eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › KPiR i ewidencja przychodów: ewidencja sprzedaży bezrachunkowej

KPiR i ewidencja przychodów: ewidencja sprzedaży bezrachunkowej

2014-04-23 12:17

KPiR i ewidencja przychodów: ewidencja sprzedaży bezrachunkowej

Sprzedaż bezrachunkowa a KPiR © serq - Fotolia.com

Zapisów w KPiR dotyczących przychodów ze sprzedaży wyrobów, towarów handlowych i usług dokonuje się w przypadku sprzedaży nieudokumentowanej fakturami na podstawie wystawionego na koniec dnia dowodu wewnętrznego. Dowody wewnętrzne należy sporządzać wtedy, gdy nie prowadzi się ewidencji sprzedaży lub ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Dowód wewnętrzny należy księgować raz dziennie, po zakończeniu dnia, nie później niż przed rozpoczęciem działalności w dniu następnym. W takim dowodzie w jednej kwocie wskazuje się wartość tych przychodów za dany dzień.

Przeczytaj także: Sprzedaż bezrachunkowa w podatku VAT i dochodowym

Sprzedaż bezrachunkowa, a KPiR

Zapisów w KPiR można dokonywać także i na podstawie ewidencji. Ewidencja powinna zawierać liczbę porządkową (numer kolejny wpisu), datę uzyskania przychodu i jego wartość. Należy pamiętać, aby ewidencja była zbroszurowana, a jej karty ponumerowane. Wpisu dokonuje się ostatniego dnia miesiąca w jednej pozycji na podstawie danych z ewidencji, w czasie zapewniającym prawidłowe i terminowe rozliczenie z budżetem - ale nie później niż do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Sprzedaż bezrachunkowa przy ryczałcie ewidencjonowanym

W sytuacji, gdy podatnik rozlicza się na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego, zapisów w ewidencji przychodów dokonuje się na podstawie dowodu wewnętrznego wystawianego na koniec dnia, nie później niż przed rozpoczęciem sprzedaży w dniu następnym. W dokumencie w jednej kwocie należy wykazać wartość tych przychodów za ten dzień, pamiętając o podziale na przychody objęte poszczególnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zapisy powinny być dokonywane w porządku chronologicznym, nie później niż do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

fot. serq - Fotolia.com

Sprzedaż bezrachunkowa a KPiR

Zapisów w KPiR dotyczących przychodów ze sprzedaży wyrobów, towarów handlowych i usług dokonuje się w przypadku sprzedaży nieudokumentowanej fakturami na podstawie wystawionego na koniec dnia dowodu wewnętrznego.


Kasa rejestrująca

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są zobowiązani do prowadzenia ewidencji obrotów przy zastosowaniu kas fiskalnych (za wyjątkiem podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas).

Podatnicy prowadzący działalność przy użyciu kas rejestrujących nie muszą prowadzić ewidencji sprzedaży nieudokumentowanej. Zapisów w księdze powinni dokonywać na podstawie danych wynikających z raportów dobowych. Mogą również dokonywać zapisów w księdze na koniec każdego miesiąca, na podstawie danych wynikających z raportów miesięcznych.

Dane wynikające z raportów powinny zostać dodatkowo skorygowane o ewentualne zwroty lub reklamacje towarów lub oczywiste pomyłki. Należy je ujmować w osobnych ewidencjach.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: