eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Do jakiego urzędu skarbowego informacja PIT-11?

Do jakiego urzędu skarbowego informacja PIT-11?

2014-03-19 13:15

Do jakiego urzędu skarbowego informacja PIT-11?

PIT 11 ©  bzyxx - Fotolia.com

PIT-11 należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego według ostatniego miejsca zamieszkania pracownika.

Przeczytaj także: Kiedy PIT z ZUS nie trzeba rozliczać samodzielnie?

Pytanie: Pracownik poinformował pracodawcę że od maja 2013 roku zamieszkuje na stałe poza granicami Polski. Podał również adres do korespondencji w Polsce. Do którego urzędu skarbowego pracodawca powinien skierować informację o dochodach i zaliczkach PIT-11 za 2013 rok?

Odpowiedź: PIT-11 należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego według ostatniego miejsca zamieszkania pracownika.

Informację PIT-11 pracodawca sporządza i przekazuje pracownikowi i urzędowi skarbowemu w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, czyli do 28 lutego 2014 r. za 2013 rok. Informację sporządza się w trzech egzemplarzach: po jednym dla podatnika oraz właściwego urzędu skarbowego ze względu na miejsca zamieszkania pracownika - podatnika, natomiast trzeci egzemplarz zostawia w aktach pracownika.

fot. bzyxx - Fotolia.com

PIT 11

PIT-11 należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego według ostatniego miejsca zamieszkania pracownika.


Jak stanowi § 11 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych, organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach należnego za dany rok podatkowy podatku dochodowego od osób fizycznych dla podatników, którzy zmienili miejsce zamieszkania lub pobytu, wskutek czego właściwy stał się organ podatkowy inny niż dotychczasowy, jest organ podatkowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie lub pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustał przed tym dniem – według ostatniego miejsca zamieszkania lub pobytu na jej terytorium.

Tak więc deklarację PIT-11 za 2013 rok należy złożyć w urzędzie właściwym dla podatnika na dzień przed wyjazdem za granicę .

Podstawa prawna:
  • art. 39 ust 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r poz. 361 ze zm.),
  • § 11 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz.U. z 2005 r nr 165 poz. 1371 ze zm.).

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: