eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Odliczenie ulgi na Internet w PIT za 2019 r.

Odliczenie ulgi na Internet w PIT za 2019 r.

2020-03-11 13:05

Odliczenie ulgi na Internet w PIT za 2019 r.

Kto skorzysta z ulgi internetowej? © serq - Fotolia.com

Płacisz podatek wg skali podatkowej albo ryczałt ewidencjonowany i ponosiłeś w 2019 r. wydatki na prywatne korzystanie z Internetu? Pamiętaj, że ich wartość możesz odliczyć od podstawy opodatkowania w rocznym PIT. Niestety ulga internetowa jest istotnie ograniczona w czasie.

Przeczytaj także: Odliczenie ulgi na krew w PIT 2019

Tzw. ulga na Internet jest przewidziana dla podatników, którzy:
 • ponieśli w roku podatkowym wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet,
 • byli opodatkowani według skali podatkowej lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt ewidencjonowany),
 • posiadają dokumenty potwierdzające poniesienie takich wydatków,
 • w latach wcześniejszych z ulgi nie korzystali; wyjątkiem jest jej rozliczenie po raz pierwszy w zeznaniu za 2018 rok,
 • wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet nie zaliczyli do kosztów uzyskania przychodów ani nie odliczyli już wcześniej od dochodu (przychodu), albo nie zostały one im zwrócony w jakiejkolwiek formie.

Ulgę internetową można odliczać w zeznaniach podatkowych wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych. Podatnik, który korzystał z tej ulgi kiedykolwiek przed 2018 r. obecnie nie ma już prawa do odliczenia.

fot. serq - Fotolia.com

Kto skorzysta z ulgi internetowej?

Ulga internetowa - czyli odliczenie wydatków z tytułu użytkowania w danym roku sieci Internet, pozwala obniżyć podatek rozliczającym się skalą podatkową czy opłacającym ryczałt ewidencjonowany. Maksymalne odliczenie w jednym roku wynosi 760 zł, a prawo do ulgi podatnik ma tylko przez 2 kolejne lata.


Wartość odliczenia


760 zł – to graniczna kwota wydatków, która może być odliczona od podstawy opodatkowania w danym roku (bez względu na liczbę składanych zeznań podatkowych) z tytułu ulgi internetowej. Odliczeniu jednakże podlegają jedynie faktycznie poniesione wydatki na użytkowanie sieci Internet.
Uldze nie podlegają wydatki związane z zakupem sprzętu, komponentów sieci, instalacją, rozbudową i modernizacją, bieżącym utrzymaniem (czyli serwisem), opłatą aktywacyjną (nie jest to bowiem opłata za korzystanie, lecz jedynie opłata za możliwość korzystania) itp.

Odliczamy jedynie wydatki za samo korzystanie z „sieci”. Są to przede wszystkim wydatki na stały abonament płacony z tytułu użytkowania sieci, opłaty za dostęp wdzwaniany czy Internet mobilny (i to zarówno w formie abonamentu, jak i płacony za ilość ściągniętych/wysłanych danych) oferowany przez sieci komórkowe, a nawet wydatki ponoszone na użytkowanie Internetu w kafejce internetowej.

Większego znaczenia nie ma natomiast miejsce, w którym podatnik korzysta z Internetu.
Ważne
Limit odliczenia nie przechodzi na następny rok. To samo tyczy się wydatków poniesionych w danym roku i nieodliczonych z powodu braku dochodu (przychodu). Nie będzie można ich odliczyć w roku następnym.

Dokumentowanie prawa do ulgi


Odliczeniu w ramach ulgi internetowej podlegają wyłącznie wydatki faktycznie poniesione na użytkowanie sieci Internet, które zostaną prawidłowo udokumentowane. Ustawodawca wskazał tutaj minimalny zakres informacji, który powinien znaleźć się na takim dowodzie. Są to:
 • dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi),
 • dane identyfikujące sprzedającego usługę,
 • rodzaj zakupionej usługi,
 • kwotę zapłaty.

To absolutne minimum niezbędnych informacji. Dokumentem spełniającym te wymogi będzie m.in. faktura czy rachunek uproszczony.

Papierowe faktury VAT wysyłane przez dostawców mediów (zwłaszcza za telefon czy Internet) występują jednakże coraz rzadziej. Częściej można spotkać faktury elektroniczne. Do takich rozwiązań zachęcają sami dostawcy usług dostępu do sieci internetowej. E-faktura często pozwala obniżyć o kilka złotych wartość usługi dla konsumenta – jest bowiem tańsza w obsłudze przez dostawcę od faktury papierowej..
Poza niższymi kosztami przesyłki takiej faktury, zautomatyzować można też w pełni proces ich wystawiania i przekazywania klientom, z czego firmy chętnie korzystają. Faktury elektroniczne z reguły przyjmują tutaj formę pliku PDF wysyłanego na konto e-mail odpowiedniego użytkownika czy też dostępnego do pobrania z serwera po zalogowaniu się na odpowiedniej stronie.

Faktura elektroniczna uprawnia podatnika do skorzystania z ulgi internetowej tak samo jak faktura papierowa.

Inaczej jest natomiast w przypadku paragonów fiskalnych. Dokument taki nie zawiera bowiem danych nabywcy, a przez to nie spełnia minimalnego zakresu informacji wymaganych przez ustawodawcę.
Ważna zapłata
Niestety często sama faktura może okazać się niewystarczająca do skorzystania z ulgi. Ustawodawca wskazuje bowiem, iż odliczeniu podlegają jedynie wydatki faktycznie poniesione. Konieczne jest zatem także udokumentowanie samej zapłaty. Jak owo potwierdzenie zapłaty powinno wyglądać? Mamy tutaj pełną dowolność pod warunkiem, że stwierdzenie zapłaty będzie bezsporne. Może to zatem być adnotacja na fakturze, że płatności dokonano gotówką, dowód KP wystawiony przez sprzedawcę, przelew bankowy itp.

Rozliczenie ulgi


Ulgę internetową można odliczyć od:
 • dochodu – przez podatnika opodatkowanego według skali podatkowej (np. dochody z pracy, umowy zlecenia, własnej firmy opodatkowanej na zasadach ogólnych, renty, emerytury itp.),
 • przychodu – przez podatnika opodatkowanego ryczałtem ewidencjonowanym (przychody z najmu prywatnego, z działalności gospodarczej bądź ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu opodatkowane ryczałtem).

Ulgę wykazuje się w załączniku PIT/O skąd następnie przenosi się ją do zeznania PIT-37, PIT-36 lub PIT-28.

Resort finansów wyjaśnia


1. W sytuacji gdy faktura za korzystanie z sieci Internet wystawiona jest na imię i nazwisko obojga małżonków (oboje są odbiorcami usługi) i w roku podatkowym ponosili wydatki z tego tytułu, to każde z nich może skorzystać z odliczenia kwoty, maksymalnie do wysokości limitu 760 zł. Tzn. jeżeli małżonkowie wydatkowali z tego tytułu np. łącznie 800 zł, to każdy z nich może odliczyć po połowie tej kwoty lub w proporcjach przez nich ustalonych. Ważne jest, aby nie odliczyć tej kwoty dwa razy.

2. Powyższa zasada ma również zastosowanie do pozostałych domowników. Osoba, która zamierza skorzystać z odliczenia, musi posiadać nie tylko umowę z operatorem sieci, ale również dokument potwierdzający poniesiony wydatek np. fakturę wystawioną na własne imię i nazwisko potwierdzającą, że to ta osoba jest nabywcą usługi.

3. Jeżeli podatnik korzysta z usługi "pakiet telewizyjno-internetowy", to brak wyraźnego wyszczególnienia na dokumencie (dotyczącym tej usługi) opłaty za bezpośredni dostęp do sieci Internet, pozbawi go możliwości odliczenia od dochodu wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet. Jeżeli podatnik posiada za świadczone usługi pakietu telewizyjno-internetowego faktury VAT (dokumenty), które obejmują ogólną kwotę pakietu z rozbiciem kosztów na abonament telewizyjny i abonament za Internet, to jest uprawniony do skorzystania z odliczenia.

4. Z ulgi mogą korzystać także osoby użytkujące sieć Internet bezprzewodowo, w tym za pomocą urządzeń mobilnych w komputerze lub w telefonie komórkowym oraz osoby korzystające z kawiarenek internetowych.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: