eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Ryczałt ewidencjonowany na zabudowę stoisk targowych

Ryczałt ewidencjonowany na zabudowę stoisk targowych

2012-09-20 13:20

Ryczałt ewidencjonowany na zabudowę stoisk targowych

Stoisko targowe © vvege - Fotolia.com

W przypadku usług związanych z organizacją kongresów, targów i wystaw, stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynosi 17%. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 12.09.2012 r. nr IPTPB1/415-353/12-4/DS.

Przeczytaj także: Stawka ryczałtu na usługi dźwigiem

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie montażu i demontażu stoisk targowych na targach organizowanych w kraju i zagranicą. Stoiska są wykonywane wg projektu i w miejscu wskazanym przez zamawiającego. Czynności te polegają na dopasowaniu i połączeniu kilku elementów stałych stoiska wraz z montażem wyposażenia, które jest uzależnione od wystawcy. Nie jest to zabudowa stała – po zakończeniu targów stoiska są demontowane. Wnioskodawca wskazał, że świadczone przez niego usługi są usługami na majątku nieruchomym, jednak ich wykonanie nie ma charakteru trwałego. Usługi jego zostały sklasyfikowane (zgodnie z wpisem do działalności gospodarczej) pod symbolem PKD 4332Z tj. „roboty instalacyjne stolarki budowlanej”, przy czym usługi związane stricte z targami są zakwalifikowane w PKWiU odpowiednio do 82.30.11 - usługi związane z organizacją kongresów oraz 82.30.12 - usługi związane z organizacją targów i wystaw. Wnioskodawca zadał pytanie, jaką stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych winien do nich stosować? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) W myśl art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przy czym, w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy, przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.).

fot. vvege - Fotolia.com

Stoisko targowe

W przypadku usług związanych z organizacją kongresów, targów i wystaw, stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynosi 17%

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:
a. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
b. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
c. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Podkreślić jednakże należy, iż u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ww. ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody ze świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy.

Załącznik nr 2 do ustawy stanowi „Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług”.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: