatku nie tylko przez samego podatnika, ale również osoby trzecie (niekiedy w ograniczonym zakresie).

Jak wskazał udzielający odpowiedzi na interpelację poselską, stosowanie art. 62b Ordynacji podatkowej nie zostało wyłączone w odniesieniu do wpłaty na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, o której mowa w art. 9 ust. 4 ustawy o ryczałcie. W związku z tym wpłata taka może zostać zrealizowana także przez inny podmiot niż podatnik przy spełnieniu warunków wynikających z art. 62b Ordynacji podatkowego. Zatem również taka wpłata ryczałtu przez osobę trzecią skutkuje skutecznym wyborem ryczałtu ewidencjonowanego dla przychodów z najmu.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: