eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Ryczałt ewidencjonowany: utwór muzyczny jako własny produkt

Ryczałt ewidencjonowany: utwór muzyczny jako własny produkt

2021-04-27 13:11

Ryczałt ewidencjonowany: utwór muzyczny jako własny produkt

Sprzedaż własnej muzyki na ryczałcie ewidencjonowanym © taa22 - Fotolia.com

Przychody ze sprzedaży wytworzonych plików mp3 z muzyką/piosenkami, będą opodatkowane 5,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 26.04.2021 r. nr 0115-KDIT1.4011.74.2021.2.MR.

Przeczytaj także: Działalność artystyczna z ryczałtem ewidencjonowanym 5,5%?

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Od 2019 r. wnioskodawca prowadzi działalność polegającą na przeprowadzaniu szkoleń dla nauczycieli przedszkoli i żłobków w zakresie edukacji muzycznej. Jest autorem kilkunastu podręczników w tej dziedzinie. Szkolenia przeprowadza w całej Polsce. Na 2021 r. dla swojej firmy wybrał opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym, zaś powyższe przychody będzie opodatkowywał 8,5% stawką ryczałtu.

Dodatkowo wnioskodawca komponuje też i nagrywa własne piosenki na potrzeby edukacji muzycznej o której mowa wyżej (piosenki do zabaw muzyczno-ruchowych). Proces produkcji polega tutaj na komponowaniu których melodii, napisaniu do nich słów, zamówieniu aranżacji, nagraniu piosenki w studiu, poprawie fałszów i obróbek studyjnych przez fachowca. Finalnym produktem jest plik mp3 z muzyką, który jest sprzedawany na stronie internetowej wnioskodawcy.

Zainteresowany zadał pytanie, jaką stawkę ryczałtu powinien stosować do sprzedaży własnej muzyki? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z postanowieniami art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 1905, z późn. zm.) ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

fot. taa22 - Fotolia.com

Sprzedaż własnej muzyki na ryczałcie ewidencjonowanym

Muzyk, który sprzedaje masowo swoje utwory w postaci plików mp3, może wybrać dla nich opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym, zaś właściwa dla takiej sprzedaży stawka ryczałtu to zaledwie 5,5% uzyskanego przychodu.


Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”. Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne użyte w ustawie określenie pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1426 ze zm.) za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania, o czym stanowi art. 8 ust. 1 ww. ustawy.

Ponadto zauważyć należy, iż możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton.

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne użyte w ustawie określenie działalność wytwórcza oznacza działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzoną przez podatnika.

W przedstawionym we wniosku opisie zdarzenia wskazano, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której m.in. produkuje pliki mp3 zawierające melodie (piosenki). Jest jedynym twórcą i właścicielem plików i ich wykonanie następuje w ramach prowadzonej działalności. Wszystkie piosenki są przez niego wyprodukowane. Nauczyciele i rodzice kupują te piosenki, płacąc online na jego firmowe konto w banku.

Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz treść wniosku, stwierdzić należy, że przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę ze sprzedaży wytworzonych (wyprodukowanych) przez niego plików mp3 będą opodatkowane 5,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: