eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Jak są opodatkowane szkolenia przeprowadzane za granicą

Jak są opodatkowane szkolenia przeprowadzane za granicą

2007-06-03 15:18

Firma zajmuje się przeprowadzaniem szkoleń zawodowych. Część szkoleń przeprowadzana jest poza terytorium Polski (np. w Czechach i na Litwie). W jaki sposób udokumentować i rozliczyć takie usługi?

Przeczytaj także: Rozliczenie usług elektronicznych w podatku dochodowym i VAT

Miejsce świadczenia usług szkoleniowych, jako usług w dziedzinie edukacji, ustala się według miejsca, gdzie usługi te są faktycznie świadczone (por. art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług). Oznacza to, że w Polsce podlegają opodatkowaniu tylko te szkolenia, które są faktycznie wykonywane w Polsce. Szkolenia wykonywane poza terytorium Polski są z punktu widzenia polskich przepisów czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu.

W zakresie, w jakim czynności wykonywane przez polskich podatników podlegają opodatkowaniu poza Polską, mogą być oni obowiązani do rejestracji w państwach opodatkowania (zwłaszcza w zakresie, w jakim szkolenia świadczone są na rzecz niepodatników, np. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej). Zależnie od tego, czy rejestracja taka zostaje dokonana dokumentami wystawianymi w celu udokumentowania szkoleń wykonywanych za granicą są:
  • faktury (ewentualnie inne dokumenty) wystawiane zgodnie z przepisami państwa, w których usługi te podlegają opodatkowaniu – jeśli rejestracja została dokonana,
  • polskie faktury uproszczone, o których mowa w § 27 rozporządzenia o fakturach, tj. faktury bez stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem.

W obu przypadkach szkoleń nie należy ujmować w deklaracjach VAT-7/VAT-7K składanych przez podatników w Polsce. Co prawda obecnie obowiązujący wzór deklaracji VAT-7/VAT-7K przewiduje wykazywanie w nich sprzedaży poza terytorium kraju (poz. 21), lecz z objaśnień do deklaracji (objaśnienia te stanowią załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług) wynika, że wykazywane są wyłącznie czynności dające prawo do odliczenia polskiego podatku naliczonego z nimi związanego (usługi szkoleniowe korzystają zaś w Polsce ze zwolnienia od podatku, a więc są czynnościami, które nie dają prawa do odliczenia polskiego podatku naliczonego z nimi związanego – zob. art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług).


„Portal FK” to serwis umożliwiający indywidualne konsultowanie swoich wątpliwości w zakresie podatków dochodowych, VAT, rachunkowości i ZUS. Możesz zadać pytanie z danej dziedziny.

oprac. : Portal FK Portal FK

Przeczytaj także

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: