eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Ryczałt z najmu w 2021 r. po nowemu

Ryczałt z najmu w 2021 r. po nowemu

2021-02-16 13:37

Ryczałt z najmu w 2021 r. po nowemu

Ryczałt ewidencjonowany: najem nieruchomości w ramach firmy możliwy © gukodo - Fotolia.com

Przychody z najmu mogą być opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym. Do tej pory problem występował przy wynajmie większej liczby nieruchomości. Fiskus bowiem niekiedy takie działanie kwalifikował jako działalność gospodarczą, a ta wykluczała ryczałt. Od 2021 r. to się zmieniło.

Przeczytaj także: Podatek (ryczałt) od najmu prywatnego w 2021

Jaki wybrać ryczałt z najmu?


Obecnie wybór formy opodatkowania przychodów z najmu jest bardzo prosty. Uznaje się bowiem za niego pierwszą w roku podatkowym wpłatę na ryczałt z tego tytułu, a jeżeli pierwszy taki przychód podatnik osiągnął w grudniu roku podatkowego – złożenie PIT-28. Prawda że proste?

Do końca 2020 r. jednakże najem nieruchomości w ramach działalności gospodarczej nie mógł być opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym. Niezwykle istotne było zatem ustalenie tutaj, do jakiego źródła przychodu najem był kwalifikowany, a fiskus chętnie uznawał go za działalność gospodarczą, zwłaszcza gdy w najem była oddawana większa liczba nieruchomości.

Rok 2021 to zmienia. Obecnie bowiem również wynajmujący nieruchomości przedsiębiorca może rozliczać najem (zarówno prywatny jak i w ramach firmy) – stosując do niego takie same stawki ryczałtu.

fot. gukodo - Fotolia.com

Ryczałt ewidencjonowany: najem nieruchomości w ramach firmy możliwy

W 2021 r. nie ma już znaczenia dla ryczałtu, czy najem jest prowadzony w ramach działalności gospodarczej czy poza nią. Ustawodawca dokonał tutaj sporej zmiany i obecnie każdy najem może być opodatkowany w ten sposób. Stawka ryczałtu od przychodów z najmu wynosi 8,5% o ile przychód w skali roku nie przekroczy 100.000 zł. Od nadwyżki trzeba fiskusowi oddać 12,5% podatku.


Od 2021 r. stawka ryczałtu wynosi 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł z tytułu:
a) przychodów z tzw. najmu prywatnego,
b) przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą,
c) świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55),
d) świadczenia usług wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych (PKWiU 68.20.1),
e) wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU dział 72),
f) wynajmu i dzierżawy:
– samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy (PKWiU 77.11.10.0),
– pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy (PKWiU 77.12.1),
– środków transportu wodnego bez załogi (PKWiU 77.34.10.0),
– środków transportu lotniczego bez załogi (PKWiU 77.35.10.0),
– pojazdów szynowych (bez obsługi) (PKWiU 77.39.11.0),
– kontenerów (PKWiU 77.39.12.0),
– motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy (PKWiU 77.39.13.0),
– własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKWiU 77.40),
g) świadczenia usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem (PKWiU dział 87), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów.

Po przekroczeniu limitu przychodów 100 000 zł ryczałt według wyższej 12,5% stawki od powstałej nadwyżki powinien być płacony już w trakcie roku, w terminie wynikającym z przyjętego sposobu opłacania ryczałtu (miesięcznego lub kwartalnego). Warto też pamiętać, że jeden limit odnosi się do wszystkich wymienionych wyżej transakcji, a nie każdej z osobna.

Podstawa opodatkowania


W przypadku ryczałtu ewidencjonowanego podstawą opodatkowania jest uzyskany przez wynajmującego przychód. Przychód ten może zostać obniżony (przed opodatkowaniem) o straty poniesione z tego źródła przychodów w poprzednich latach podatkowych (o ile w tych latach podatek z najmu był rozliczany na zasadach ogólnych wg skali podatkowej, pozwalających ustalić wartość poniesionej straty). Nadto odliczeniu podlegają tutaj również składki na ubezpieczenie społeczne (już w trakcie roku) czy ulgi: rehabilitacyjna, darowizny, termomodernizacyjna (w PIT rocznym), nieodliczone gdzie indziej.

Kiedy płacić?


Co do zasady podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień - przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania podatkowego, a więc do końca lutego roku następnego.

Podatnicy, których przychody z najmu w 2020 r. nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 200 000 euro (czyli 903 060 zł) oraz podatnicy dopiero rozpoczynający uzyskiwanie przychodów z najmu w trakcie roku, mogą wybrać system kwartalny rozliczeń. Wówczas ryczałt za dany kwartał należy przelać do urzędu w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po danym kwartale, a za IV kwartał - przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania podatkowego, a więc do końca lutego roku następnego.

O kwartalnym wyborze ryczałtu zawiadamia się fiskusa w zeznaniu podatkowym (PIT-28)

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: