eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Ulga internetowa w PIT za 2020 r.

Ulga internetowa w PIT za 2020 r.

2021-04-09 13:05

Ulga internetowa w PIT za 2020 r.

Dla kogo odliczenie z tytułu ulgi na Internet w PIT za 2020 r. © Pio Si - Fotolia.com

Korzystanie z ulgi internetowej zostało obecnie znacząco ograniczone. Co prawda w rozliczeniu podatkowym za rok 2020 prawo to przysługuje, ale nie wszyscy podatnicy mogą je realizować. Z ulgi internetowej korzystać można wyłącznie przez dwa następujące bezpośrednio po sobie lata podatkowe. Oznacza to, że ulgę wykazać można tylko w dwóch kolejno składanych po sobie deklaracjach, za dwa kolejne lata podatkowe.

Przeczytaj także: Firmowy samochód osobowy w uldze rehabilitacyjnej?

Ulga internetowa za 2020 r. przysługuje wyłącznie tym podatnikom, którzy łącznie spełnią poniższe warunki:
 • w 2020 r. uzyskali przychody/dochody opodatkowane skalą podatkową lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt ewidencjonowany),
 • w 2020 r. ponieśli wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet,
 • posiadają dokumenty potwierdzające poniesienie takich wydatków,
 • w latach wcześniejszych z ulgi nie korzystali; wyjątkiem jest jej rozliczenie po raz pierwszy w zeznaniu za 2019 rok,
 • wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet nie zaliczyli do kosztów uzyskania przychodów ani nie odliczyli już wcześniej od dochodu (przychodu), albo nie zostały one im zwrócony w jakiejkolwiek formie.

Ważne
Prawo do ulgi internetowej zostało przez ustawodawcę mocno ograniczone w czasie. Obecnie mogą z niej skorzystać tylko ci, którzy do tej pory od samego początku jej istnienia (a więc od 2004 r.) w ogóle z niej nie korzystali, bądź korzystali tylko raz – w roku 2019. Maksymalny okres rozliczania ulgi to dwa kolejne lata podatkowe.

fot. Pio Si - Fotolia.com

Dla kogo odliczenie z tytułu ulgi na Internet w PIT za 2020 r.

Obecnie ulgę na Internet można rozliczać tylko przez dwa kolejne lata podatkowe. Mimo zatem że w PIT za 2020 r. podatnicy mogą nadal z niej korzystać, to cieszy się ona stosunkowo niedużą popularnością. Ulga na podatku również nie pozwala zbyt dużo zaoszczędzić.


Limit odliczenia


Ulga na Internet pozwala pomniejszyć podstawę opodatkowania PIT-em bądź ryczałtem maksymalnie o 760 zł. Limit ten jest przyporządkowany indywidualnie dla każdego podatnika i jest jeden bez względu na liczbę składanych rozliczeń podatkowych.
Uldze nie podlegają wydatki związane z zakupem sprzętu, komponentów sieci, instalacją, rozbudową i modernizacją, bieżącym utrzymaniem (czyli serwisem), opłatą aktywacyjną (nie jest to bowiem opłata za korzystanie, lecz jedynie opłata za możliwość korzystania) itp.

Odliczyć można jedynie wydatki za samo korzystanie z „sieci”. Są to przede wszystkim wydatki na stały abonament płacony z tytułu użytkowania sieci, opłaty za dostęp wdzwaniany czy Internet mobilny (i to zarówno w formie abonamentu, jak i płacony za ilość ściągniętych/wysłanych danych) oferowany przez sieci komórkowe, a nawet wydatki ponoszone na użytkowanie Internetu w kafejce internetowej. Nie jest ważne miejsce, w którym podatnik korzysta z Internetu
Uwaga
Zarówno niewykorzystany limit odliczenia jak i nieodliczone w danym roku wydatki nie przechodzą na rok następny.

Dokumentowanie prawa do ulgi


Odliczeniu w ramach ulgi internetowej podlegają wyłącznie wydatki faktycznie poniesione na użytkowanie sieci Internet, które zostaną prawidłowo udokumentowane. Ustawodawca wskazał tutaj minimalny zakres informacji, który powinien znaleźć się na takim dowodzie. Są to:
 • dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi),
 • dane identyfikujące sprzedającego usługę,
 • rodzaj zakupionej usługi,
 • kwotę zapłaty.

To absolutne minimum niezbędnych informacji. Dokumentem spełniającym te wymogi będzie m.in. faktura czy rachunek uproszczony.

Papierowe faktury VAT wysyłane przez dostawców mediów (zwłaszcza za telefon czy Internet) występują jednakże coraz rzadziej. Częściej można spotkać faktury elektroniczne. Do takich rozwiązań zachęcają sami dostawcy usług dostępu do sieci internetowej. E-faktura często pozwala obniżyć o kilka złotych wartość usługi dla konsumenta – jest bowiem tańsza w obsłudze przez dostawcę od faktury papierowej.
Faktura elektroniczna uprawnia podatnika do skorzystania z ulgi internetowej tak samo jak faktura papierowa.

Inaczej jest natomiast w przypadku paragonów fiskalnych. Dokument taki nie zawiera bowiem danych nabywcy, a przez to nie spełnia minimalnego zakresu informacji wymaganych przez ustawodawcę.
Ważna zapłata
Niezwykle istotne jest udokumentowanie faktycznego poniesienia wydatku związanego z użytkowaniem sieci Internet. Obok posiadanej faktury zakupu danej usługi konieczne jest zatem także udokumentowanie samej zapłaty. Jak owo potwierdzenie zapłaty powinno wyglądać? Mamy tutaj pełną dowolność pod warunkiem, że stwierdzenie zapłaty będzie bezsporne. Może to zatem być adnotacja na fakturze, że płatności dokonano gotówką, dowód KP wystawiony przez sprzedawcę, przelew bankowy itp.

Rozliczenie ulgi


Ulgę internetową można odliczyć od:
 • dochodu – przez podatnika opodatkowanego według skali podatkowej (np. dochody z pracy, umowy zlecenia, własnej firmy opodatkowanej na zasadach ogólnych, renty, emerytury itp.),
 • przychodu – przez podatnika opodatkowanego ryczałtem ewidencjonowanym (przychody z najmu prywatnego, z działalności gospodarczej bądź ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu opodatkowane ryczałtem).

Ulgę wykazuje się w załączniku PIT/O skąd następnie przenosi się ją do zeznania PIT-37, PIT-36 lub PIT-28.

Resort finansów wyjaśnia


1. W sytuacji gdy faktura za korzystanie z sieci Internet wystawiona jest na imię i nazwisko obojga małżonków (oboje są odbiorcami usługi) i w roku podatkowym ponosili wydatki z tego tytułu, to każde z nich może skorzystać z odliczenia kwoty, maksymalnie do wysokości limitu 760 zł. Tzn. jeżeli małżonkowie wydatkowali z tego tytułu np. łącznie 800 zł, to każdy z nich może odliczyć po połowie tej kwoty lub w proporcjach przez nich ustalonych. Ważne jest, aby nie odliczyć tej kwoty dwa razy.

2. Powyższa zasada ma również zastosowanie do pozostałych domowników. Osoba, która zamierza skorzystać z odliczenia, musi posiadać nie tylko umowę z operatorem sieci, ale również dokument potwierdzający poniesiony wydatek np. fakturę wystawioną na własne imię i nazwisko potwierdzającą, że to ta osoba jest nabywcą usługi.

3. Jeżeli podatnik korzysta z usługi "pakiet telewizyjno-internetowy", to brak wyraźnego wyszczególnienia na dokumencie (dotyczącym tej usługi) opłaty za bezpośredni dostęp do sieci Internet, pozbawi go możliwości odliczenia od dochodu wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet. Jeżeli podatnik posiada za świadczone usługi pakietu telewizyjno-internetowego faktury VAT (dokumenty), które obejmują ogólną kwotę pakietu z rozbiciem kosztów na abonament telewizyjny i abonament za Internet, to jest uprawniony do skorzystania z odliczenia.

4. Z ulgi mogą korzystać także osoby użytkujące sieć Internet bezprzewodowo, w tym za pomocą urządzeń mobilnych w komputerze lub w telefonie komórkowym oraz osoby korzystające z kawiarenek internetowych.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: