eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Podatek VAT w rolnictwie

Podatek VAT w rolnictwie

2011-04-14 12:46

Przeczytaj także: Sznurek rolniczy z 8% stawką VAT


Działalność mieszana

Pamiętaj, że rolnik ryczałtowy jest zwolniony z podatku wyłącznie w zakresie produktów rolnych, które sam produkuje, oraz w zakresie świadczonych przez niego usług rolniczych. Jeśli sprzedaje inne towary, w tym importowane, powinien zachować się jak każdy inny podmiot sprzedający towary opodatkowane VAT – złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie, że wybrał zwolnienie z podatku. Takie zwolnienie będzie mu przysługiwać, dopóki obrót w zakresie produktów „nieryczałtowych” nie przekroczy wartości 150 000 zł.

Zwolniony z prowadzenia ewidencji

Rolnik ryczałtowy nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży i zakupu VAT. Nie musi się także rejestrować jako podatnik VAT, ani też składać deklaracji obrazującej sprzedaż i zakupy. Nie musi również wystawiać faktur w przypadku sprzedaży powiększonej o 7% podatku – jest to obowiązkiem kupującego. Faktura taka musi nosić nazwę Faktura VAT-RR oraz musi zawierać oświadczenie potwierdzające, że sprzedający jest rolnikiem ryczałtowym zwolnionym z podatku VAT.

Rolnik ryczałtowy musi posiadać rachunek bankowy. Na ten rachunek powinny wpływać wszystkie należności związane ze sprzedażą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem VAT. Poza tym rolnik jest zobowiązany do przechowywania faktur przez taki sam okres, jak pozostali podatnicy.

Produkty rolne

Poniżej przedstawiamy grupy produktów rolnych, czyli tych, od których przysługuje zryczałtowany zwrot podatku VAT. Oto one:
 • zboża, ziemniaki, rośliny przemysłowe
 • warzywa, owoce
 • orzechy laskowe i włoskie
 • zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego
 • produkty gospodarki leśnej
 • ryby i inne produkty rybołówstwa i rybactwa ( z wyłączeniem ryb morskich)
 • tusze i półtusze dzików, mięso z dziczyzny z wyłączeniem dzików
 • mięso i filety z ryb słodkowodnych
 • odpady zwierzęce niejadalne
 • obierki, liście i strużyny z warzyw, żołędzie i kasztany
 • nawozy zwierzęce i roślinne
 • towary wytworzone przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej.
Pełen wykaz produktów rolnych znajdziesz w załączniku nr 2 do ustawy o podatku VAT.

Usługi rolnicze

Usługi rolnicze, od których przysługuje zwrot podatku VAT, to:
 • usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, podkuwania koni i schronisk dla zwierząt
 • usługi związane leśnictwem i pozyskiwaniem drewna, z wyjątkiem patrolowania lasów
 • usługi związane z rybołówstwem i rybactwem, w wyjątkiem rybołówstwa morskiego
 • usługi dzierżawy lub najmu maszyn i urządzeń rolnych, bez obsługi.

oprac. : BL Info Polska BL Info Polska

Przeczytaj także


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: