eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Sprzedaż bezrachunkowa: ewidencja w KPiR

Sprzedaż bezrachunkowa: ewidencja w KPiR

2010-11-24 13:59

W przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych podatnicy tylko na ich wyraźne żądanie mają obowiązek wystawić fakturę bądź rachunek. Sprzedaż taką oczywiście należy wykazać w podatkowej księdze bez względu na to, czy faktura bądź rachunek zostały wystawione czy też nie.

Przeczytaj także: Dokumentowanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych

§19 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (dalej rozporządzenie) mówi, że w przypadku sprzedaży nieudokumentowanej fakturami, zapisy w księdze dotyczące przychodów wyrobów, towarów handlowych i usług dokonywane są na podstawie wystawionego na koniec dnia dowodu wewnętrznego, w którym w jednej kwocie wykazana jest wartość tych przychodów za dany dzień.

Zapisów takich dokonuje się raz dzienne po zakończeniu dnia, nie później jednak niż przed rozpoczęciem działalności w dniu następnym (§19 ust. 2 rozporządzenia).

Powyższe zasady nie mają zastosowania, gdy podatnik prowadzi ewidencję sprzedaży bądź też sprzedaż bezrachunkową ewidencjonuje przy pomocy kasy rejestrującej.

Ewidencję sprzedaży, o której mowa w zdaniu poprzednim, muszą prowadzić podatnicy, którzy powierzyli prowadzenie księgi biuru rachunkowemu (§8 ust. 1 pkt 2). Obowiązek prowadzenia tego urządzenia dotyczy także podatnika prowadzącego przedsiębiorstwo wielozakładowe, gdy (zgodnie z §9 ust. 3 rozporządzenia) prowadzona jest jedna księga podatkowa w jego siedzibie, a nie w każdym zakładzie.

Ewidencja sprzedaży powinna być zbroszurowana, a jej karty winny być ponumerowane. Ewidencja taka ponadto musi zawierać co najmniej (§8 ust. 2 rozporządzenia): numer kolejny wpisu, datę uzyskania przychodu nieudokumentowanego fakturami, rachunkami oraz kwotę tego przychodu. Zapisów w takiej ewidencji dokonuje się raz dziennie po zakończeniu dnia, nie później niż przed rozpoczęciem działalności w dniu następnym (§18 ust. 1 rozporządzenia).

Należy pamiętać, że podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży nie sporządzają dowodów wewnętrznych. Sprzedaż bezrachunkowa jest tutaj wprost wpisywana do tej ewidencji bez konieczności wystawiania dodatkowych dokumentów. Ponadto, zgodnie z §19 ust. 6 rozporządzenia w takiej sytuacji mogą oni dokonywać zapisów dotyczących przychodu, wykazanych w tej ewidencji, w jednej pozycji na koniec każdego miesiąca.

Z kolei podatnicy ewidencjonujący sprzedaż przy pomocy kasy fiskalnej dokonują zapisów w księdze na podstawie danych wynikających z raportów dobowych skorygowanych o wartości dotyczące zwrotów towarów wynikające z odrębnych ewidencji (§20 ust. 1 rozporządzenia). Mogą oni jednak dokonywać takich zapisów na koniec miesiąca (nie później niż do dnia 20 każdego za miesiąc poprzedni) na podstawie danych wynikających z miesięcznych zestawień raportów dobowych (§20 ust. 2 rozporządzenia).

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: