eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiRachunkowość › Jak rozliczyć odsetki od kredytu inwestycyjnego?

Jak rozliczyć odsetki od kredytu inwestycyjnego?

2008-09-12 08:35

Rozpatrzmy następującą sytuację: Spółce przyznano kredyt na budowę hali produkcyjnej. Czy odsetki od tego kredytu stanowią koszty finansowe, czy zwiększają wartość inwestycji?

Przeczytaj także: Umorzenie udziałów w spółce: ewidencja księgowa

Koszty ponoszone przez spółkę na budowę środka trwałego, w tym również odsetki i prowizje od zaciągniętego kredytu inwestycyjnego, zwiększają w okresie trwania budowy nakłady poniesione na budowę środków trwałych i powinny być ujmowane na koncie 08 „Środki trwałe w budowie” równolegle do spłaty rat kredytu. Odsetki te zostaną zaliczone do kosztów uzyskania przychodów dopiero po zakończeniu inwestycji poprzez dokonane odpisy amortyzacyjne (art. 28 ust. 8 uor).

Z kolei odsetki od kredytu spłacane po zakończeniu budowy i przekazaniu środka trwałego do użytkowania odnosi się bezpośrednio w ciężar kosztów finansowych zapisem na koncie 75 „Koszty finansowe”.

Również Ministerstwo Finansów w piśmie z 30 czerwca 1999 r. (PB3-1659-IP-722-246/99) stwierdziło, że „odsetki od kredytów inwestycyjnych mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów dopiero wówczas, gdy naliczenie ich następuje po oddaniu środka trwałego do używania. Wówczas bowiem nie ma już możliwości zwiększenia wartości tego środka trwałego”.

Koszty ponoszone przez spółkę w związku z zaciągnięciem kredytu inwestycyjnego będą więc księgowane następująco:
 1. Prowizja i odsetki ponoszone przez cały okres trwania budowy
  • Wn konto 08 „Środki trwałe w budowie”,
  • Ma konto 13 „Kredyty bankowe”.
 2. Odsetki naliczone po zakończeniu budowy i przekazaniu środka trwałego do używania
  • Wn konto 75 „Koszty finansowe”,
  • Ma konto 13 „Kredyty bankowe”.
 3. Po zakończeniu budowy, łączne koszty stanowiące koszt wytworzenia środka trwałego przeksięgowuje się zapisem
  • Wn konto 01 „Środki trwałe”,
  • Ma konto 08 „Środki trwałe w budowie”.

Warto jednak zaznaczyć, że wprowadzenie hali produkcyjnej do ewidencji środków trwałych nie oznacza momentu zakończenia budowy, który ma kluczowe znaczenie dla ewidencji odsetek. W celu określenia terminu zakończenia inwestycji ważna jest data, w której inwestor składa wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie budynku lub zawiadamia o zakończeniu budowy.

Reasumując, odsetki od kredytu inwestycyjnego w trakcie trwania budowy powiększają koszty inwestycji i wartość początkową budynku, nie mogą być więc zaliczone bezpośrednio do kosztów podatkowych. Kosztem podatkowym będą odsetki naliczone i poniesione po zakończeniu budowy.

Podstawa prawna:
- art. 28 ust. 8 uor z 29 września 1994 r. o rachunkowości - Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.


Tekst pochodzi z „Aktualności księgowych” - całkowicie bezpłatnych, najnowszych informacji, orzecznictwa oraz porad ekspertów dla księgowych.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: