eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Zaliczka na podatek dochodowy od umowy o pracę i zlecenia - jak obliczyć w 2022 r.

Zaliczka na podatek dochodowy od umowy o pracę i zlecenia - jak obliczyć w 2022 r.

2022-01-11 09:06

Zaliczka na podatek dochodowy od umowy o pracę i zlecenia - jak obliczyć w 2022 r.

Od 8 stycznia 2022 nowe zasady dotyczące zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych © fox17 - Fotolia.com

8 stycznia weszły w życie przepisy rozporządzenia ministra finansów zmieniające zasady pobierania i przekazywania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Nowe zasady mają zastosowanie do przychodów osiąganych w 2022 r. w wysokości do 12 800 zł miesięcznie. Rozporządzenie przedłuża płatnikom terminy pobierania i obliczania w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy, ale tylko od nadwyżki w stosunku do zaliczki z 2021r. Nadwyżki pobrane w styczniu będą niezwłocznie zwrócone podatnikom.

Przeczytaj także: Będą zmiany zasad pobierania zaliczek na podatek PIT

Efekt rozporządzenia: płatnik pobiera nadwyżkę zaliczki dopiero w miesiącu, w którym podatnik otrzymałby wyższe wynagrodzenie (w stosunku do 2021 r.) ze względu na zasady opodatkowania obowiązujące w 2022 r.

do pobrania: Lista płac 2022 - wzór excel

Instrukcja pobierania zaliczek według zasad wynikających z rozporządzenia:
 • jeżeli wypłacasz wynagrodzenie – patrz KROK 1
 • jeżeli już wypłaciłeś wynagrodzenie – patrz KROK 2

Pracodawca


KROK 1 - jeżeli wypłacasz wynagrodzenie


Ma zastosowanie do przychodów z pracy na etacie wypłacanych od 1 stycznia 2022 r., jeżeli wysokość przychodu nie przekracza u płatnika miesięcznie 12 800 zł. Jeżeli wypłacasz pracownikowi jednocześnie wynagrodzenie z umowy zlecenia, to stosujesz ten limit dla każdego źródła przychodów odrębnie.

Nie stosujesz rozporządzenia, jeżeli pracownik złoży na piśmie wniosek o nieprzedłużanie terminów przekazania nadwyżki zaliczki. Wniosek ten stosujesz najpóźniej od miesiąca następnego po jego otrzymaniu. Wniosek można złożyć tylko do pracodawcy, który nie odlicza kwoty stanowiącej 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

Pracodawco stosuj poniższe zasady, jeżeli wypłacasz przychody z pracy na etacie.

Oblicz nadwyżkę pomiędzy zaliczką obliczoną według Polskiego Ładu a zaliczką obliczoną według zasad z 2021 r.

Jak liczyć zaliczkę według Polskiego Ładu
 • Przychód minus KUP minus Składki ZUS minus UdKŚ = Podstawa zaliczki
 • Podstawa zaliczki x 17 proc. minus 1/12 kwoty zmniejszającej podatek = Zaliczka według Polskiego Ładu

Wyjaśnienie pojęć:
 • Przychód – to wypłacane wynagrodzenie w 2022 r. do maksymalnej wysokości 12 800 zł
 • KUP – kwotowe koszty pracownicze w wysokości podstawowej lub podwyższonej, stosowane przez płatnika (z mocy ustawy lub na wniosek pracownika)
 • Składki ZUS – składki na ubezpieczenia społeczne
 • UdKŚ – ulga dla klasy średniej, jeśli płatniku ją stosujesz
 • 1/12 kwoty zmniejszającej podatek – wynosi 425 zł (1/12 z 5100 zł), jeżeli płatniku stosujesz PIT-2

Jak liczyć zaliczkę według zasad z 2021 r.
 • Przychód minus KUP minus Składki ZUS = Podstawa zaliczki
 • Podstawa zaliczki x 17 proc. minus 1/12 kwoty zmniejszającej podatek minus Składka NFZ = Zaliczka według zasad z 2021 r.

Wyjaśnienie pojęć:
 • Przychód – to wypłacane wynagrodzenie w 2022 r. do max wysokości 12 800 zł
 • KUP – kwotowe koszty pracownicze w wysokości podstawowej lub podwyższonej, stosowane przez płatnika (z mocy ustawy lub na wniosek pracownika)
 • Składki ZUS – składki na ubezpieczenia społeczne
 • 1/12 kwoty zmniejszającej podatek – wynosi 43,76 zł (1/12 z 525,12 zł), jeżeli stosujesz PIT-2
 • Składka NFZ – składka na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości 7,75 proc. podstawy jej wymiaru

Obliczenie nadwyżki
 • Zaliczka według Polskiego Ładu minus Zaliczka według zasad z 2021 r. = nadwyżka

Nadwyżki nie pobierasz w miesiącu jej obliczenia. Rozporządzenie przedłuża termin poboru tej nadwyżki do miesiąca, w którym wystąpi ujemna różnica.

Co to jest ujemna różnica
Ujemna różnica występuje, gdy zaliczka obliczona według Polskiego Ładu jest niższa od zaliczki obliczonej według zasad z 2021 r. Sposób obliczania ujemnej różnicy jest taki sam, jak sposób obliczania nadwyżki (opisany wyżej).

fot. fox17 - Fotolia.com

Od 8 stycznia 2022 nowe zasady dotyczące zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Od 8 stycznia zmieniły się zasady rozliczania zaliczek na podatek dochodowy, pobieranych przez płatników w styczniu 2022 r. Wysokość zaliczki za styczeń, u pracowników czy zleceniobiorców osiągających miesięczny przychód do 12 800 zł brutto, powinna być pobierana w wysokości nie wyższej, niż kwota zaliczki obliczanej na zasadach działających do 31 grudnia 2021 r. Jeśli pracownik otrzymał niższe wynagrodzenie za styczeń, dostanie wyrównanie.


KROK 2 - jeżeli już wypłaciłeś wynagrodzenie


Pracodawco stosuj poniższe zasady, jeżeli w styczniu wypłacasz wynagrodzenie z pracy na etacie bez obliczania nadwyżki.

Pracodawco, jeżeli w styczniu wypłaciłeś wynagrodzenie bez stosowania rozporządzenia, to jeszcze raz przelicz zaliczkę od tego wynagrodzenia z uwzględnieniem rozporządzenia.

Jeżeli pobrałeś zaliczkę w wysokości wyższej niż wynikająca z rozporządzenia, to nadwyżki (obliczonej w KROKU 1) nie przekazujesz do urzędu skarbowego.

Ważne: nadwyżkę zwróć niezwłocznie na konto pracownika.

Zleceniodawca


KROK 1 - jeżeli wypłacasz wynagrodzenie


Ma zastosowanie do przychodów z umowy zlecenia wypłacanych od 1 stycznia 2022 r., jeżeli wysokość przychodu nie przekracza u płatnika miesięcznie 12 800 zł. Jeżeli wypłacasz zleceniobiorcy jednocześnie wynagrodzenie z pracy na etacie, to stosujesz ten limit dla każdego źródła przychodów odrębnie.

Nie stosujesz rozporządzenia, jeżeli zleceniobiorca złoży na piśmie wniosek o nieprzedłużanie terminów przekazania nadwyżki zaliczki. Wniosek ten stosujesz najpóźniej od miesiąca następnego po jego otrzymaniu.

Zleceniodawco stosuj poniższe zasady, jeżeli wypłacasz przychody z umowy zlecenia.

Oblicz nadwyżkę pomiędzy zaliczką obliczoną według Polskiego Ładu a zaliczką obliczoną według zasad z 2021 r.

Jak liczyć zaliczkę według Polskiego Ładu
 • Przychód minus KUP minus Składki ZUS = Podstawa zaliczki
 • Podstawa zaliczki x 17 proc. = Zaliczka według Polskiego Ładu

Wyjaśnienie pojęć:
 • Przychód – to wypłacane wynagrodzenie w 2022 r. do maksymalnej wysokości 12 800 zł
 • KUP – wynosi 20 proc. przychodu pomniejszonego o składki ZUS
 • Składki ZUS – składki na ubezpieczenia społeczne

Jak liczyć zaliczkę według zasad z 2021 r.
 • Przychód minus KUP minus Składki ZUS = Podstawa zaliczki
 • Podstawa zaliczki x 17 proc. minus Składka NFZ = Zaliczka według zasad z 2021 r.

Wyjaśnienie pojęć:
 • Przychód – to wypłacane wynagrodzenie w 2022 r. do maksymalnej wysokości 12 800 zł
 • KUP – wynosi 20 proc. przychodu pomniejszonego o składki ZUS
 • Składki ZUS – składki na ubezpieczenia społeczne
 • Składka NFZ – składka na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości 7,75 proc. podstawy jej wymiaru

Obliczenie nadwyżki
 • Zaliczka według Polskiego Ładu minus Zaliczka według zasad z 2021 r. = nadwyżka

Nadwyżki nie pobierasz w miesiącu jej obliczenia. Rozporządzenie przedłuża termin poboru tej nadwyżki do miesiąca, w którym wystąpi ujemna różnica.

Co to jest ujemna różnica
Ujemna różnica występuje, gdy zaliczka obliczona według Polskiego Ładu jest niższa od zaliczki obliczonej według zasad z 2021 r. Sposób obliczania ujemnej różnicy jest taki sam, jak sposób obliczania nadwyżki (opisany wyżej).

KROK 2 - jeżeli już wypłaciłeś wynagrodzenie


Zleceniodawco stosuj poniższe zasady, jeżeli w styczniu wypłacasz wynagrodzenie z umowy zlecenia bez obliczania nadwyżki.

Zleceniodawco, jeżeli w styczniu wypłaciłeś wynagrodzenie bez stosowania rozporządzenia, to jeszcze raz przelicz zaliczkę od tego wynagrodzenia z uwzględnieniem rozporządzenia.

Jeżeli pobrałeś zaliczkę w wysokości wyższej niż wynikająca z rozporządzenia, to nadwyżki (obliczonej w KROKU 1) nie przekazujesz do urzędu skarbowego.

Ważne: nadwyżkę zwróć niezwłocznie na konto zleceniobiorcy.

Pamiętaj: wszystkie płatności realizowane po 7. stycznia 2022 r. powinny zostać raz jeszcze przeliczone, z uwzględnieniem nowego stanu prawnego.

Pobranie podatku w wyższej wysokości będzie powodować powstanie nadpłaty po stronie podatnika oraz obowiązek bezzwłocznego zwrotu podatnikowi zaistniałej nadpłaty przez płatnika.Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: